علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان
۱۳۸۸/٥/٢٩ :: ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)
آشنایی با سل کانترهای هماتولوژی

آشنایی با سل کانترهای هماتولوژی دارای قابلیت پارشیال دیف سلول‌های سفید

مهندس امیر حسین بحرالعلومیان - شرکت مهندسی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته

مقدمه :

آنالاریزهای هماتولوژی یا سل کانترها، دستگاههای تمام اتوماتیکی هستند که برای اندازه‌گیری کمی پارامتر‌های خون در آزمایشگاههای پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، وظیفه اصلی این دستگاهها تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از پارامتر‌های اصلی خون است، به نحوی که نمونه‌های غیر طبیعی از نمونه‌های طبیعی تفکیک گردیده و جهت انجام بررسی‌های بیشتر آنها از روش‌های متداول دیگر کمک گرفته می‌شود.اجزای اصلی سل‌کانتر

سل‌کانتر معمولاً از سه بخش اصلی هیدرولیک، پنوماتیک و الکترونیکی تشکیل می‌شود.

وظایف سیستم هیدرولیک :

وظایف سیستم هیدرولیک شامل برداشت محلول‌های مورد نیاز دستگاه و نمونه خون یا Aspirating، تخلیه محلول‌ها یا خون برداشت شده یا Dispensing، رقیق‌سازی نمونه یا Diluting ، مخلوط کردن نمونه و محلولها یا Mixing و افزودن محلول لیز کننده به نمونه یا Lysing است.

وظایف سیستم پنوماتیک :

وظیفه اصلی سیستم پنوماتیک تولید خلاء یا فشار ثابت جهت کنترل دریچه‌ها و همچنین کنترل حرکت محلول‌ها و نمونه در داخل سیستم هیدرولیک است.

وظایف سیستم الکترونیکی :

این سیستم توسط یک ریز‌پردازنده (میکروپروسسور) کنترل می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد :

1) اندازه‌گیری و پردازش سیگنال‌های حاصل از تغییر امپدانس

2) محاسبه و انتقال نتایج به چاپگر یا هر خروجی دلخواه در سیستم

3) ترسیم گراف‌پارامتر‌های اصلی

4) کنترل زمان اندازه‌گیری وتوالی تست‌ها

5) اجرای برنامه Q.C و کالیبراسیون سیستم

6) ذخیره و بازیابی(save and Load) نتایجمحلول‌ها و مواد مورد نیاز در دستگاه سل‌کانترالف) محلول ایزوتون یا Diluent : برای رقیق کردن خون از یک محلول ایزوتونیک که می‌تواند محیطی شبیه پلاسمای خون را تأمین نماید، استفاده می‌شود بدین ترتیب یک رسانای مناسب جهت شمارش سلول‌های خونی ایجاد می‌گردد.

ب) محلول لیز کننده یا Lyse : از این محلول برای از بین بردن غشاء سلول‌های قرمز در کاپیلاری مخصوص شمارش WBC استفاده می‌شود، بدین ترتیب تداخل اندازه بین سلول‌های قرمز و سفید در شمارش آنها از بین می‌رود.

همچنین از جذب نوری مخلوطی که از لایزوهموگلوبین تشکیل گردیده است، برای اندازه‌گیری غلظت هموگلوبین استفاده می‌شود.

ج) محلول شستشو یا Rinse : محلول شستشو نوعی دترجنت است که برای شستشوی تیوب ‌ها و کاپیلاری‌ها و مرطوب نگه داشتن آنها پس از هر سیکل اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

د) محلول شستشوی آنزیماتیک یا E-Z Cleanser : یک محلول آنزیمی مخصوص است که برای پاک کردن بهتر تیوب‌ها و کاپیلاری‌ها به صورت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد(قبل از خاموش کردن دستگاه) و ضرری برای قسمت‌های پلاستیکی دستگاه ندارد.

هـ) محلول پاک‌کننده پروب‌ها یا Probe Cleanser : از این محلول برای پاک کردن و حل کردن لخته سلول‌های خونی دارای اندازه‌های مختلفی هستند، بر اساس این اندازه‌ها، هر سلول که از درون روزنه عبور نماید، موجب افزایش امپدانس الکتریکی بین دو الکترود می‌شود، بدین ترتیب می‌توان امپدانس‌های ایجاد شده را به سلول‌های مختلف مشخص نسبت داد.

خونها بجای مانده در پروب‌ها و تیوب‌ها و کلاپیلاری‌های دستگاه استفاده می‌شود و معمولاً این محلول باید 15 دقیقه در این مسیر قرار گیرد تا مؤثر واقع شود.

و) کالیبراتور : یک محصول خونی با پارامتر‌ها و مقادیر مشخص و ثابت است که به صورت تجاری و مطابق با استاندارد‌های مرجع پزشکی تولید می‌شود و از آن برای کالیبره کردن دستگاه سل کانتر استفاده می‌شود.

ز) کنترل : یک محصول خونی با پارامتر‌ها و مقادیر مشخص و ثابت است که به صورت تجاری در سه نوع Low، Normal و High تولید می‌شود خون کنترل باید روزانه برای چک کردن عملکرد دستگاه سل‌کانتر مورد استفاده قرار گیرد.اصول شمارش سلول‌های خونی

نمونه‌رقیق شده آماده اندازه‌گیری توسط یک فشار منفی به داخل روزنه WBC و RBC مکش می‌شود، در سیستم اندازه‌گیری، یک لوله شیشه‌ای دقیق که لوله‌اندازه‌گیری نامیده می‌شود، وجود دارد که وظیفه آن کنترل ثابت بودن حجم نمونه مورد اندازه‌گیری در طول یک سیکل شمارش است. در بالا و پایین این لوله‌اندازه‌گیری دو سنسور نوری قرار داده شده که فاصله بین این دو سنسور،‌حجم نمونه مورد اندازه‌گیری را مشخص می‌نماید و از آنجایی که این فاصله، همیشه ثابت است، حجم‌های اندازه‌گیری شده در دیسک‌های مختلف شمارش نیز ثابت است. سلول‌های سفید خون(WBC)، سلولهای قرمز خون(RBC) و پلاکت‌ها به روش امپدانس‌الکتریکی شمارش شده و سایز‌بندی می‌شوند، این روش بر اساس اندازه‌گیری تغییرات در مقاومت الکتریکی بین دو الکترود مثبت و منفی پایه‌گذاری شده است. شایان ذکر است که تغییرات در مقاومت الکتریکی بین دو الکترود، ناشی از عبور ذرات و سلول‌های خونی با اندازه‌های مختلف از روزنه بین الکترود‌های مثبت و منفی است، الکترودها در زیر سطح محلول در دو طرف یک روزنه که Aperture نامیده می‌شود، قرار داده شده‌اند و تشکیل یک مسیر الکتریکی را می‌‌دهند.

سلول‌های خونی دارای اندازه‌های مختلفی هستند بر اساس این اندازه‌ها، هر سلول که از درون روزنه عبور نماید، موجب افزایش امپدانس الکتریک بین دو الکترود می‌شود، بدین ترتیب می‌توان امپدانس‌های ایجاد شده را به سلول‌های مختلف مشخص نسبت داد. در شکل (1) محل الکترودها و روزنه مسیر عبور سلول‌های خونی نشان داده شده است.

دستگاه سل‌کانتر، سلول‌های خونی را به تنهایی شمارش و بر اساس اندازه دسته‌بندی می‌نماید، حجم مشخصی از نمونه رقیق شده آماده قرائت از روزنه 70 میکرومتری RBC و نیز از روزنه 100 میکرومتری WBC عبور نموده و شمارش انجام می‌گردد، همچنین یک سیستم نوری برای قرائت هموگلوبین در دستگاه سل کانتر طراحی شده است. همانطور که ذکر شد، یک سیستم نوری جهت کنترل و ثبت حجم اندازه‌گیری در هر سیکل شمارش طراحی شده است، مطابق شکل(2)،‌این سیستم دارای دو سنسور نوری است، وقتی محلول آماده شمارش از سنسور بالایی عبور می‌نماید، سیکل شمارش آغاز می‌گردد و با عبور از مقابل سنسور پایینی این شکل خاتمه می‌یابد، لذا در کلیه سیکل‌های شمارش حجم ثابت و مشخصی از محلول، آماده

شمارش می‌شود، بنابراین اگر یک حباب و یا یک جریان غیر طبیعی نظیر لخته خون در محلول آماده وجود داشته باشد، سیستم سریعاً اخطار می‌دهد و اپراتور متوجه خطا در شمارش می‌گردد.رقیق سازیDILUTION :

درخون کامل سلول‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند، بنابراین برای جداسازی و روان‌سازی آن باید از یک محلول رقیق ساز ایزوتونیک استفاده کنیم.

در سل‌کانتر‌هایی که به روش امپدانس اکلتریکی کار می‌کنند، به دو روش می‌توان سیکل اندازه‌گیری را آغاز نمود.روش اندازه‌گیری خون کامل :

در این روش 13 میکرولیتر از خون کامل توسط دستگاه مکش می‌شود، سپس با 5/3 میلی‌لیتر محلول ایزوتون رقیق می‌گردد،(1:269 نسبت رقیق سازی اولیه) سپس این محلول رقیق شده به دو قسمت تقسیم می‌گردد: الف) 6/15 میکرولیتر از محلول رقیق‌شده اولیه مکش می‌شود و با 6/2 میلی‌لیتر محلول ایزوتون مجدداً رقیق می‌گردد.(رقیق سازی ثانویه 1:44833)‌این محلول برای شمارش سلول‌های قرمز خون(RBC) و پلاکت‌ها (PLT) مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب) بقیه محلول رقیق شده با نیم میلی‌لیتر محلول لایز ترکیب می‌شود(نسبت رقیق سازی ثانویه 1:308). این محلول برای شمارش سلول‌های سفید(WBC) و اندازه‌گیری غلظت HGB مورد استفاده قرار می‌گیرد.روش اندازه‌گیری خون رقیق شده (Prediluted):

در این روش اپراتور ابتدا 20 میکرولیتر از خون کامل را با 6/1 میلی‌لیتر محلول ایزوتون رقیق می‌سازد(نسبت رقیق‌سازی خارجی 1:80)، سپس 7/0 میلی‌لیتر از محلول رقیق شده خارجی توسط دستگاه مکش می‌شود و مجدداً با 5/2 میلی‌لیتر محلول ایزوتون رقیق می‌گردد(نسبت رقیق‌سازی اولیه در داخل دستگاه 1:366)، سپس این محلول رقیق شده اولیه به دو قسمت زیر تقسیم می‌گردد :

الف) 8/24 میکرولیتر از محلول رقیق شده اولیه مکش شده و مجدداًَ با 3 میلی‌لیتر محلول ایزوتون رقیق می‌گردد، (نسبت رقیق‌سازی ثانویه1:44274)، این محلول برای شمارش‌های RBC و RLT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) بقیه محلول رقیق شده اولیه با 36/0 میلی‌لیتر محلول لایز ترکیب شده و برای شمارش WBC و اندازه‌گیری HGB مورد استفاده قرار می‌گیرد(نسبت رقیق‌سازی ثانویه 1:366).

هنگامی که سلول‌های خون از روزنه مخصوص شمارش عبور می‌نمایند، به طور لحظه‌ای تغییراتی در امپدانس و الکترود مثبت و منفی دو طرف روزنه ایجاد می‌شود و چون این تغییر امپدانس ارتباط مستقیمی با اندازه سلول عبور کرده‌دارد، می‌توان امپدانس‌های ایجاد شده را به نوع سلول ارتباط داد، در دستگاه سل‌کانتر، امپدانس‌های تغییر یافته تقویت می‌شوند و مطابق شکل(3) دسته‌بندی می‌گردند.

باید توجه داشت که اگر چند سلول به طور همزمان از روزنه عبور نمایند، خطایی در اندازه‌گیری ایجاد می‌شود که می‌توان آن را در سیستم‌های سل‌کانتر تصحیح نمود، شایان ذکر است که عوامل به وجود آورنده این خطا عبارتند از :

1) غلظت خون مورد اندازه‌گیری که به کیفیت و محلول ایزوتون مورد استفاده بستگی دارد.

2) قطر روزنه (Aperture)

3) سرعت عبور سلول‌های خونی از روزنه (سرعت مکش).

اندازه سلولها:

یک نکته مهم در وضعیت پالس‌های الکتریکی ارتباط بین ارتفاع پالس و اندازه سلولی است که از روزنه عبور می‌نماید، سلول‌ها و ذرات بزرگ‌تر،‌پالس‌های با ارتفاع بیشتر تولید می‌نمایند، خوشبختانه هر دسته از سلول‌ها دارای اندازه‌های مشخص قابل‌پیش‌بینی هستند، بنابراین می‌توان سلول‌ها را از نظر اندازه آن تفکیک نمود.

محدوده طبیعی اندازه سلول‌های مختلف به این صورت است :

WBC:30-400 femtoliter

RBC: 30-250 femtoliter

PLTs: 2-25 femtoliter

به دلیل تفاوت آشکار در سایز سلول‌های RBC و پلاکت‌این امکان به وجود آمده است که این دو نوع سلول‌به طور همزمان و در یک کاپیلاری شمارش گردد. در شکل(3).a می‌تواند یک پلاکت و b می‌تواند یک سلول RBC باشد و c را می‌توان یک سلول بسیار کوچکتر از یک پلاکت فرض نمود که در شمارش دستگاه قرار نمی‌گیرد. با تنظیم دقیق آستانه دستگاه می‌توان سلول‌های بسیار ریز را که می‌توانند موجب ایجاد خطا در شمارش شوند، حذف کرد و بنابراین دستگاه این سلولها را از شمارش خارج کرده و آنها را در محاسبات وارد نمی‌نماید. باید به این نکته توجه نمود که هر چند محدوده سایز‌بندی برای RBC و پلاکت‌ها کاملاً‌متفاوت به نظر می‌رسد اما در عمل، هر نوع از سلول‌ها خود دارای یک محدوده سایز‌بندی مشخصی هستند، هر گاه تعداد سلول‌ها را در برابر اندازه آنها ترسیم نماییم، توزیع سلول‌های RBC و پلاکت بسیار مشابه منحنی BELL است و این دو منحنی RBC و پلاکت کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت و در بعضی از مواقع با یکدیگر تداخل خواهند نمود. بدین منظور یک شیوه مخصوص اندازه‌گیری برای تفکیک سلول‌های RBC از پلاکت‌ها لازم به نظر می‌رسد، در دستگاههای سل‌کانتر پیشرفته، یک خط جداکننده برای تفکیک دو منحنی‌مذکور طراحی و نصب گردیده است که بدین وسیله دقت شمارش افزایش می‌یابد.شمارش WBC

WBC تعداد لوکوسیت‌های شمارش شده در کاپیلاری WBC است :

رابطه 1) 109/L×WBC=n

 

WBC دیفرانسیل:

سلول‌های سفید همه از یک نوع نیستند، لذا انواع متفاوت WBC رامی‌توان بر اساس اندازه تفکیک نمود، جداسازی و شمارش بر اساس اندازه، فرایندی است که به وسیله شرایط محیطی صورت می‌پذیرد، این شرایط عبارتند از کیفیت ایزوتون، لایز و زمان بندی شمارش:

در سیستم‌های سل‌کانتر پارشیال‌دیف به روش طبقه‌بندی الکتریکی می‌توان سلول‌های سفید را در سه گروه سفید دسته‌بندی و تفکیک نمود :

الف) لنفوسیت‌ها، ب) میدسایز‌های شامل مونوسیت‌ها، بازوفیل‌ها، ائوزینوفیلها ج) گرانولوسیت‌ها. در بعضی موارد، سلول‌های RBC هسته‌دار ممکن است در نمونه خون ظاهر شوند و با توجه به اینکه هسته این سلول‌ها نسبت به لایز مقاوم هستند و NRBC نامیده می‌شوند. بجای یک WBC شمارش گردند، هر گاه NRBC به وسیله میکروسکوپ مشاهده گردد، باید مطابق فرمول زیر، تعداد WBC شمرده شده تصحیح گردد.

رابطه 2)

سه نوع سلول میدسایز در WBC وجود دارند که در منطقه بین لمفوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها قرار می‌گیرند، به عبارت دیگر، 85 الی 125فمتولیتر از منحنی WBC را در بر می‌گیرند، مونولوسیت‌ها بزرگترین اندازه سلول‌های سفید هستند که در ناحیه بالاتر از 125 فمتولیتر قرار می‌گیرند.

ساختار شمارش

RBC، تعداد شمارش شده اریتروسیت‌ها در کلاپیلاری RBC است.

رابطه 3) 1012/L×RBC=n

میانگین حجم سلولهای قرمز یا MCV Mean Corpuscular) Volume)

پس از آنکه سلول‌های قرمز خون شمارش شدند و منحنی‌مربوط به آنها ترسیم گردید، میکروپرسسور دستگاه سل‌کانتر جمع حجمی کل سلول‌های شمارش شده را ارائه می‌دهد. سپس این جمع در یک فاکتور قابل تعریف ضرب می‌شود، تا در نهایت میانگین اندازه سلول‌های قرمز در خون به دست آید،‌به این فاکتور قابل تعریف، ضریب کالیبراسیون MCV می‌گوییم، بنابراین دستگاه قادر خواهد بود، MCV را از منحنی RBC محاسبه نماید.

پارامترهای HCH، MCH و MCHC به وسیله فرمول‌های ذیل محاسبه می‌شوند :

رابطه 4)

اصول اندازه‌گیری هموگلوبینغلظت هموگلوبین بر اساس روش جذب نوری(فتومتریک) در طول موج 525‌نانومتر اندازه‌گیری شده و با استفاده از یک فاکتور ثابت کالیبره می‌گردد و به صورت گرم در لیتر گزارش می‌شود.

رابطه 5) (جذب‌نوری نمونه/جذب نوری پلانک) خطاهای ناشی از گرفتگی روزنه‌ها و نحوه رفع آنها:

در خون انسان، مواد و پروتئین‌هایی وجود دارد که می‌توانند هنگام عبور از روزنه در آن گیر کرده و موجب بسته شدن روزنه‌های شمارش WBC و RBC شوند که در این حالت، دستگاه پیغام‌هایی خطا صادر کرده و بعضاً نتایج همراه با خطا یا اخطار نشان می‌دهند.

گرفتگی روزنه‌ها با سیستم High – Voltage از بین می‌رود. ولی ممکن است در بعضی از موارد نیاز به شستشوی روزنه‌ها با محلول‌های پاک کننده خاص داشته باشیم.

در سیستم‌های سل‌کانتر پیشرفته به محض ایجاد گرفتگی در روزنه که موجب افزایش زمان شمارش می‌گردد، اخطار‌های خاصی به اپراتور اعلام می‌گردد و از روی خواسته می‌شود، ضمن اجرای برنامه High – Voltage، روزنه‌ها را با محلول شستشوی مخصوص پاک نماید(اپراتور فقط با زدن چند کلید کارها را هدایت می‌نماید و بقیه امور توسط خود دستگاه به صورت خودکار انجام می‌شود).اصول اندازه‌گیری و محاسبه 19 پارامتر خون در دستگاه سل‌کانتر به روش تغییر مقاومت الکتریکی

پارامتر‌هایی که مستقیماً توسط دستگاه شمارش و اندازه‌‌گیری می‌شوند و منحنی آنها ترسیم می‌شود، عبارتند از (/l106)WBC، (/l1012)RBC، HGB(g/l) در طول 525 نانومتر و (/l109)PLT .

پارامتر‌هایی هم از روی منحنی‌های ترسیم شده فوق محاسبه می‌شوند، شامل موارد زیر است :

الف) Lymph% ب) Mid% ج) Gram% د) MCV fl هـ) RDW-CV و)RDW-SD ز)MPV fl ح) PDW، همچنین پارامتر‌های زیر از طریق فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند :

الف) Lymph#109 /l ب) Mid#109 /l ج) Gram#109 /l د) HCT % هـ) MCH pg و)MCHC g/l ز)PCT % میزان نمونه مورد نیاز در هر مد

در دستگاههای سل‌کانتر دو روش برای نمونه‌برداری وجود دارد :

الف) روش Whole Blood Mode که در این روش برای اندازه‌گیری پارامتر‌ها به 13 میکرولیتر خون کامل نیاز داریم.

ب) روش Prediluted Mode که در این روش برای اندازه‌گیری پارامتر‌ها به 20 میکرو‌لیتر خون رقیق شده نیاز داریم.

دما و رطوبت مناسب محیط برای عملکرد صحیح دستگاه سل‌کانتر عبارت از :

دما : بین 15 الی 35 سانتی‌گراد

رطوبت محیط : 10 الی 85 درصد(بدون جاذب رطوبت نظیر کولر‌های گازی) همچنین محلول ضد انعقاد K2EDTA : بعنوان ضد انعقاد(Anti coagulation) مناسب برای دستگاه سل‌کانتر پیشنهاد می‌گردد.

 

Operating Range

 

Units

Level

Parameter

109/L

0.0-999.9

WBC

1012/L

0.00-9.99

RBC

g/L

0-300

HGB

fL

0-250

MCV

109/L

0-3000

PLT

   

Linearity

 

Linearity Limits

Difference

(whichever is greater)

Units

Level

Parameter

5%

0.3 or

109/L

0.0-99.9

WBC

5%

0.5 or

1012/L

0.00-9.99

RBC

5%

2 or

g/L

0-300

HGB

5%

10 or

109/L

10-999

PLT

 :RBC

 

 موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢۸ :: ۳:٢۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر زمانی سیستم حمل و نقل شهری در محل زندگی شما متوقف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ یا اگر زمانی پلیس، آتش نشانی، شهرداری، هلال احمر و دیگر سازمان های امدادی و خدماتی از ادامه انجام وظایف خود باز ایستند، چه پیش خواهد آمد؟ دراین صورت ارزاق و مایحتاج عمومی در جامعه کمیاب شده و زباله های شهری روی هم انباشته می گردند؛ و کسی نخواهد بود تا از شما و اموال تان حفاظت نماید.

به همین ترتیب، اختلال در حمل و نقل مواد غذایی و مواد زاید در بدن و نیز حفاظت بدن درمقابل میکروارگانیزم های مهاجم باعث به خطر افتادن روند عادی و توازن در بدن می گردد. انجام این خدمات حیاتی در بدن انسان، بر عهده دو دستگاه قلبی عروقی (گردش خون) و دستگاه لنفاتیک می باشد و خون بستر اولیه این نقل و انتقالات بشمار می آید. خون تنها بافتی است که در درون بدن در گردش است. از جمله وظایف حیاتی خون، رساندن مواد لازم به سلولها و دورکردن  مواد زاید از آنهاست. علاوه بر آن، بسیاری از ابزارهای ضروری برای مقابله با مهاجمین خارجی و نیز تنظیمات داخلی بدن را خون فراهم می آورد.

 اجزا خون

خون بافت مایعی است که عوامل شیمیایی گوناگون و فراوانی در آن محلول بوده و میلیون ها سلول مختلف درآن وجود دارند. بخش مایع خون را " پلاسما " و بخش دیگر آنرا" عناصر سلولی " خون می نامند.

 الف. عناصر سلولی

عناصر سلولی خون از 3 گروه اصلی تشکیل شده اند:

-         گویچه های سرخ

-         گویچه های سفید

-         و پلاکت ها

برای آنکه تصوری از تعداد خارق العاده این سلولها در خون بدست آورید، تنها کافی است اشاره کنیم در هر میلی متر مکعب از خون که چیزی معادل یک قطره خون می باشد، تقریباً 5 میلیون گویچه سرخ، 7500 گویچه سفید و 300 هزار پلاکت  وجود دارد.

الف. 1. گویچه های سرخ

گویچه های سرخ بالغ، سلولهایی هستند که از دو طرف مقعر بوده و در مشاهده مرکزشان نازک و کناره هایشان ضخیم تر است. کار اصلی آنها انتقال اکسیژن از ششها به سلولهای بدن برای استفاده سلولها و برداشت دی اکسید کربن از سلولها و حمل آنها به شش ها برای دفع به محیط خارج از بدن می باشد. این کار به کمک نوعی رنگدانه قرمز رنگ بنام هموگلوبین که در درون گویچه های سرخ قرار دارد، صورت می گیرد. خون رنگ اسطوره ای خود را مدیون هموگلوبین است. شکل بخصوص گویچه ها همراه با فراوانی تعداد آنها باعث افزایش سطح نقل و انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن می شود به گونه ای که وسعت ناحیه تبادل را از وسعت یک زمین فوتبال نیز  فراترمی برد.

الف. 2. گویچه های سفید

 گویچه های سفید به دو گروه تقسیم می شوند ؛ گویچه های سفید دانه دار شامل نوتروفیل ها-ائوزینوفیل ها, بازوفیل ها و گویچه های سفید بدون دانه شامل لنفوسیت ها و منوسیت ها.

اهمیت کار گویچه های سفید در بدن، کمتر از گویچه های سرخ نیست. آنها به شیوه های گوناگونی در برابر حمله موجودات ذره بینی به بافتها و یا به جریان خون، از بدن دفاع می کنند. برای نمونه نوتروفیل ها و منوسیت ها میکروبها را بلعیده و سپس آنها را هضم می کنند که به این عمل فاگوسیتوز یا ذره خواری می گویند و لنفوسیت های نوع B هنگام ورود میکروبها به بدن شروع به تولید فعال آنتی بادی اختصاصی ضد آن میکروبها می نمایند تا بدن را نسبت به بیماریهای عفونی خاص  ایمن سازند.

الف. 3. پلاکت ها

بدون شک شما در طول زندگی خود پیشامدهای کوچک و بزرگ زیادی را که باعث ایجاد خراشیدگی یا بریدگی روی پوست بدنتان شده است تجربه کرده اید و چه بسا بسیاری از آنها را از یاد برده اید. آسیب ایجاد می شود، خونریزی رخ می دهد و کمی بعد خون بند می آید. ولی چگونه خون بند می آید؟ و آیا می دانید همین بند آمدن ساده خون یا به اصطلاح انعقاد خون، بارها و بارها جان شما را از مرگ حتمی نجات بخشیده است ؟

پلاکت ها که سومین گروه اصلی سلولهای خونی را تشکیل می دهند در واقع سلول های کوچکی هستند که در عمل انعقادخون شرکت می کنند. پس ازایجاد یک ضایعه خونریزی دهنده، پیش از هر چیز، پلاکت ها در نقطه آسیب دیده، حالت چسبنده به خود گرفته و شروع به تجمع می کنند و به زودی یک صفحه پلاکتی نرم اما موقت برای مسدود کردن محل خونریزی، درست می کنند. ولی برای پایا شدن انعقاد خون به چیز بیشتری نیاز داریم ؛ همزمان با اتفاقات بالا، فاکتورهای انعقادی خاصی به درون پلاسما آزاد می گردند که در نهایت با فعال کردن فیبرینوژن و سایر فاکتورهای انعقادی غیر فعال و از قبل آماده موجود در درون پلاسما، ژل فیبروزی ویژه ای بنام " فیبرین " را شکل می دهند و به این ترتیب عمل انعقاد خون کامل می شود.

در اینجا به طرح یک پرسش جالب می پردازیم. استفاده از یک تکه گاز باعث تسریع بند آمدن خون می گردد. آیا می توانید حدس بزنید، چرا ؟....... بله. حدس شما درست است. در واقع ناهمواری های اندک سطح گاز، باعث افزایش تجمع پلاکت ها و افزایش آزاد سازی فاکتورهای انعقادی اضافی و به دنبال آن تسریع روند انعقاد می گردد.

ب. پلاسما

پلاسما، مایعی است به رنگ زرد کهربایی که از آب و مواد گوناگون محلول در آن تشکیل یافته است. بیشتر مواد شیمیایی لازم برای زنده ماندن سلولها، در پلاسما حل شده اند ؛ مانند : غذا، اکسیژن و املاح که همگی آنها ناگزیر باید از راه خون به سلولها رسانده شوند. مواد زائد تولید شده در سلولها نیز برای دفع از طریق پلاسما به اندام های دفعی منتقل می شوند. هورمون ها، عوامل شیمیایی تنظیم کننده و عوامل انعقادی نیز در پلاسما محلول می باشند.

فراوانترین ماده حل شده در پلاسما را گروهی از پروتئین های پلاسما شامل آلبومین ها و گلوبولین ها تشکیل می دهند. آلبومین ها به افزایش قوام  خون کمک می کنند و گلوبولین ها باعث دفاع بدن در برابر عفونت ها می شوند و فیبرینوژن یک عامل ضروری در روند انعقاد خون    می باشد.

حجم خون

بسیاری از مردم در باره اینکه آنها واقعاً چه میزان خون در بدن خود دارند، کنجکاو بنظر می رسند. در واقع، حجم خون بدن درست مانند وزن بدن، از فردی به فردی دیگر متفاوت است و مقدار آن تا حدود زیادی به بزرگی جثه و جنسیت بستگی دارد. یک فرد با جثه بزرگ بیشتر از فردی با جثه کوچک و یک مرد بیشتر از یک زن خون دارد. اما رویهم رفته، می توان گفت بیشتر بزرگسالان حدوداً بین 4 تا 6 لیتر خون دارند.

عمر سلولهای خونی

گویچه های سرخ فقط تا 4 ماه عمر می کنند و عمر گویچه های سفید از این هم کوتاه تر است. در واقع دامنه عمر گویچه های سفید خیلی متفاوت است: از حدود چند روز برای انواع دانه دار تا بیش از  6 ماه برای انواع غیر دانه دار. واقعیت آنست که گویچه های سرخ، گویچه های سفید و پلاکت ها پیوسته در حال از بین رفتن هستند و بدن ناچار است با سرعتی حیرت آور، سلولهای جدیدی را برای جایگزینی آنها بسازد. بنا براین تعجبی ندارد اگر بگوئیم در بدن انسان در هر ثانیه میلیون ها گویچه سرخ ساخته می شوند. بیشتر سلول های خونی در مغز استخوان ساخته می شوند ولی بعضی از  آنها مانند لنفوسیت ها و منوسیت ها بیشتر در بافتهای لنفاتیک تولید می شوند.

گروههای خونی

گروههای خونی بر حسب وجود پادگن های ویژه روی گویچه های سرخ شناخته می شوند. پادگن یا آنتی ژن ماده ایست که می تواند بدن را برای ساخت پادتن تحریک نماید. تقریباً تمامی موادی که به شکل آنتی ژن عمل می کنند، پروتئین های خارجی ای هستند که از راه عفونت، تزریق و یا روش های دیگر وارد بدن می شوند. پادتن یا آنتی بادی ماده ایست که در پاسخ به تحریک یک آنتی ژن در بدن ساخته شده و با آن واکنش نشان می دهد. این واکنش در بسیاری از موارد به گونه ایست که باعث به هم چسبیدن آن آنتی ژنها در دسته جات کوچک می گردند.

سیستم ABO

در این سیستم گویچه های سرخ افراد بر اساس وجود یا عدم وجود آنتی ژن های ویژه ای بر روی سطح آنها در 4 گروه قرار می گیرند:A , B , AB ,O.

فرض کنید گروه خون شما A است. در این صورت بر روی غشا گویچه های سرخ خون شما آنتی ژن خاصی بنام آنتی ژن A وجود دارد. این آنتی ژن از زمان تولد روی این سلولها وجود داشته و به همین دلیل بدن شما آنتی بادی بر ضد آن نساخته است. ممکنست گروه خون برادر شما B باشد. این بدان معناست که بر روی غشا گویچه های سرخ خون او ؛ آنتی ژن خاصی بنام آنتی ژن B وجود دارد. به همین دلیل بدن او پادتنی بر ضد آن نمی سازد.

اما بدن شما چطور؟  بدن شما آنتی ژن B ندارد. پس در صورت روبرو شدن با آن , بر ضد آن آنتی بادی خواهد ساخت. بعد از تولد احتمالاً مواد آنتی ژنیکی که شباهت زیادی به آنتی ژن نوع B دارند از راههای مختلفی وارد بدن شما  شده اند و بدن شما آنتی بادی ضد آنتی ژن B را ساخته است و به این ترتیب بصورت طبیعی در پلاسمای خون شما ضد B بوجود آمده است.

به طور خلاصه باید گفت : در گروه خونی A گویچه های سرخ حاوی آنتی ژن A و پلاسما حاوی آنتی بادی ضد B است. در گروه خونی B گویچه های سرخ حاوی آنتی ژن B و پلاسما حاوی آنتی بادی ضد A است. در گروه خونی AB گویچه های سرخ هم دارای آنتی ژن A و هم دارای آنتی ژن B هستند و پلاسما فاقد آنتی بادی است. در گروه خونی O گویچه های سرخ هیچیک از آنتی ژن های A و B را ندارند و پلاسما حاوی آنتی بادی ضد هر دوی آنها است.

سیستم RH

شاید شما بارها این اصطلاح را شنیده باشید : خون Rh مثبت. این به چه معناست ؟ گویچه های سرخ جدای از آنتی ژن های A , B می توانند همزمان آنتی ژن دیگری را نیز روی سطح غشای خود داشته باشند. چنین گویچه سرخی Rh مثبت نامیده می شود و اگر گویچه های سرخ فاقد چنین  آنتی ژنی باشند، گویچه های سرخ Rh منفی نامیده می شوند. (نام Rh از دو حرف ابتدایی نام نوعی میمون Rhesus که این آنتی ژن خاص نخستین بار در خون این حیوان کشف شد، انتخاب شده است.)

گویچه های سرخ فردی با گروه خونی " AB مثبت " حاوی هر 3 آنتی ژن A , B , Rh بوده و گویچه های سرخ شخصی با گروه خونی " O منفی " هیچیک از این آنتی ژنها را ندارند. فردی که Rh منفی است در صورتی که با این آنتی ژن برخورد کند، بدنش بر ضد آن آنتی بادی می سازد. ولی بر خلاف آنتی ژن های A  و B، این آنتی ژن فقط از راه خون به بدن معرفی    می شود و آنتی ژن مشابه در طبیعت ندارد. بنابراین بخودی خود، پلاسمای این افراد Rh منفی، آنتی بادی آن را نمی سازند مگر آنکه این آنتی ژن قبلاً از راه انتقال خون (و یا در مادران باردار از راه خون جنین Rh مثبت ) به بدنشان وارد شده باشد. اکنون پلاسمای این فرد Rh منفی، آنتی بادی ضد Rh ساخته است. با تزریق خون Rh مثبت بعدی چه اتفاقی می افتد ؟ گویچه های سرخ تزریق شده با آنتی بادی موجود، واکنش نشان داده و پس از تجمع نابود می شوند و علاوه بر بی فایده بودن، آسیب های متعدد جدی ای را متوجه بیمار خواهند کرد.

آنتی بادی های غیر منتظره

ممکنست آنتی بادی  های کمیاب دیگری هم علاوه بر آنتی بادی های ضد گروه های خونی  ABO   و  Rh، در سرم افراد مختلف وجود داشته باشند. این آنتی باد ها بر ضد آنتی ژن های نایابی که ممکنست روی سطح گویچه های سرخ پراکنده باشند، ساخته   شده اند. مانند گروههای Kell، دافی و......... . با آنکه اغلب، ما انتظار نداریم در سرم افراد، چنین آنتی بادی هایی را مشاهده کنیم، با این حال وجود آنها به نوبه خود واجد اهمیت هستند. به همین دلیل زمانی که دستور تزریق خون داده می شود و خون بیمار تعیین گروه می شود، سرم او نیز از لحاظ وجود آنتی باد های غیر منتظره بر ضد آنتی ژن های گویچه های سرخ دهنده، آزمایش می شود. گویچه های سرخ دهنده به سرم بیمار گیرنده خون نزدیک می شوند، در صورت ایجاد واکنش ( به هم چسبیدگی و یا انهدام سلولها ) از تزریق آن خودداری می شود. به این آزمایش " کراس مچ "  می گویند.

اهمیت گروه های خونی

اهمیت گروه های خونی زمانی مشخص می شود که فرد نیاز به تزریق خون پیدا کند و مجبور شویم به بدن او خون تزریق کنیم. دراین صورت اگر گویچه های سرخ دهنده، آنتی ژنی داشته باشد که در پلاسمای گیرنده , آنتی بادی ضد آن وجود داشته باشد، این گویچه ها پس از تزریق، به سرعت به هم چسبیده و نابود می شوند و علاوه بر عدم کارآیی، باعث ایجاد عوارض شدید و یا حتی مرگ گیرنده خواهند شد.

گویچه های سرخ گروه خونی O هیچ آنتی ژنی ندارند و بنابراین در مواقع اضطراری می توان خون گروه O را به هر گروه خونی دیگری تزریق نمود. (دهنده عمومی) در یک حادثه منجر به خونریزی شدید، زمان بسیار مهم است و گاه نباید منتظر پیدا کردن خون هم گروه ماند (و گاهی چه بسا جایز نیست حتی برای تعیین گروه خونی خود مصدوم  نیز وقت را تلف کرد) در این گونه موارد، در دسترس بودن خون گروه O می تواند تنها راه نجات باشد.از طرفی دیگر فردی با گروه خونی AB  می تواند در مواقع ااضطراری با خیالی آسوده از همه گروه های خونی دیگر , خون دریافت کند (گیرنده عمومی) ؛ زیرا پلاسمای گروه خونی  ABبر ضد هیچیک از گروه های خونی دیگر آنتی بادی ندارد. با همه اینها، در شرایط عادی، تمامی خونهایی را که برای تزریق بکار می بریم باید با خون گیرنده آن، هم گروه باشد و علاوه بر آن آزمایش سازگاری (کراس مچ) نیز برای آنها انجام شده باشد. (قسمت آنتی باد های غیر منتظره را ببینید)موضوع مطلب :
فناوری  - کریستین دروشتن

کریستین دورشتن، مدیر موسسه ویروس‏شناسی مرکز پزشکی دانشگاه بن، یکی از بزرگ‏ترین مراکز ویروس‏شناسی آلمان است. او بیشتر به خاطر دریافت جایزه‏ای در سال 1382 / 2003 مشهور است که در آن، موفق به ارائه یک تست تشخیص ویروس مرموزی شد که سبب سندروم حاد تنفسی یا همان سارس می‏شد.

وی در گفتگو با نشریه نیچر گفت که این بار، به مراتب زودتر از دفعات گذشته و البته با استفاده از تجربیات قبلی خود، توانسته است تست تشخیص ویروس آنفولانزای خوکی مکزیکی، H1N1 را بسازد.

چه زمانی از خطر آنفولانزای خوکی اطلاع پیدا کردی؟
جمعه 24 آوریل / 4 اردیبهشت، ساعت 11 صبح پشت میزم نشسته بودم که تلفن زنگ زد. اشتفان بکر، مدیر بخش ویروس‏شناسی دانشگاه ماربورگ آلمان پشت خط بود. او از همکاران آمریکایی‏اش در مورد آنفولانزای خوکی شنیده بود. البته هر دوی ما با استفاده از سرویس ای-میل پرومد، نگاهی به گزارش اولیه این ویروس انداخته بودیم. پرومد، وب‏سایتی است که اطلاعات شیوع بیماری‏ها و ویروس‏ها و مواد سمی ‏را به سرعت در سراسر دنیا به اطلاع عموم می‏رساند.

با وجود این که گزارش‏های زیادی در این وب‏سایت موجود است، اما از آن‌جایی‌که مختصرند، بسیاری از نکات مهم می‏تواند در آنها از قلم افتاده باشد. این ویروس به مرحله انتقال انسان به انسان رسیده بود و برای همین هم به مسئله‌ای بزرگ تبدیل شده بود. پیش خودم گفتم: «نه، حالا نه!»

بعد از آن چه کردی؟
نمی‏دانستیم این ویروس ممکن است چه زمانی به آلمان برسد، اما به هرحال دلمان نمی‏خواست ما را غافلگیر کند. بنابراین تصمیم گرفتیم تا منتظر دستورهای سازمان‏های مربوط نمانیم و حتی قبل از این که کسی در آلمان مبتلا شود، برای ایجاد تست تشخیص آن، دست به کار شویم. ما هیچ ویروسی را به صورت فیزیکی در دسترس نداشتیم تا بتوانیم روی آن کارکنیم، اما سازمان بهداشت جهانی محتوای کامل ژنتیکی، ژنوم، آن را اعلام کرده بود. من با توجه به تجربیاتی که زمان کار با ویروس سارس کسب کرده بودم، می‏دانستم که چه باید کرد. از مزایای دیگری که تجربه قبلی داشت، ارتباط من با دیگر دانشمندان ویروس‏شناس آلمانی بود که می‏توانستم از این ارتباطات استفاده لازم را ببرم. بنابراین همان روز جمعه با همه‏شان تماس گرفتم.

خب، مواد مورد نیازت را از کجا به دست آوردی؟
مرکز ویروس‏شناسی ماربورگ که طی دهه‎های متمادی بر روی گونه‏های مختلف ویروس‏ها کار کرده است، ذخیره زیادی از ویروس آنفولانزای خوکی را در فریزر خود انبار کرده بود. این ویروس‏ها به صورت متوالی مرتب شده بودند و کار ما این بود که توالی این ویروس‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. هنگام بررسی این ویروس‏ها به ویروسی برخوردیم که یک زیرواحد H (هماگلوتینین) شبیه همان زیرواحد H ویروسی داشت که در حال حاضر از یک انسان به انسان دیگر انتقال می‏یابد. یافتن این زیرواحد، مهم‏ترین بخش در راه تشخیص ویروس است. بنابراین نمونه ویروس مشابه را ذوب کرده و RNA مورد نیاز ساخت تست را از آن استخراج کردیم.

چگونه این تست‏ها را درست می‏کنی؟
عموما، نیاز داریم تا از تولید پرایمرها (پایه‏های اصلی و اولیه ویروس) شروع کنیم و به قطعات یکتای آن برسیم. شناسایی این بخش‏ها توسط نرم‌افزار اختصاصی این کار که توالی آن‏ها را با یکدیگر مقایسه می‏کند، به سادگی انجام‌پذیر است. سپس توالی نوکلئوتید‏های مشابه همان قطعات مورد نظر را می‏سازیم. به این‏ها پرایمر می‏گویند که می‏توانید برای افزایش مواد ژنتیکی از پاتوژن از آن استفاده کرد، البته به شرطی که در نمونه تست وجود داشته باشد.

روز شنبه که من در یک مجلس عروسی بودم، مارکوس پنینگ از دانشگاه فرایبورگ، متوجه شد که به چه پرایمری نیاز داریم. اُلفرت لانت، از شرکت تی.آی.بی مولبیول برلین، پرایمرها را روز یک‌شنبه ساخت. این مرحله بسیار بحرانی و حیاتی بود، چون ساختن پرایمر‏ها در چنین فرصت کوتاهی (یک آخر هفته) کار چندان ساده‌ای نیست و من واقعا خوش‏شانس بودم که اُلفرت را از تجربه قبلی می‏شناختم و باید از او تشکر کنم.

روز دوشنبه، همه چیز کامل و مهیا بود و می‏توانستیم تایید کنیم که تست در سه مکان مختلف یعنی بن، ماربورگ و فرایبورگ، امتحان شده است. همان روز، این تست را به مراکز دیگری همچون موسسه برنهارد نوخت و آزمایشگاه بهداشت عمومی ‏هامبورگ هم فرستادیم. درست روز بعد از آن، اولین مورد مشکوک به ابتلای این ویروس به بیمارستان ‏هامبورگ مراجعه کرد. به این صورت، هر دو آزمایشگاه‏ در ‏هامبورگ توانستند به صورت مجزا و همزمان تست‏ها را انجام دهند. این تست توسط مرکز مرجع آنفولانزای کشور تایید شد.

آیا از عهده تعداد نمونه‏هایی که بیمارستان‏های محلی برایتان می‏فرستند، بر می‏آیید؟
آن‌طور که مشاهده می‏شود، این تعداد هر روز رو به افزایش است. در حال حاضر، روزی ده تا بیست نمونه دریافت می‏کنیم، اما انتظار داریم که به شدت زیاد شوند. احتمالا خیلی زود باید از بخش‏های دیگر، تکنیسین‏هایی را برای کمک بیاوریم. البته مجبوریم که در ابتدا برای این نوع تست به آنها آموزش دهیم؛ اما این مشکل حادی نخواهد بود. اخبار آزمایشگاه ما در تلویزیون پخش شده و هم‏اکنون افراد زیادی آماده هستند تا به ما کمک کنند.

اگر فشار زیاد نیست، انجام این‏همه آزمایش چه اهمیتی دارد؟
چون هنوز شیوع آنفولانزای سال 1918 را به یاد داریم، همانی که به آنفولانزای اسپانیایی معروف شد. وقتی این ویروس در ابتدا به مرحله انتقال انسان به انسان رسید، زیاد پاتوژنیک نبود (ویروس در همه موارد منجر به بروز بیماری نمی‏شد) و به همین دلیل زیاد جدی نگرفته شد. اما وقتی که ویروس خودش را برای زندگی در ناقل جدیدش بهینه کرد، بسیار بدخیم و حاد شد و همان‌طور که می‏دانیم چیزی حدود 20 میلیون نفر یا بیشتر را در سراسر دنیا به کام مرگ کشید. این اتفاق ممکن است بار دیگر بیفتد و ما حاضر نیستیم چنین خطری را به جان بخریم.

بقیه بیمارستان‏ها از چه تست‏های دیگری استفاده می‏کنند؟
تا حالا که تقریبا همه از تست ما استفاده کرده‏اند. خبر خیلی سریع به همه رسیده است. ما هم‌چنین درخواست‏هایی از بقیه کشورها دریافت کرده‏ایم و به زودی تست‏ها را به نقاط دیگر هم می‏فرستیم.

در حالی که ویروس ممکن است دچار جهش و دگرگونی بشود، شما هم قصد دارید تست خود را بهبود و گسترش دهید؟
برای آن که بگوییم آیا به چنین چیزی نیاز داریم یا نه، بسیار زود است. همه چیز بستگی به این دارد که این ویروس دقیقا چطور تغییر کند. اما در حقیقت، بعید است این، دلیلی باشد که به خاطرش تست را تغییر دهیم. در اصل، هم‏اکنون داریم بر روی نسل دوم تست کار می‏کنیم که بتوانیم برای نمایش بهتر آن بر روی نمایشگرها از آن استفاده کنیم. انتظار می‏رود که در آینده بسیار نزدیک، نمونه‏های زیادی برای آزمایش به دستمان برسد و باید راهی پیدا کنیم که استفاده از این تست‏ها برای تکنسین‏ها آسان شود.

واکنش دانشمندان به آنفولانزای خوکی در مقایسه با سارس و آنفولانزای پرندگان چطور بود؟
این بار، سرعت بیشتر بود. آن موقع که خبر بیماری را در تلویزیون می‏دیدیم، ویروس به آلمان رسیده بود. ما در آلمان برنامه‏ریزی‏ بسیار خوبی برای بیماری‏های همه‏گیر داریم؛ اما این شیطان قصد دارد تا خودش را با تمام وجوه و جزئیات به نمایش بگذارد. این اتفاق، چالش بزرگی برای افرادی مانند ما خواهد بود که مسئول بیمارستان‏هایی به این بزرگی هستیم.

آیا این واکنش‏ها در کشورهای دیگر هم مشابه آلمان است؟
احتمالا. اما صادقانه بگویم که طی چند روز گذشته، هیچ کس برای ابراز نگرانی و شکایت کردن وقت نداشته است.

منبع: نیچر، 30 آوریل - ترجمه: آزاده پارساپور
موضوع مطلب :
 

مشاهدات و تجربیات اینجانب از بیماری آنفولانزای خوکی در کشور غنا در غرب آفریقا و کشور کنیا در شرق آفریقا طی هفته های اخیر، بخصوص مشاهده مستقیم خانواده ای مبتلا به این بیماری که از کشور هند وارد کنیا شده بودند، اینجانب را بر آن نمود تا تجربیات عملی کسب شدهاز این بیماری را به همراه آخرین اطلاعات علمی از بزرگترین مرکز مبارزه بیماری های واگیردار در جهانCenter for Disease Control and Prevention ) پس از ترجمه در اختیار هموطنان عزیز بخصوص مردم خونگرم و مهمانواز ایرانی که این ایام ممکن است میزبان توریستهایی از کشورهای خارجی باشند قرار دهم

لازم است خدمت همه هموطنان عزیز عرض نمایم مطالب و دستورات ارائه شده ذیل مطابق با رهنمودها و دستورات مرکز جهانی مبارزه با بیماریها( CDC) در مناطق با شیوع بالا می باشد و این بشارت و اطمینان که این بیماری مانند هر بیماری ویروسی آنفولانزایی دیگر قابل علاج می باشد. اما رسالت پزشکی ما آموزش و انتقال همه نکات از یک بیماری به مردم عزیزمان می باشد. ولو اینکه هرگز با ان مواجه نشویم. زیرا دانستن خوب است و توانستن بهتر است.
1- ویروس H1N1 چیست؟
این ویروس از آنفولانزای تیپ A می باشد که اولین بار در سال 1918 میلادی در آمریکا شناخته شد و پس از یک دوره طولانی در آوریل 2009 (سال جاری) مجدداً این بیماری به نام Swine flu یا آنفولانزای خوکی با شکل، قدرت و تواناییبیماریزایی متفاوت از گذشته در ایالات کالیفرنیای جنوبی از کشور آمریکا گزارش گردید و پس از آن به سرعت کشورهای مکزیک، کانادا و کشورهای اروپایی نیز مواردی از ابتلا به این بیماری را گزارش نمودند. اگر چه Swine flu آنفولانزای خوکی نام گرفته، اما این به آن معنی نیست که این بیماری از خوک به انسان انتقال می یابد بلکه در آزمایشات بعمل آمده از این ویروس مشخص شده که تعدادی از ژن های آن شبیه به آنفولانزای ویروسی می باشد که در خوک های شمال آمریکا یافته اند. در عین حال بدلیل شباهت بروز این آنفولانزا در خوک های اروپا و آسیا و مرغان و انسان ها، دانشمندان آنرا یک آنفولانزای ویروسی چهارگانه نام نهاده اند.
قدرت بیماری زایی این ویروس 3 برابر ویروس آنفولانزای معمولی بوده و بیشترین شیوع آن در فصل سرد می باشد. انتقال آن از انسان به انسان می باشد (نه حیوان به انسان) معمولاً قسمت فوقانی سیستم تنفسی را درگیر می نماید و تنها در 1 تا 2 درصد می تواند منجر به مرگ شود که دلایل آن ذکر خواهد شد.
2- آخرین وضعیت بیماری در جهان چگونه است؟
بنا بر گزارش WHO (سازمان بهداشت جهانی) و CDC این بیماری در مرحله پاندمیک یعنی همه گیری جهانی می باشد و بیماری در فاز 6 می باشد. این بدان معنی است که جهان و تمام قاره ها در راه این بیماری طی ماه های آینده می باشند و این بیماری همه کشورها را طی خواهد نمود و هیچ کشوری از این بیماری در امان نخواهد بود. در حال حاضر 90 کشور جهان و 7 کشور همسایه ایران و همچنین کشور ما که از یک نوجوان 16 ساله ایرانی الاصل مقیم آمریکا که وارد ایران شده , این بیماری را گزارش نموده اند. خوشبختنانه 72 نقطه از کشور ایران به عنوان مراکز مبارزه با این بیماری با امکانات کامل و مناسب جهت تشخیص و درمان آماده و مهیا برای خدمات رسانی می باشند که به واسطه فعالیت همه مراکز بهداشتی و درمانی هیچ نگرانی از این موضوع در کشور وجود ندارد. اما در مبارزه با این ویروس نو ظهور آشنایی و آگاهی از این بیماری فرصت بیشتری به ما در حفظ سلامتی فردی، خانوادگی و اجتماعی خواهد داد و باید بدانیم شرط لازم پیشگیری دانستن و عمل کردن به دانستنی هاست و به همین دلیل با هم از این بیماری می خوانیم تا سالم، مطمئن و شاد زندگی کنیم.
3 -نشانه ها و علامت بیماریانفولانزای خوکی چیست؟
علائم این بیماری مشابه آنفولانزای فصلی همانند تب، سرفه، گلودرد، آب ریزش بینی، کوفتگی و درد بدن، سر درد، لرز و خستگی و در موارد مشخص اسهال، تهوع و استفراغ می باشد و در مواردی ممکن است این بیماری ویروسی پیشرفت نموده و ایجاد عفونت های شدید ریوی، گوشی و سینوسی نماید.
4 - چه افرادی بیشتر در خطر معرض این بیماری می باشند؟
4 گروه از مردم در گروه خطر می باشند. افراد مسن 64 سال و بالاتر، کودکان با سن کمتر از 5 سال، خانم های حامله، افراد با بیماری های مزمن و طولانی مدت مانند آسم، دیابت، برونشیت مزمن، بیماری های قلبی و ریوی و کسانی که به عللی همانند جراحی وسیع، شیمی درمانی مکانیزم دفاعی سیستم ایمنی بدن آنان در شرایط مساعدی نمی باشد. در عین حال وجود آنتی بادی ضد این ویروس در بدن افراد میانسال , جوان و سالم و حتی در یک سوم از افراد مسن بالای 60 سال بدن آنها را در مقابل این ویروس محافظت می نماید. بنابراین لازم است بدانیم بسیاری از افراد در ابتلای به این بیماری نیازی به درمان ویژه به استثناء استراحت و اقامت 7 روزه در منزل و استفاده از داروهای معمولی جهت تسکین درد و علائم به اقدامی دیگر نیاز ندارند. زیرا مکانیزم دفاعی مناسب بدن ویروس را سرکوب و نابود می نماید.
5- چگونه این ویروس انتقال می یابد؟
آخرین اطلاعات اظهار می کند که انتقال این بیماری از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان می باشد. که ویروس می تواند حداکثر تا فاصله 1.5 متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. اما راه دیگر انتقال تماس دست ها، با محیط آلوده به ویروس است. مانند دستگیره درب ها و یا وسایلی که بطور عمومی و مشترک استفاده می شود. دست تماس یافته با محیط آلوده به ویروس موجب انتقال ان از طریق دست آلوده شده به بینی و دهان و یا چشم می شود.
6- چه علائمی در کودکان و بزرگسالان بسیار جدی است و باید به مرکز درمانی منتقل شوند؟
بیشتر مبتلایان به غیر از 4 گروه در خطر(کودکان زیر 5 سال، سالمندان بالای 64 سال، خانم های باردار و افراد با بیماری زمینه ای) با استراحت در منزل و دوری در تماس با افراد و استفاده از داروهای ضد ویروس به راحتی درمان می شود. اما اگر علایم زیر در کودکان بروز نمود حتماً نیازمند انتقال به بیمارستان می باشند.
1- تنفس سریع و غیر عادی(نفس نفس زدن)
2- تغیر رنگ پوست به آبی یا خاکستری بخصوص در لب ها
3- بی اشتهایی شدید
4- تهوع و استفراغ مقاوم و مداوم
5- عدم هوشیاری، تشنج و بی توجهی به محیط
6- بی قراری و اضطراب شدید
7- تب بالا و سرفه مقاوم
8- اسهال به همراه علایم فوق
و در بزرگسالان
1- تنفس کوتاه که به سختی انجام می شود.
2- احساس درد و فشار در قفسه سینه و شکم
3- سرگیجه ناگهانی و استفراغ شدید و مداوم و اسهال
4- کاهش سطح هوشیاری
5- تب و سرفه شدید.
7- دوره این بیماری چه مدت یا چند روز میباشد؟
اطلاعات بر این باور است که شخص یک روز پس از ابتلا به این ویروس دچار علایم می شود یعنی این ویروس پس از ابتلای شخص در روز اول هیچگونه علایمی ندارد و اصطلاحاً دوره نهفته آن یک روز است اما دوره بیماری در افراد با مکانیزم دفاعی نرمال و طبیعی 7 روز می باشد. ولی این دوره در کودکان، افراد مسن و خانم های باردار و افردا با بیماری های دیگر متفاوت و طولانی تر می باشد. بنابراین طی این مدت( 7 روز ) شخص بیمار منبع انتقال بیماری به افراد دیگر نیز می باشد.
8- آیا امکان بیماری از طریق گوشت خوک می باشد؟
اگر چه کاملاً مشخص نیست اما تاکنون گزارشی از آن ارسال نشده و پاسخ منفی است.
9- آیا انتقال این بیماری از طریق آب نوشیدنی یا آب لوله کشی شهری ممکن است؟
گندزدایی و کلرزنی آب موجب سلامت کامل آب های نوشیدنی شهری می باشد که همواره در حال انجام
می باشد . اگرچه اثبات این ادعا بر اساس موفقیت درمانی و سلامت آب های نوشیدنی در درمان آنفولانزای مرغی (
H5N1) می باشد. اما تاکنون گزارشی از انتقال بیماری از آب هایی که کلرزنی شده اند نداشته ایم.
10- آیا استخر و چشمه های معدنی می توانند آلوده به ویروس شوند؟
بر اساس تجربیات بدست امده از آنفولانزای مرغی (H5N1) اگر چنانچه استخرها به اندازه 3 PPM-1 و چشمه های معدنی به اندازه PPM5-2 کلرزنی و گندزدایی شوند احتمال وجود و انتقال ویروس صفر خواهد شد.
11- چگونه می توان خود را در مقابل این بیماری ایمن نمود؟
اگرچه تاکنون واکسنی برای این بیماری کشف نشده اما نکات زیر در پیشگیری مهم می باشد.
1- پوشاندن صورت، بینی و دهان در زمان سرفه و عطسه با دستمال کاغذی یک بار مصرف و پس از آن قرار دادن آن در سطل در بسته مخصوص 2- شستشوی دست و صورت با آب و صابون بعد از هر عطسه و سرفه تا ویروس ها زدوده شوند. دستها را می توان با پنبه و الکل ضدعفونی نمود.3- در خارج از منزل، محیط کار و معابر عمومی از تماس دستهایتان با صورت یا چشم، بینی و دهان تان خودداری نمایید. 4- حدامکان از تماس بسیار نزدیک (دست دادن یا روبوسی) با افراد دیگر خودداری نمایید.5- آب دهان و ترشحات بینی را در زمین نریزید. آنرا در دستمال کاغذی یک بار مصرف تخلیه و سپس آنرا به سطل مخصوص منتقل نمایید.6- سعی کنید از حضور در مکان های پر ازدحام بخصوص در محیط های بسته که امکان عطسه و سرفه در آن زیاد می باشد خودداری نمایید.7- دقت کافی به مسافرانی که از خارج کشور بخصوص کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیای جنوب شرقی وارد کشور میشوند داشته باشید و در مسافرت به این کشورها به همه نکات مراقبتی دقت نمایید.8- اگر احساس سرماخوردگی دارید در صورت شک به آنفولانزای خوکی حداقل 7 روز در خانه بمانید. و یک روز بعد از بهبودی کامل می توانید وارد فعالیت روزانه و اجتماعی شوید. این راهی است که دیگران را آلوده نمی کنید.9- بیمار باید در اتاقی استراحت نماید که محل عبور و مرور و رفت و آمد دیگران نباشد. اصطلاحاً ایزوله باشد. تماس با افراد بهتر است از طریق تلفن باشد و حدالامکان یک نفر نیازهای شخص بیمار را تامین نماید. درب و پنجره اتاق بیمار حدامکان باز باشد و از سیستم تهویه برخوردار باشد. 10- حمام جداگانه برای بیمار به همراه وسایل شخصی ضروری است. در غیر اینصورت قبل از استفاده از حمام برای دیگران باید حتماً کلرزدایی و گندزدایی شود. 11- نوشیدن مایعات فراوان و مسکن های استامینوفن، بروفن، ناپروکسن با نظر پزشک فراموش نشود. محدودیت مصرف دارو برای اشخاص با نارسایی و مشکلات کبدی و کلیوی باید مدنظر باشد و مصرف آنتی بیوتیک فقط با نظر پزشک در صورت احتمال بروز عفونت های باکتریال ضروری می باشد.
12- اگر یکی از اعضای خانواده بیمارشد چه کنیم؟
در صورت ابتلای یکی از اعضای خانواده تان می توانید به محل کار و تحصیل خود بروید اما شرایط خود را کنترل نمایید و مسئول محیط کار را از موضوع مطلع نمایید زیرا به محض بروز علایم در شما می بایست در منزل استراحت نمایید. 4 گروه افراد پرخطر ذکر شده در صورت اجبار به زندگی در کنار بیمار نیازمند درمان جهت پیشگیری از بیماری می باشد و اگر شما در این 4 گروه نمی باشید نیاز به درمانی جز مراقبت های ذکر شده ندارید.(4 گروه شامل کودکان زیر 5 سال، سالمندان، افراد با بیماری زمینه ای و خانم های باردار) در خصوص ظروف و وسایلی که بوسیله شخص بیمار مورد استفاده قرار می گیرند تاکید شده شستن آن با آب گرم و مواد ضد عفونی کننده موجب نابودی ویروس می شود و استفاده از آن برای دیگر افراد خانواده منعی ندارد. مانند (بشقاب، سینی، قاشق) البته این مجزا از وسایل شخصی چون شانه، مسواک، لباس و ... می باشد. نکته مهم احترام و توجه ویژه به بیمار در این شرایط بسیار مهم است. هرگز تصور نکنید که این بیماری بسیار خطرناک و صعب العلاج یا لاعلاج می باشد. این ویروس همانند همه ویروس های سرماخوردگی می باشد اما با تفاوت های اندک و ناشناخته که ما را مجاب به رعایت نکات جدید می نماید تا چیز مهمی را از دست ندهیم. بنابراین حتما باید به سالمندان و کودکان که به محدودیت در معاشرت و احترام حساس می باشد و حتی ممکن است کمی ناراحت و دلگیر شوند شرایط بیماری شان را توضیح دهیم که بدانند بقای سلامتی و شادابی ایشان و اطرافیان نیازمند یک هفته فراغت و دوری از تمایلات و علایق گذشته می باشد. با پزشک معالج یا خانوادگی و یا مرکز درمانی همواره در تماس باشید و همه روزه آنان را از شرایط بیمار خود مطلع نمایید تا در شرایط بحرانی بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.
13- نحوه شستن دستها چگونه باشد؟
دستها با آب گرم و صابون به مدت 15 تا 20 ثانیه باید شسته شوند و یا با پنبه و الکل تمام دستها و حتی بین انگشتتان و زیر ناخن ها تمیز شوند.
14- چه مدت ویروس خوکی می تواند در محیط باقی بماند و بیشترین مکان هایی که امکان آلودگی آن را دارد کجاست؟
در خارج از بدن ویروس به مدت 2 تا 8 ساعت زنده می ماند. اما گرمای محیط 75 تا 100 درجه سانتیگراد مواد ضد عفونی کننده هیدروژن پروکساید، بتادین و الکل آنرا به راحتی نابود می کنند. اما منابع آلودگی در انسان شامل: بینی ، دهان، لب ها، چشم ها موی سر و دست ها می باشند. زیرا مکان های فوق بیشتر مورد تماس دستها در افراد عادی می باشد.
اما بیشترین امکان آلودگی محیطی برای وسایلی می باشد که به نحوی با دست، صورت انسان در تماس می باشد. همانند دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده های پله ها، بالشت خواب و ملافه، اسباب بازی ها ، وسایل آشپزی و آشپزخانه، وسایل عمومی که مورد استفاده مشترک می باشد. همانند اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و ... . بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خود را با آب و صابون شستشو دهیم. و بهتر است در محیط کار قبل از شروع کار و پایان کار میز کار مان را با پنبه الکلی ضد عفونی نماییم.
15- آیا درمان دارویی برای درمان آنفولانزای خوکی وجود دارد؟
بله داروی ضد ویروس Oseltamivir (اسلتا می ویر) یا Zanamivir (زانا می ویر) که دارای اشکال قرص، مایع و اسپری می باشد و در داخل کشور تولید می شود. این دارو در پیشگیری موثر بوده و بخصوص با نظر پزشک معالج در موارد شدید ابتلاء به بیماری نیز مصرف ان ضروری می باشد. این دارو شدت و دوره بیماری را کم و کوتاه می نماید و همچنین از پیشرفت بیماری جلوگیری می نماید و امکان سرایت آنرا به دیگران کم می نماید و پیشنهاد شده این دارو جهت پیشگیری فقط در 4 گروه پر خطر که قبلاً ذکر شده استفاده شود و در سایر بیماران مبتلا به درجات متوسط و خفیف از شدت بیماری استراحت، مصرف مایعات فراوان و اقدامات درمانی، حمایتی و علامت درمانی با مسکن های تجویز شده از سوی پزشک کافی می باشد.
پایان سخن امیدوارم در ایام میلاد امام شیعیان حضرت علی(ع) و با تاسی از فرموده ایشان که دانا زنده است گرچه بمیرد و نادان مرده است هرچند زنده باشد به این نکته مهم دست یابیم که دانایی انسان را از شک و تردید رهایی می بخشد فضیلت اخلاقی او را از رنج و درد می رهاند و همت و عزم استوار او را از ترس نجات می دهد. شک و درد و ترس بدترین دشمنان نیک بختی ادمی هستند و دانایی ، فضیلت و همت برای او فرشتگان نجات اند. همیشه بخواهیم که بخوانیم و بدانیم تا سالم، سلامت و شاد زندگی کنیم.
 
دکتر سیدناصر عمادی
مراکز درمانی جمعیت هلال احمر
شرق آفریقا، کنیا، نایروبی


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٢ :: ۱:٢٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

کارشناسان درباره بیماری آنفلوانزای خوکی،‌ علل ابتلا و شیوه های درمان اعلام کردند انفلوانزای خوکی بیماری تنفسی خوکها است که از ویروس آنفلوانزا نوع "A" نشات می گیرد. همه گیری های انفلوانزای خوکی به طور مرتب گزارش می شود. به صورت عادی این ویروس به انسان ها اسیبی نمی‌رساند اما گاهی اوقات می‌تواند انسانها را نیز الوده کند. اغلب اوقات موارد انسانی انفلوانزای خوکی نزد افرادی به وقوع می پیوندد که در فاصله نه چندان دوری در نزدیکی خوک ها بسر می برند اما امکان دارد ویروس از انسان به انسان دیگری منتقل شود.


نوع جدید انفلوانزا که در مکزیک و امریکا کشف شد ترکیبی از ویروس های انفلوانزای خوکی، انسانی و حاد پرندگان است.


کارشناسان در پاسخ به این پرسش که ایا نوع جدید ویروس انفلوانزای خوکی واگیر است یا خیر افزودند مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در امریکا به این نتیجه رسیده است که این نوع جدید واگیر از انسانی به انسان دیگر منتقل می شود اما تاکنون مشخص نشده است که ایا این نوع ویروس به آسانی در میان انسان ها شایع می‌شود یا خیر.


این کارشناسان درباره علائم این بیماری نزد افراد افزودند علائم انفلوانزای خوکی در میان انسان ها به آنفلوانزای انسانی یعنی تب، سرفه، گلودرد، سردرد ، احساس سرما و خستگی شباهت دارد. برخی از افراد نیز پس از مبتلا شدن به این بیماری دچار اسهال و استفراغ می شوند.


کارشناسان بهداشتی درباره راههای ابتلا به انفلوانزای خوکی نوشت انتشار انفلوانزای خوکی از دو راه صورت می‌گیرد یکی تماس با خوک های بیمار و دیگری محیط الوده و تماس با افرادی که به انفلوانزای خوکی دچار شده‌اند.


خبرگزاری شین هوا از پکن درباره داروهای موجود علیه انفلوانزای خوکی نوشت مقامات ذیصلاح در برخی از کشورها استفاده از داروهای تامیفلو و رلنزاTamiflu Relenza را در چارچوب درمان و پیشگیری از این بیماری تجویز می کنند.


این داروهای ضد ویروس می تواند از گسترش ویروس آنفلوانزا نزد بیماران و از پیچیدگی های بدتر بیماری جلوگیری کندموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢۱ :: ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

رئیس دانشکده پیراپزشکی تهران در همایش دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی، تعامل و گردهمایی دانش آموختگان را لازم و ضروری دانست


روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتردرگاهی در سخنان خود تاکید کرد، در اثر پیشرفتها، دگرگونی بسیار زیادی برای دانشکده پیراپزشکی ایجاد شده است که این امر مهندسی جدیدی را در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی در این دانشکده می طلبد.


 

بنا به  این گزارش، در اولین همایش دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (17/12/87) که با حضوردکتر بهادری ریاست دفتر دانش آموختگان، دکتر ابراهیم عباسی مدیر اجرائی این دفتر، دکتر حسین درگاهی ریاست دانشکده پیراپزشکی، دکتر ناهیدعین الهی معاونت آموزشی دانشکده، دکتر نسرین دشتی مسئول دفتردانش آموختگان دانشکده و آریا اخگر نماینده دانشکده در دفتر دانش آموختگان دانشگاه و دردفتر دانش آموختگان دانشگاه برگزار شد، دکتر حسین درگاهی، ریاست دانشکده پیراپزشکی ضمن سلام و خیر مقدم به حاضرین گفت، یکی از مسائلی که در هر دانشگاه لازم است مطرح شود، بحث ایجاد دفتر دانش آموختگان در دانشگاه و دانشکده ها می باشد که این امر در این دانشگاه به همت دکتر لاریجانی ریاست دانشگاه و مدیریت دکتر بهادری انجام شده است. وی در ادامه افزود، دانشکده پیراپزشکی نیز درهمین راستا برای اولین بار این گردهمایی دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی را برگزار کرد.
دکتردرگاهی ضمن اینکه این تعامل و گردهمایی دانش آموختگان را لازم و ضروری دانست، خاطر نشان کرد، ما به عنوان افرادی که در این دانشکده مشغول به فعالیت می باشیم باید بدانیم که فارغ التحصیلان دانشگاه همچون تولیدات این دانشگاه و دانشکده می باشند، در کجا مشغول به کار هستند و چه افتخاراتی را کسب کرده اند که در حقیقت این افتخارات برای خود این عزیزان و دانشکده ای که در آن تحصیل کرده اند می باشد.
ریاست دانشکده پیراپزشکی در ادامه ضمن تاکید بر ایتکه این دانشکده در این سالها تغییر زیادی کرده است افزود، دانشگاه تهران چندین سال متوالی است که رتبه های بالای علمی و پژوهشی را کسب کرده است که این باعث افتخار همه ما می باشد.
دکتردرگاهی در ادامه خاطر نشان کرد، در دانشکده پیراپزشکی در طی این 17 سال که از عمر آن می گذرد، پیشرفتهای زیادی ایجاد شده است که این امر مرهون زحمات بسیار زیاد همکاران ما از گذشته تا به هم اکنون می باشد.
ریاست دانشکده پیراپزشکی در ادامه خاطر نشان کرد، دانشکده پیراپزشکی از پذیرش دانشجویان دوره کاردانی فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در این دانشکده دوره های تکمیلی کارشناسی ارشد نیز برگزار می شود و انشا.. با توجه بر اینکه اولین دوره دکترا نیز تصویب شده است این دوره نیز در سال آینده ایجاد خواهد شد.
دکتردرگاهی در ادامه ضمن اینکه به ایجاد رشته های کارشناسی جدید در این دانشکده اشاره کرد افزود، این پیشرفتها، دگرگونی بسیار زیادی برای دانشکده پیراپزشکی ایجاد کرده است. دکتردرگاهی درپایان به ایجاد مرکز تحقیقات و مجله علمی در این دانشکده اشاره کرد و افزود، فرایندهای زیادی در دانشکده دندانپزشکی ایجادشده است و تنها موردی که هنوز تغییر خاصی در آن انجام نشده است مسئله کمبود فضای فیزیکی این دانشکده است که امیدواریم که این موضوع نیز به دست توانمند ریاست دانشگاه  حل شود./زموضوع مطلب :

مصاحبه و گفتگو با رستگار رحمانی تنها نفر اول کنکور سراسری ۸۸رشته تجربی و زبان

رستگار رحمانی تنها نفر اول کنکور تجربی88

 
نفر اول کنکور تجربی: خدمت به کشورم مهمترین هدف من است

کرمانشاه- نفر اول کنکور تجربی۸۸ با بیان اینکه مهمترین هدف خود را خدمت به مردم بخصوص مردم شهرستان جوانرود قرار داده تاکید کرد: قطعا با حمایت دولتمردان و مسوولان می توانم به هدف بزرگ خدمت به میهن برسم.
رستگار رحمانی تنها، متولد سال 1368 برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار استان کرمانشاه آفرید تا به همگان نشان دهد که کرمانشاه فقط زیربار هجوم تجاوزگران عراقی، افتخارات بسیاری را رقم نزده است بلکه امروز جوانانی چون " رحمانی تنها " بر سکوی افتخاراتی خواهند نشست تا حیرت همگان را برانگیزند.
رحمانی تنها، ساکن شهرستان جوانرود، در منطقه ای محروم زندگی می کند، منطقه ای که شاید خیلی ها به فکرشان هم خطور نمی کند فردی از این دیار بتواند با حداقل امکانات به مرحله ای برسد که رتبه اول رشته تجربی را از آن خود کند.
و اینک او توانسته است خیل عظیم حریفان را در میدان رقابت کنار بزند و عنوان قهرمان ماراتن کنکور را با تحمل سختیها و مشقات بسیاری به دست آورد.
رحمانی تنها در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا بااشاره به اهداف بزرگی که برای خدمت به میهن به خصوص مردم دیار جوانرود دارد، می گوید: با توکل به خداوند و دعای خیر مردم می خواهم برای خدمت به مردم شهری که در آن بزرگ شده ام، بسیار تلاش کنم.
وی با بیان اینکه حمایت و پشتیبانی مسوولان از نخبگان و سرآمدان کنکور دلگرمی و قوت تلاش بیشتر آنها را فراهم می آورد، تصریح کرد: این روند در ایجاد انگیزه برای حضور و تلاش بیشتر نخبگان در جامعه حایز اهمیت است چرا که این افراد با طیب خاطر به فعالیت و ادامه تحصیل می پردازند و بهتر می توانند در شکوفایی جامعه موثر باشند.
نفر اول کنکور تجربی که هدف خود را انتخاب رشته پزشکی دانشگاه تهران و ادامه تحصیل در این رشته ذکر می کند، در رابطه با نحوه مطالعات و تلاش خود برای کسب این موفقیت بزرگ می گوید: هدف خود را کسب رتبه تک رقمی (حداقل در سطح منطقه) قرار داده بودم و از آنجا که می دانستم کار سختی را پیش رو دارم با برنامه ریزی و بررسی نقاط ضعف و قوت خود برنامه مطالعاتی خود را ادامه دادم .
وی، حمایت و پشتیبانی خانواده و معلمان خود را با وجود امکانات بسیار کم، عامل مهمی در به دست آوردن این موفقیت می داند و می افزاید: خانواده به خاطر من سختیهای زیادی را تحمل کرد، معلمان شهرستان جوانرود نیز با وجود کمبود وقت و امکانات، تلاشهای فراوانی بدون هیچ چشم داشتی نه تنها برای من بلکه برای دانش آموزان این شهرستان انجام داده و می دهند.
رحمانی تنها در مورد نحوه مطالعه خود می گوید: از اول بهمن ماه سال گذشته روزی هفت تا هشت ساعت مطالعه داشتم که بعد از ایام عید این میزان مطالعه به روزی هشت تا 10 ساعت رسید و در آستانه کنکور نیز روزی 12 تا 13 ساعت مطالعه داشتم.
وی می افزاید: اساس کار را بر سه دوره مطالعه دروس پیش دانشگاهی و سال دوم دبیرستان در مرحله اول، دروس پیش دانشگاهی و سال سوم دبیرستان در مرحله دوم و جمع بندی قرار دادم.
رحمانی تنها استفاده از تست آزمونهای سال گذشته، برخی کتابهای تست زنی معتبر و شرکت در تعدادی آزمون را به همراه برنامه ریزی و تکرار و مرور دروس، رمز موفقیت خود می داند.

رستگار رحمانی تنها نفر اول کنکور سراسری88تجربی

رستگار رحمانی تنها نفر اول کنکور سراسری 88 تجربیموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ٥:٠۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

Laboratory Royalty Free Stock Imagesزین عمر دو روزه کس نبینی..........هرگز به مراد خویش پیروز
دیروز همه امید فردا............ فردا همه آرزوی دیروزموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ٤:٥٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

شل سیلور استاین زندگی را اینگونه توصیف می کند:

 «من برای حرکت آزادم، به هر کجا دوست داشته باشم سفر می کنم، آنچه را بخواهم و اراده کنم انجام می دهم و باور دارم که هر کس باید اینگونه زندگی کند. معتقدم نباید به کسی یا چیزی- چه زن، چه مرد، چه کودک یا حتی یک حیوان و گیاه- وابسته بود. دوست دارم و می خواهم به همه جا سفر کنم. ببینم و بشنوم و برای بعضی زیبایی ها و دیدنی ها، دیوانه شوم؛ Medical Laboratory Royalty Free Stock Photos

این یعنی زندگی و این یعنی زندگی کردن»موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ۱:٠٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

وقتی لقب بزرگ ”دانشجو“ را انداختیم روی کولمان، دنیا را جایی فراتر از خانه و مدرسه دیدیم. دنیایی شاید به وسعت یک دانشگاه! وقتی موقع انتخاب واحد دردسر کشیدیم، وقتی نوبتمان را در صف غذای سلف رعایت نکردند، وقتی ارزشها و ضدارزشهای مختلف را زورکی قالبمان کردند، ضرورت یک ”ساختن“ را در تمام روحمان اح

وقتی لقب بزرگ ”دانشجو“ را انداختیم روی کولمان، دنیا را جایی فراتر از خانه و مدرسه دیدیم. دنیایی شاید به وسعت یک دانشگاه! وقتی موقع انتخاب واحد دردسر کشیدیم، وقتی نوبتمان را در صف غذای سلف رعایت نکردند، وقتی ارزشها و ضدارزشهای مختلف را زورکی قالبمان کردند، ضرورت یک ”ساختن“ را در تمام روحمان احساس کردیم. ساختنی که بعدها فهمیدیم اسمش ”فرهنگ“ بوده است... توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هر توسعه دیگری که بتوانی پسوندی برایش انتخاب کنی، پیش‌نیازی دارد که تو بواسطه دانشجو بودن با مفهومش آشنا هستی (پیش‌نیاز را می‌گویم!)

توسعه فرهنگی یا همان فرهنگ سازی، اصطلاح خوشمزه‌ای است که این روزها همه ما و شما برای نشان دادن خودمان بعنوان یک آدم حسابی اینور و آنور خرج می‌کنیم. اصطلاحی که حاضریم برایش ساعتها حرف بزنیم، ورقها مقاله بنویسیم، جلدها کتاب بخوانیم و ... قص‌علیهذا! اما بعد از ساعتها حرف زدن، مقاله‌های طویل نوشتن و کتابهای عریض خواندن، بازهم موقع انتخاب واحد پیش‌نیاز را رعایت نمی‌کنیم، بازهم صف سلف را به هم می‌زنیم و باز همدیگر را مجبور میکنیم ارزشها (و هکذا) ضدارزشهای گوناگون را ”زورکی“ رعایت کنیم.

فصل نو قرار نیست تو را متحول کند. حتی قرار نیست شوق ساعتها کتاب خواندن یا مقاله نوشتن را در تو ایجاد کند. فصل نو آمده تا فصلی نو در نگرشمان بگشاید. فصلی که در آن خودسازی به فرهنگ‌سازی تعمیم داده می‌شود. اسمش را بگذاریم خوددرمانی ... !

شوق ما را درک کن در گشایش این فصل نو و بیاندیش به احساس ما هنگامی که تو را در حال خواندن فصل‌نو می‌بینیم. احساس زیبایی است؛ احساس تغییر یک دنیا به وسعت یک دانشگاه !

 

 

پس ایمان بیاوریم به آغاز فصل نو ...

توسعه فرهنگی یا همان فرهنگ سازی، اصطلاح خوشمزه‌ای است که این روزها همه ما و شما برای نشان دادن خودمان بعنوان یک آدم حسابی اینور و آنور خرج می‌کنیم. اصطلاحی که حاضریم برایش ساعتها حرف بزنیم، ورقها مقاله بنویسیم، جلدها کتاب بخوانیم و ... قص‌علیهذا! اما بعد از ساعتها حرف زدن، مقاله‌های طویل نوشتن و کتابهای عریض خواندن، بازهم موقع انتخاب واحد پیش‌نیاز را رعایت نمی‌کنیم، بازهم صف سلف را به هم می‌زنیم و باز همدیگر را مجبور میکنیم ارزشها (و هکذا) ضدارزشهای گوناگون را ”زورکی“ رعایت کنیم.

فصل نو قرار نیست تو را متحول کند. حتی قرار نیس

 موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

بچه های بامزه کلاس
دکتر اباذری، روانشناس: یکی از ویژگی های زنده بودن و پویایی آدم ها همین شوخ طبعی است که در جای خودش نوعی خلاقیت محسوب می شود و باید از آن استقبال کرد نه اینکه آنرا سرکوب کرد
ناصر نعیمی، استاد دانشگاه تهران : اگر استاد بتواند ارتباط خوبی با دانشجویان کلاس برقرار کند می تواند از این شیطنت ها در جهت بانشاط تر شدن فضای کلاس و حتی فهم بهتر مطالب درسی استفاده کند
در محیطی چون دانشگاه که یک عده جوان با هوش، با شور و نشاط جوانی در کنار هم قرار گرفته اند بروز چنین شیطنت هایی کاملاً طبیعی است
 
الهه عصاریان
هفته اول بعد از تعطیلات عید نوروز بود که به خاطر امتحان میان ترم یکی از درس ها مجبور شده بودم به دانشگاه بروم. استاد برای اینکه ما را وادار کند در تعطیلات درس بخوانیم یا شاید برای اینکه حال ما را بگیرد دقیقاً بعد از تعطیلات عید امتحان گذاشته بود. در مسیر خانه تا دانشگاه دائم به این فکر بودم که کاش کلاس برگزار نشود چون اصلاً درس نخوانده بودم. به دانشگاه که رسیدم و به سمت کلاس رفتم، دیدم همه بچه ها بیرون کلاس جمع شده اند، خوشبختانه آنها هم وضعیت من را داشتند و درس نخوانده بودند. بنابراین با هم متحد شدیم که سرکلاس نرویم. به این ترتیب کلاس برگزار نمی شد و در نتیجه نه امتحانی گرفته می شد و نه استاد می توانست برای همه غیبت بزند. برگزاری کلاس ها در این هفته هم که تق و لق بود و دانشگاه هم نسبتاً خلوت. خلاصه همه با هم به حیاط دانشگاه رفتیم و در همان حال که با خیال راحت نشسته بودیم و ماجراهای عید را تعریف می کردیم ناگهان دیدیم استاد با نیشخندی بر لب در حال قدم زدن در حیاط دانشگاه است. همه از خجالت آب شدیم و علاوه بر غیبت یک صفر کله گنده هم بابت امتحان میان ترم گرفتیم. به هر حال این هم نتیجه شیطنت های دانشجویی است که گاهی هم با شیطنت استادها جواب داده می شود.
ناب ترین شیطنت ها
شیطنت ها و خوشمزگی های سرکلاس شاید امروزه به جزء لاینفک کلاس های درس دانشگاه تبدیل شده است. به طوری که به قول دانشجویان، کلاس خالی از این شیطنت ها لطفی ندارد. استادان هم کم و بیش به این شیطنت ها عادت کرده و با آن کنار می آیند. چرا که همین ماجراهای با مزه است که دوران تحصیل را به دورانی شیرین و پرخاطره برای هرکسی تبدیل می کند خاطراتی که شاید سالها بعد یادآوری آن باز هم خنده بر لبها بنشاند.
زهره مقامی کارشناس پژوهشگری که سه سال است فارغ التحصیل شده می گوید: گاهی اوقات دلم می خواهد برای یک روز هم که شده به دوران دانشگاه برگردم. چرا که دوران دانشجویی با همه سختی هایی که برای هرکسی دارد اما شیرینی ها و شیطنت هایی هم دارد که هیچ جای دیگری نمی توان آن را پیدا کرد. در واقع باید بگویم شیطنت های دوره دانشگاه ناب ترین شیطنت ها است.
بابک. س دانشجوی سال دوم گرافیک هم می گوید: اگر این بچه های بامزه نباشند چه کسی می تواند، دو ساعت کلاس های درس تئوری را که خشک و بی روح هستند تحمل کند.
او در ادامه به یکی از این شیطنت ها اشاره کرده و می گوید: مدتی بود که با دوستانم هر وقت همدیگر را می دیدیم با صدای بلند می گفتیم، به چطوری. کم کم این جمله به همان «به» کاهش یافت. یکبار در کارگاه چاپ که نسبتاً هم بزرگ است، کلاس داشتیم، هر یک از دوستانم که وارد کارگاه می شدند من با صدای بلند می گفتم به. یکی دیگر از دوستانم هم از آن سر کارگاه پاسخ می داد. خلاصه این به به که بیشتر هم به صدای بع بع شبیه بود در کارگاه پر می شد و همه حتی استاد را به خنده وامی داشت و ماجرای بامزه ای شده بود برای کلاس های کارگاه چاپ.
وی در مورد برخورد استاد با این شیطنت می گوید: یکی دو بار با خنده و شوخی و چند بار هم با عصبانیت به ما تذکر داد اما وقتی هر راهی رفت دید ما دست از شیطنت برنمی داریم، آخر ترم تلافی کرد و نصف کلاس را از آن درس انداخت.
حسین. د دانشجوی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد هم با اشاره به اینکه آدم به عشق همین شیطنت ها است که به دانشگاه می رود تعریف می کند: استادی داشتیم که چشم هایش چپ بود. مثلاً وقتی با من حرف می زد به کس دیگری نگاه می کرد. یکبار که من زیاد سرکلاس شیطنت کرده بودم عصبانی شد و گفت برو از کلاس بیرون، اما چون به من نگاه نمی کرد من هم به روی خودم نیاوردم و سر جایم نشستم در عوض دوستم که کنار من نشسته بود چون نگاه استاد به او بود از کلاس بیرون رفت. دوباره استاد داد زد برو بیرون. این بار یکی دیگر از دوستانم بیرون رفت. به این ترتیب دو سه نفری بیرون رفتند تا بالاخره استاد آمد و دست من را گرفت و گفت مگر به تو نمی گویم برو بیرون. من هم گفتم اما استاد شما که به من نگاه نمی کردید، بچه های کلاس هم که تازه متوجه شیطنت من شده بودند شروع به خندیدن کردند اما استاد من را از کلاس بیرون کرد و از آن به بعد هم حسابی با من سرلج افتاد.
به هر حال این شیطنت ها با همه شیرینی و جذابیت هایی که دارد مضرات و حتی گاهی می توان گفت فوایدی را هم به دنبال دارد. زنگ تلفن همراه استاد هر ده دقیقه یکبار به صدا در می آمد اما کسی از آن طرف خط جوابی نمی داد، استاد هم که همیشه سرکلاس می گفت من منتظر تلفن مهمی هستم و موبایل را خاموش نمی کرد همین سوژه ای شده بود برای کلاس آن روز تا بچه ها موضوع مزاحم تلفنی استاد را دست بگیرند و حسابی شیطنت کنند. متلک هایی بود که بعد از هر تلفن با خنده و شوخی گفته می شد، استاد شما و مزاحم تلفنی، استاد اگر بدخواه دارید بیائیم و... استاد هم صبورانه تحمل می کرد. اما از جلسه بعد سنت شکنی کرده و تلفن اش را در کلاس خاموش کرد. خب، این هم از فواید شیطنت دانشجوها که چون از تلفن های بی موقعی که در کلاس به استاد می شد به ستوه آمده بودند یک نفر را مأمور کردند از بیرون آنقدر با تلفن همراه استاد تماس بگیرد تا بالاخره او را وادار کنند در کلاس درس کارهای مهم را کنار گذاشته و تلفن اش را خاموش کند.
برخورد استادان
شیطنت ها و خوشمزگی های سرکلاس با اینکه گاهی به کمک تغییر فضای خشک کلاس و نشاندن خنده بر لب استاد و دانشجو می آید، اما گاهی هم استادان را به ستوه می آورد طوری که نمی دانند چگونه باید با این رفتار دانشجویان برخورد کنند.
سینا. ص دانشجوی شوخ طبعی که به خاطر همین شیطنت ها، ترم گذشته از درس فیزیک افتاده است، می گوید: بهترین برگه امتحان مال من بود. حتی همه بچه های کلاس اشکالاتشان را از من می پرسیدند اما منفی هایی که سرکلاس بابت شلوغی و شیطنت گرفته بودم و فکر نمی کردم زیاد جدی باشد، گویا تأثیر مستقیم در امتحان داشته است.
مژگان. ع دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران نیز که این شیطنت ها را بیشتر از جانب پسرها می داند، نه دخترها می گوید: شوخی های سرکلاس درس فی نفسه بد نیست، اما معمولاً چون استاد نمی تواند کلاس را کنترل کند یا بچه ها این جنبه را ندارند که بعد از اینکه شوخی و خنده تمام شد دوباره به جو کلاس و درس برگردند لذا بیشتر استادها سعی می کنند با این شیطنت ها با جدیت برخورد کرده و اجازه شوخی به دانشجویان ندهند در حالی که اشکال اساسی در جای دیگر است.
مهران. ج دیگر دانشجوی این دانشگاه نیز می گوید: معمولاً استادانی که به شوخی ها و شیطنت های دانشجویان بهای بیشتری داده و برخورد خوبی با آن دارند بین دانشجویان محبوبیت بیشتری دارند.
وی می افزاید: ما استادی در دانشگاه داریم که خودش به خودش می گوید استاد «اپن» اما ما به او می گوئیم اسوه آزاداندیشی در دانشگاه چرا که سخت گیری های بی مورد دیگر استادها را ندارد. در کلاس های او نه کسی به خاطر غیبت حذف و نه به دلیل دیر آمدن به کلاس توبیخ می شود. با شوخی ها و شیطنت های دانشجویان هم مقابله نمی کند. اما در عین حال کلاس او همیشه شلوغ است و یکی از دوست داشتنی ترین استادها در بین دانشجویان است.
او در ادامه می گوید: استادانی که سخت گیری های بیش از حد دارند معمولاً بیشتر در تیررس این شیطنت ها هستند چون دانشجویان می خواهند از یک راهی این سخت گیری های بی مورد را تلافی کنند و به قول معروف حال استاد را بگیرند. برای مثال ما استادی داشتیم که به حضور به موقع سرکلاس اهمیت زیادی می داد و حتی اگر کسی دو دقیقه بعد از خودش وارد کلاس می شد اجازه نمی داد سرکلاس بنشیند. بعد از چهار جلسه غیبت هم سریع دانشجو را حذف می کرد. به قول بچه ها عشق حذف کردن داشت برای همین بچه های کلاس تصمیم گرفتند شیطنتی کنند تا تلافی کرده باشند. یکبار ده دقیقه از کلاس گذشته بود که دانشجویی سرش را انداخت پایین و وارد کلاس شد. استاد هم خیلی جدی به او گفت اجازه نداری سرکلاس بنشینی، برو بیرون. آن دانشجو هم حالت لاتها را به خودش گرفت و گفت: دمت گرم، عجب حالی به ما دادی که کلاس از خنده منفجر شد. استاد هم با عصبانیت دفتر حضور و غیاب را باز کرد و داد زد: اسمت چیه تا حذفت کنم. او هم با خونسردی گفت من با شما درس ندارم. اینجا بود که استاد از عصبانیت آتش گرفت. اما دل بچه هایی که به خاطر دو سه دقیقه تأخیر پشت در کلاس می ماندند حسابی خنک شد.
باید به این شیطنت ها جهت داد
اما این شیطنت ها و شوخ طبعی ها گاهی جای خود را به اذیت و آزار و حتی مسخره  کردن می دهد و برخی دانشجویان بدون توجه به شرایط کلاس، مقام استاد و اینکه در یک محیط فرهنگی و آموزشی قرار گرفته اند به انجام کارها و حرف هایی می پردازند که شاید در شأن دانشجو و دانشگاه نباشد.
سهیلا عامری استاد دانشگاه معتقد است:
« دانشجویان به ویژه پسرها وقتی با استاد خانم مواجه می شوند فکر می کنند چون او یک زن است می توانند سرکلاس اش هر کاری انجام دهند. یا اینکه بیشتر در فکر اذیت کردن و شیطنت در کلاس اساتید زن هستند. همین مسئله باعث شده استادان زن سعی کنند بیشتر از اساتید مرد، در کلاس جدیت و جذبه داشته باشند.»
وی می افزاید: خود من بارها با این نوع مسائل مواجه شده ام و برای اینکه کنترل کلاس از دستم خارج نشود مجبور شدم علی رغم میلم بسیار جدی و خشن برخورد کنم. بطور مثال در اوایل سال های تدریسم که تجربه زیادی هم نداشتم. در یکی از جلسات کلاس دانشجویی سؤالی کرد من هم توضیح کاملی دادم. چند دقیقه بعد یکی دیگر از دانشجویان همان سؤال را تکرار کرد من هم دوباره توضیح دادم، به همین ترتیب شاید در فاصله یک ساعت هفت هشت نفر از دانشجویان پسر این سؤال را تکرار کردند. من هم کاملاً عاصی شده بودم، می دانستم قصدشان اذیت کردن من است اما نمی توانستم جواب سؤالشان را ندهم چون بهانه دیگری دستشان می دادم.
وی معتقد است: گاهی این شیطنت ها تا جایی پیش می رود که تمرکز استاد را از او می گیرد و اجازه نمی دهد او کارش را به درستی انجام دهد به ویژه برای استادان تازه کاری که تجربه زیادی هم نداشته باشند.
ناصر نعیمی، استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه اگر در شوخی و شیطنت افراط نشود حتی می تواند مؤثر هم باشد می افزاید: اگر استاد بتواند ارتباط خوبی با دانشجویان کلاس برقرار کند می تواند از این شیطنت ها در جهت بانشاط تر شدن فضای کلاس و حتی فهم بهتر مطالب درسی استفاده کند.
وی که خاطرات شیرینی از شوخ طبعی ها و شیطنت های دانشجویانش دارد، معتقد است: نحوه برخورد استاد با این شیطنت ها و دیدگاهی که او نسبت به دانشجویان و حال و هوای آنها دارد در به افراط کشیده نشدن این مسائل و حتی استفاده مثبت از آن بسیار مؤثر است.
این استاد دانشگاه می گوید: خود من همیشه سعی کرده ام با درک موقعیت دانشجویانم و برقراری ارتباط خوب و صمیمی با آنها شرایطی را ایجاد کنم که آنها در کلاس درس ضمن حفظ حرمت کلاس و احترام به استاد با شوخی ها و نکته سنجی های به موقع به شادابتر برگزار شدن کلاس درس کمک کنند. این نکته بسیار ظریف و مهمی است که اساتید ما معمولاً به آن توجه نمی کنند.
وی در ادامه می گوید: این شیطنت ها اقتضای سن دانشجویان ما است ما نباید این را از آنها بگیریم بلکه باید به آن جهت داده و استفاده درستی از آن بکنیم. دکتر اباذری، روانشناس نیز شیطنت ها و شوخی های دانشجویان در کلاس درس را اینگونه تحلیل می کند: خاصیت جوان شوخ طبعی، نشاط و هیجان است و جوانان باید این شوخ طبعی را بروز دهند. یکی از ویژگی های زنده بودن و پویایی آدم ها همین شوخ طبعی است که در جای خودش یک نوع خلاقیت محسوب می شود و باید از آن استقبال کرد. نه اینکه آنرا سرکوب کرد. بدین ترتیب دانشجویان یاد می گیرند به نکات ظریف دقت کنند و اگر خنده دار است به آن بخندند.
وی می افزاید: در محیطی چون دانشگاه که یک عده جوان با هوش، با شور و نشاط جوانی در کنار هم قرار گرفته اند بروز چنین شیطنت هایی کاملاً طبیعی است. این مسئله حتی می تواند در علاقه مندی دانشجویان به کلاس و درس تأثیر مثبت داشته باشد اما به این شرط که به افراط و سوءاستفاده منجر نشود. کلاسی که با شور و نشاط و ارتباط خوب استاد و دانشجو برگزار شود مسلماً مفیدتر از کلاسی است که با سخت گیری ها و جدیت های بی مورد، خشک و بی روح است.


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

معنی لغوی :

درس بخون

اویزون مباش

نق نزن

شوخی نکن

جو گیر نشو

ورزیده باش


از دید های مختلف دانشجو کیست ؟

از دید مسئولین بالا رتبه دانشگاه :

- مهمترین رکن یک دانشجوی نمونه ، پرداخت به موقع شهریه است .

- در مرحله اول ثبت نام دو چیز کافیست : اول پذیرفته شدن و دوم ارائه فیش واریزی شهریه ، ما بقی مدارک باشد برای بعد ( اصلا" نیار )

- دانشجو فردی است که باید به موقع و قبل از استاد سر کلاس حضور داشته باشد .

- نگاه او قبل از کلاس به کفشهایش ، و در داخل کلاس به جزوه هایش باشد .

- فاقد هر گونه آرایش ظاهری ، باطنی ، داخلی و خارجی باشد .

- از خانه مستقیم به داخل کلاس رفته و بعد از کلاس نیز بدون اتلاف وقت مستقیم به خانه مشرف شود .

- هر چه استاد و مسئولین دانشگاه گفتند ، بگوید چشـــــــــــم .

- کاری به کار کسی نداشته باشد ( کلا" چیکار داره که کی به کی یا ، کی با کی تا کی واسه چی چیکار داره !!! )

- اگر دانشجویی مذکر با دانشجویی مونث در محیط دانشگاه هم کلام شد باید به کمیته انضباطی مراجعه نموده و
توسط منضبطین اونجا جیز شوند .

- پسرها اینور، دخترها آنور ( اونورتر لطفا" ) در غیر اینصورت جیــــــــــز

از دید اساتید محترم و زحمتکش : ( من ارادت ...)

- سر کلاس سکوت رعایت شود .

- سوالات سخت مطرح نشود .

- هر کس بیش از 4 جلسه غیبت کند بی تربیت میباشد در نتیجه حذف .

- کسی تیکه نیندازد .

- افراد آخر کلاس ، ندید حذف

- تقلب = مرگ

- پروژه شما کپی است ، نمره بی نمره

- نمره باقالی نیست که آخر ترم بین دانشجویان پخش شود بنابراین یا درس یا صفر یا حذف.

- موارد زیر رعایت شود :

- پچ پچ ممنوع

- غیبت ممنوع

- صحبت ممنوع

- سبقت ممنوع

- جاده لغزنده است

خطر برخورد با ...

- حذف


از دید دانشجویان پسر ( بیکاراشون البته ):

( نکته مهم : درتمامی موارد مثبت اندیشی فراموش نشود لطفا" )

- عشق است دوران دانشجویی مخصوصا" اگه یک شهر دیگه باشی

- شهریه رو که بابا جونی میده خرجمونم که خداجونی میرسونه

- شب با بر و بچس بریزیم دور هم و تا صبح ول باشیم و بگیم و بخندیم

- کلاسهای صبح برای خالی نبودن عریضه ( یا غریزه !! ) است .


- ساعتهای سرو وعده های غذایی :

شام : ساعت 3 صبح به بعد –

صبحانه : اگه بیدار بودیم ساعت 12 یک تیکه نون به خاطر رفع بوی نامطبوع دهان میلنبانیم .

نهار : خدا خیر بده دانشگاه که حداقل یک سلف داره و هر چند غذاش به رستورانهای شهرمون نمیرسه !! ولی شکمتو برای چند ساعتی پر میکنه .


- مواد غذایی زمان دانشجویی :

قلیون هلو نعناع ، تخمه ، مرغ همسایه ، تخم مرغ ( همسایه ) ، سیب زمینی ، سوسیس ، قلیون اینسری با طعم لیب سیمو ( سیب لیمو غنی شده ) ، انواع کنسروجات ، نون بسته ای کپک زده ، انواع ترشیجات خونگی ، انواع بطری های 1.5 لیتری ( شک نکنید که داخلش آب ، نوشابه رژیمی ، یا گاها" دلستر خانواده میباشد . )


- تفریحات سالم :

- قلیون

- ..... بازی ( فرض کنین حکما" مار و پله منظورمه !! )

- .... بازی ( فکر کنین سهوا" عروسک بازی منظورمه )

- اس ام اس بازی ( معمولا" طرف اس ام اس داخل خوابگاه دختران یافت میشود )

- کشتی ( از فرنگی و آزاد گرفته تا کشتی چوخه و کشتی کج ، همون تو سرو کله هم زدن خودمون)

- خدا پدر گراهام بیامرزه که تلفن اختراع کرد و مجدادا" خدا اپراتورهای مخابرات زیاد کنه که یکی مثل ایرانسل وقت خالی دانشجویان پر کرده و برای رفع خستگی و فراقت از بار سنگین درسها با طرح بنفش و قهوه ایش میتونی از بوق ساعت 12 تا خود ساعت 6 فکتو نرمش بدی

- قبل از رفتن دانشگاه حدود یک ساعت از وقتهای باطله جلو آینه میگذره و اینجا موها و ریش و سبیل تازه روییده بسیار نمایان شده و دقت و تمرکز بیشتری لازم دارن

– آب بازی تفریح سالمی هست که در هر خونه ای جای خاص خودش داره و باعث تمیزی و شادابی روحیه دانشجویان شرکت کننده میشود.

– در زمانهای گذشته ( اونموقع ماها هیچکودوممون نبودیم.. ) دانشجویان هفته ای یک بار برای خلاص شدن از یکنواختی و ایجاد تنوعی در برنامه هاشون مراسم جر دادن داشتند که خوب الان ، به خاطر تورم و خارج شدن از زندگی غار نشینی کمتر از این مراسم دیده میشود و تقریبا" به منسوخجات پیوسته است . این مراسم به صورت خیلی ناگهانی و پنهانی شروع میشد به این صورت که زیر پوش و یا پیراهن همخونه ی عزیز جرانده* میشد و به محض روی دادن چنین اتفاقی همگی باید خودشون آماده جریده* شدن میکردن و آرام و با صحه صبر توسط دوست دیگر جرانده* میشدن و در اینجا دوستانی که مقاومت میکردند غیر از هدف اصلی که پیراهن و معمولا" زیرپوششان بود جاهای دیگرشون هم مورد تجرید* قرار میگرفت و منجرد* میشد ( * صرفهای مختلف جـــر بر وزنهای مختلف )

- مراسم قبل از خواب که بعضی وقتها مانع از خواب میشود و بعضا" آسیبهای جسمی خطیری در پی دارند . ( منظورم همون بالش بازی و یا نمونه غیر انسانی اون به وجود آوردن چندین طبقه انسانی و یا لحاف تشکی ، بر روی اولین نگون بختی هست که خوابش برده )

- ضبط ، سی دی های مختلف ، ام پی تری و کلا" هر چی که از توش صدا در بیاد ، از نون شب واجب تراست .

- ابداع حرکات موزونی که گاها" به صورت سمبل در اومده و داخل کلاسهای درس هم نمایان میشود .


عواید و دست یافتهای این گروه در طول و آخر ترم :

- نمرات درخشان

- سوز عاشقی

- سینه ای پر از آه و پر از دود

- لباسهایی مستاجر*

- لوازم منزلی که گویای وقایعی تاریخی هستند و در طول این دوران شاهد گذر زمان و اتفاقات زیادی بوده اند از قبیل سوراخهای فراوان و دور سوخته به خاطر زغال قلیون ، رنگهای زرد آثار چای و آبهای مخصوص مراسم ، موهای فراوان به علت ریزش شدید موها و پشمونجات

- اعضا و جوارحی مصدوم به علت درگیریهای مختلف

- فراگیری آشپزی مخصوصا" انواع تخم مرغ و مشتقات آن، عدس پلو ، ماکارونی ، پلوتن ( تن ماهی + برنج) ، طریقه پیچیدن کالباس خشک و لیونر در لای نان بیات و ...

- زخم معده

- بی خوابی مفرط و جغد گونه

- گوش گرفتگی ( به دلیل ازدیاد مکالمات )

- مرض شست گرفتگی ( به علت تعدد ارسال اس ام اس )

- در رفتگی عنبیه چشم ( شک نکنید به خاطر درس خوندن شدید )


دانشجو از دید دانشجویان دختر بیکار :

- مخارج شهریه و خورد و خوراک با ددی جون

- چقدر زندگی بدون آقا بالا سر خوش میگذره ... آخیش ...

- با اینکه دختران دائما" در حال غیبت هستند ولی همیشه در سر کلاسها حضور به هم میرسانند .( هر کی گفت چطوری !!؟ )

- کتابت، ویراستاری ، طراحی و صفحه آرایی جزوات مهمترین کار و حضور در کلاسها مهمترین وظیفه در داخل دانشگاه است .

- گذراندن دوره های حرفه ای و پیشرفته علمی به نام « آمار گیری » ، که در این زمینه مطلب فراوان است و به راحتی میتوان چندین روز اندر مزایای آمار و آمارگیری در دختران بحث کرد .( فقط همینو بگم که سرعت پخش آمار و انتقال اخبار از سرعت نور بالاتر هست و کافیه یکی از پسران کلاس پاچه شلوارش پشت کفشش گیر کرده باشه ، تا مستخدم خوابگاه متوجه این امر مهم میشه و دلایل پیدایش و رخداد چنین اتفاقی در میزگردهای شبانه مطرح میشه و نتیجه آخر اینه که پسرک عاشق یکی از دختران اون جمع هست .)

- تفریحات سالم :

- میزگردهای شبانه پیرامون پسرهای دانشگاه

- گذراندن کلاسهای آرایشگری و گریم

- طراحی لباس و ابداع مد

- آشنا شدن با قلیان و طریقه چاغ* نمودن و کا دود کردن آن (* این چاغ با اون چاق فرق داره )

- سر کار گذاشتن پسرها

- نقاشی کردن در جزوات و تزئین آنها جهت اهدا به نیازمندان !!

- جستجو و تحقیق در علل کنشهای متفاوت پسران

- آموزش رذالت و شیطنتهای پسر کش ( تمام تفریحاتی که پسرها انجام میدن در میان دختران هم رایج شده و کافیست دوباره برای درک بیشتر مطلب تفریحات پسران رو مرور کنین ، با این تفاوت که در دختران آخرش همیشه کار به گیس و گیس کشی ختم میشه )

- آشنا شدن با انواع خوراکهای سرد ( فست فود ) و کافی شاپهای شهر

- هفته ای هشت شب شرکت در تولد هم اتاقیها

-جمع آوری شماره پسرها و ملقب شدن به 118

- تک زنگ زدن بی موقع و شبانه به گوشی پسران ( اونهایی هم که خیرخواه هستن برای اینکه دوستشونو صبح برای کلاس بیدار کنن تا صبح پلک رو هم نمیذارن )

- شرکت در تمامی تورهای سیاحتی ، زیارتی ، علمی تخیلی ، تفریحی ، تحصیلی ، ترویجی ، تدریجی و ... ( که آخرش هم هیچی .. )


عواید و دست یافتهای این گروه در طول و آخر ترم :

- فراگیری هر نوع آرایش و مد لباس

- تغییر قابل توجه از لحاظ ظاهری نسبت به بدو ورود به دانشگاه

- کم آوردن حافظه گوشی جهت درج اس ام اس و شماره دوستان

- تغییر ماهیت از یک دختر آروم به دختری شیطون و بازیگوش

- یادگیری انواع مهارتهای شوهرداری و شوهر نداری

- آشنایی با چگونگی برخورد با معضلات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و رئالیسمی

- شکست در عشق

- در بعضی مواقع متاهل شدن و رسیدن به هدف اصلی و والای دانشگاه و دانشجویی

- گوش گرفتگی ، شست گرفتگی ، در رفتگی قوزک دست ، ترمیم بینی و ...

- زخم معده و متورم شدن ماهیچه های چند گانه فک

دانشجو از دید دانشجویان شاغل ( دختر و پسر فرقی نمیکنه )

- این جیب اون جیب کردن و دویدن برای جور کردن هزینه های بالای شهریه

- دنبال رفع تداخل کلاسها و ساعات کار

- گرفتن پاچه اساتید جهت منعطف کردن آنها

- واکس زدن کفش کارفرما جهت اخذ مرخصی تحصیلی یا ساعتی

- گرفتن جزوه از هر کس و ناکسی و کپی کردن آن

- صبح کار ، وسطش کلاس ، وسط کلاس بدو سر کار ، سر کار فکر غیبت خوردن در کلاس ، سر کلاس فکر باد کردن امور کار

- سرو وعده های غذایی یا ممکن نمیباشد و یا در بین کلاسها یا در بین راه به صورت ضربتی صورت میگیرد .

- خوابیدن در سر کلاس

- فکر پاس کردن چک ، جواب دادن به مسئول ، راه انداختن مشتری و ... به جای تمرکز روی درس !!

- فکر درس ، تمرین ، پروژه ، میانترم ، پایانترم و .... به جای تمرکز در کار!!

عواید و دست یافتهای این گروه در طول و آخر ترم :

- سر گیجه و موج گرفتگی

- جیبی خالی که داخلش فقط یک کارت سوخت خالیتر پیدا میشود

- پس انداز منفی و هجوم اقساط

- یک مشت جزوات درهم و برهم که چیزی از توش در نمیاد

- افت شغلی

- زخم معده و لاغری مفرط و چشمانی گود و چهره ای زرد

- کلکسیونی از پاچه اساتید و مسئولین محترم

- کوهی از دیون که تا سالیان دراز باید حملشون کرد

- فراموش کردن هرگونه تمایلات و هنرهای قدیمی و بی میل شدن جهت ادامه آنها

- کم شدن روابط دوستانه و خانوادگی در حد طرد از جمع


جیگر آدم خون میشه برای این قبیل دانشجویان . خدا قوت مرد* ( * در اینجا مرد هم برای آقایون و هم برای خانومها بکار برده شده ... به معنی قوی ، دوست داشتنی ، توانا ، خدا قوت ، تو میتونی و ... )

در مجموع دانشجویی مثل پس گردنی و یا تو گوشی هست که هم میتونه از خواب بیدارت کنه و هم میتونه بهت آسیب برسونه این خود ما هستیم که انتخاب میکنیم شدت ضربش چقدر باشه ..

به امید موفقیت تمامی دانشجویان ایرانی در هر کجای دنیا که هستند .


 


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)
دانشجو کیست؟ - 31-05-2009

موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)مردی ۸۵ ساله با پسر تحصیل کرده 45 ساله اش روی مبل خانه خود نشسته بودند. ناگهان کلاغی بر روی پنجره اشان نشست. . پدر از فرزندش پرسید: این چیه؟ پسر پاسخ داد: کلاغ. پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چیه؟ پسر گفت : بابا من که همین الان بهتون گفتم: کلاغه. بعد از مدت کوتاهی پیر مرد برای سومین بار پرسید: این چیه؟ عصبانیت در پسرش موج میزد و با همان حالت گفت: کلاغه کلاغ. پدر به اتاقش رفت و با دفتر خاطراتی قدیمی برگشت. صفحه ای را باز کرد و به پسرش گفت که آن را بخواند. در آن صفحه این طور نوشته شده بود:
امروز پسر کوچکم ۳ سال دارد. و روی مبل نشسته است هنگامی که کلاغی روی پنجره نشست پسرم ۲۳ بار نامش را از من پرسید و من ۲۳ بار به او گفتم که نامش کلاغ است. هر بار او را عاشقانه بغل میکردم و به او جواب میدادم و به هیچ وجه عصبانی نمیشدم و در عوض علاقه بیشتری نسبت به او پیدا میکردم .
موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٩ :: ۳:٤۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)
بهداشت و تندرستی از دید جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی

نویسنده: سید فاضل حسینی - دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ پزشکی (PhD )انسان تنها موجودی است که دارای عنصر اندیشه وقوه ناطقه است و این نیز خود مدیون چیزی دیگر نیست غیر از زبان و یا به عبارت نص صریح قرآن " علمة البیان " و امروزه می دانیم که همه پیشرفت های انسانی در حیطه های مختلف علم نتیجه انتقال دانش های بشری است که خود عصاره اندیشه قرن های متمادی است و این انتقال میسر نبوده مگر بوسیله یاردیرین انسان یعنی کتابت و نوشتار.
در میان سخن ها و نوشته های بشری برخی از آنها دارای اندیشه ای برتر نسبت به سایر مکتوبات بوده که مردمان در طول قرن های متمادی آنها را شایسته ضبط و ثبت دانسته و در فاصله زمانی معین به کرات مقید به کتابت نموده اند. (1)
یکی از این اندیشه های برتر دائرة المعارف بزرگ پزشکی بنام ذخیره خوارزمشاهی است که گران سنگ ترین ، برجسته ترین، مشهورترین و بزرگترین تألیف حکیم سید اسماعیل جرجانی است و در بین آثار ایشان کتاب مادر است و نیزبهترین عامل اشتهار جرجانی به عنوان پزشکی برتر در تاریخ پزشکی ایران و اسلام می باشد.(2)
سید اسماعیل جرجانی[ ملقب به زین الدین متولد جرجان ( 433ه.ق) و متوفی به مرو (531ه.ق) ] دانشمند بزرگ ایرانی ، درحدود یک صد سال بعد ازابوعلی سینا در عرصه علوم پزشکی ایران ظاهر گشت و تاثیر بسیار عمیقی بر زبان و دانش پزشکی ایران از خود باقی گذاشت . کتاب ذخیره خوارزمشاهی که توسط وی به زبان فارسی نگاشته شده علاوه بر این که دائرة المعارف بزرگی درعلم پزشکی است ، احیاء کننده زبان پارسی و زبان علمی پارسی است و آغازگر راهی برای سایر دانشمندان تا آثار علمی خود را که در گذشته به زبان عربی می نگاشتند از این به بعد به زبان پارسی تألیف نمایند.جرجانی در این کتاب با ارزش با به کاربردن اصطلاحات علمی به فارسی مهمترین خدمت را به این زبان نموده است. بطوری که الگود ( Elgood) مورخ تاریخ پزشکی ایران ، این کتاب را هم ردیف و هم ارزش شاهنامه فردوسی دانسته و همان اهمیتی را که شاهنامه فردوسی برای ادبیات و تاریخ ایران دارد برای این کتاب قائل است.( 3)
جمع آوری دیگر دانش های پزشکی آن زمان و تدوین آن به صورت یک دائرة المعارف علوم پزشکی خدمت دیگر جرجانی است بطوری که خودش در مقدمه کتابش اشاره کرده است "......و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده است تا اندر هر بابی آنچه طبیب را اندر آن باب بباید دانستن از علم و عمل به تمامی یاد کرده آید و معلوم است که بر این نسق هیچ کتابی موجود نیست و اگر چه اندرعلم طب بسیار کتاب های بزرگ کرده اند ، لکن هیچ کتابی نیست که طبیب از آن کتاب به کتاب های دیگر مستغنی گردد ...." (4)
کتاب ذخیره شامل ده جلد با عناوین ذیل می باشد:
کتاب اول در بیان حد علم طب و منفعت آن ، شناخت اخلاط چهارگانه و مزاج ها و نیز تشریح اندام ها.
کتاب دوم در شناخت امراض گوناگون.
کتاب سوم در تدبیر نگهداری تندرستی ، خواب و بیداری ، حرکت و سکون و شناخت امراض نفسانی.
کتاب چهارم در چگونگی حال بیماران در هر بیماری.
کتاب پنجم در اقسام تب و علایم و اسباب معالجات آن.
کتاب ششم در چگونگی علاج بیماری های هر عضو.
کتاب هفتم در بیان آماس ها ، زخم ها و چگونگی شکافتن و داغ کردن و معالجه تباه شدن اندام و تدبیر شکستگی.
کتاب هشتم در بیان چگونگی پاک نگه داشتن پوست.
کتاب نهم در بیان زهرها ، پادزهرها ومنافع اعضای حیوانات.
کتاب دهم در باب مجموعه دستورات تهیه دارو ها می باشد.( 5)
جرجانی در تنظیم کتاب ذخیره مطالب آن بخش را ذکر وسپس به ترتیب به تشریح مطالب می پردازد از جمله به مسئله بهداشت وتندرستی و پیشگیری از ابتلاء به بیماریها توجه خاصی مبذول داشته وحتی بخش هایی از آثار خود را به این موضوع اختصاص داده است.(6)
در باب بهداشت دهان و دندان وبیماری های آن و روش درمان آنها اشارات دقیقی نموده و به ذکر گیاهان داروئی و داروهای مرکب گیاهی جهت حفظ بهداشت و بیماری های دهان و دندان پرداخته است. ( 7)
در کتاب هشتم جرجانی مسائل بهداشت مو و ناخن ومباحث آرایشی ، بهداشتی را مورد توجه قرارداده و بطور مفصل توضیح داده است.
در مورد بهداشت آب جرجانی از پزشکان بسیار مطلع بوده و خواص آب ها را شناخته و ضمن شمارش 16 نوع آب در کتاب سوم ، در تدبیر بصلاح آوردن آب ها سخن می راند و پنج روش علمی و عملی را جهت تصفیه آب تشریح نموده است.
جرجانی سته ضروریه یا اصول ضروری ششگانه را برای حفظ تندرستی انسان از مباحث بسیار ارزشمند شمرده و به طور مبسوط به شرح آن پرداخته است
دیدگاه های آن حکیم والا مقام در این مورد بطور مختصر بشرح ذیل است:

1 – هوا و آب

الف – هوا
ایشان برای هوا ارزش بخصوصی قائل بوده و نقش هوای سالم را در حفظ سلامتی قابل توجه دانسته و هوای سالم و تمیز را هوای نیک یا هوای صافی می داند که هیچ چیز غریب با وی آمیخته نشود.از نظر وی هوا در ایجاد نشاط و جلوگیری از خستگی و افزایش سطح قوتها و انرژیها وتنظیم حالات روحی و روانی نقش قابل توجهی دارد و هوای غلیظ را در کندی حواس وکسلی مردم و هوای تیره را در دشواری تنفس موثر می داند.
ب- آب
آب سالم نقش عمده ای در حفظ سلامتی بازی می کند سلامت آب وابسته به رنگ و بوی و طعم ، کدورت و شفافیت و سبکی و سنگینی آن دارد. جرجانی این خواص را خوب شناخته و تحت عنوان " طریق آزمودن آب ها " برشمرده است . و همانطور که ذکر شد روش های تصفیه آب را نیز برشمرده است.

2- غذاها

خوردنی ها و آشامیدنی ها اهمیت خاصی در حفظ سلامتی دارند که موضوع فوق راجرجانی به انحاء مختلف در چندین جا از کتابش توضیح داده است.

3- حرکت و سکون

حرکت برای حیات بشر ضروری می باشد و استراحت و سکون پس از آن نیز برای تمدد قوا حیاتی و ضروری می باشد.
جرجانی در بحث حرکت به " ریاضه" یا ورزش توجه می نماید و نقش ورزش های مختلف را در حفظ سلامتی متذکر می گردد او همچنین به مبحث " دلک" یا ماساژ و اهمیت آن برای حفظ سلامتی و درمان بیماری هامی پردازد و نکات جالبی را در رابطه با ماساژ ورزشکاران قبل و بعد از تمرینات ورزشی بیان می کند.

4- خواب و بیداری

تعادل خواب و بیداری در حفظ سلامتی و درمان بیماری ها اهمیت دارد نکات قابل توجه تدابیر خواب و بیداری را جرجانی در گفتار پنجم از کتاب سوم به شکل مبسوط مورد توجه قرار داده است.

5- احتباس و استفراغ

حکیم جرجانی موارد استفراغ را شامل اسهال ، قی ، ادرار بول ، فصد ، حجامت ، زالو ، ادرار عرق ، مخاط آوردن یا خلط آوردن ، لعاب آوردن ، حقنه و جماع می داند.

6- اعراض نفسانی

حالات روحی و روانی یا اعراض نفسانی از دیدگاه حکیم مهمترین نقش را در حفظ تندرستی و درمان بیماری ها بر عهده دارند زیرا به سرعت هرچه تمام تر قوا و افعال را تحت تاثیر قرار می دهد این در حالی است که دیگر سته ضروریه برای اثربخشی احتیاج به زمان دارند.
جرجانی معتقد است بر اطبا لازم است که منافع و مضرات حالات روحی و روانی مختلف اعم از شادی و غم ، ترس و خشم و ...... را بشناسند تا بتوانند با بیماری ها مبارزه نمایند و تندرستی را به فرد باز گردانند.( 8)
با توجه به اینکه درده های اخیر به مسائل بهداشت و تندرستی و پیشگیری اهمیت فراوان قائل شده اند و این موضوع، ژرف نگرشی اندیشمند قرن پنجم و ششم ایرانی اسلامی را می رساند که چه بسا مسائل بهداشت دهان و دندان ، پوست و مو ، مسائل آرایش و زیبایی ، بهداشت آب و هوا ، اهمیت ورزش در تندرستی و ... را بطور مبسوط در ذخیره خوارزمشاهی شرح داده است. با عنایت به جایگاه ویژه علمی و آثار ارزشمند و منحصر بفرد بجا مانده از حکیم سید اسماعیل جرجانی ، بر اندیشمندان ومحققان و مراکز پژوهشی - دانشگاهی لازم است با بررسی عمیق و شایسته این آثار، نظرات و نکات سرتاسر ارزشمند این کتاب را مورد شرح و نقد علمی قراردهند.
منابع :
1. قره آغاجلو، س، نگرشی بر اهمیت تصحیح نسخ خطی آثار دکتر محدث ارموی ،در خلاصه مقالات همایش محدث ارموی ، ارومیه ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی .
2. نظامی عروضی ، ا ، چهار مقاله ، به تصحیح محمد قزوینی، تهران، انتشارات اشراقی. بدون تاریخ.
3. الگود ، س، تاریخ پزشکی ایران، ، ترجمه دکتر باهر فرقانی ،چاپ اول ، تهران ،انتشارات امیرکبیر،1356.
4. جرجانی ، سید اسماعیل ، ذخیره خوارزمشاهی ، به کوشش سعیدی سیرجانی ، تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران .1355.
5. Rahman , Hakim, S. Z., "life and Work of Seyed Ismail Jorjani" Aligarh Muslim University Aligarh,INDIA., 2001
6. معطر، ف ،خدمات جرجانی به فرهنگ پزشکی ایران و جهان، در مجموعه مقالات کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران ، جلد اول ، تهران ، انتشارات موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران ، 1371.
7. همان منبع 4
8. جرجانی ، س ا ، ذخیره خوارزمشاهی ، تصحیح و تحشیه از مرحوم دکتر سید جلال مصطفوی، تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،1352.


 
 


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٩ :: ۳:۳٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

Dna Structure Royalty Free Stock Photos٣٠ فروردین سالروز تولد حکیم جرجانی بر سفید پوشان جامعه پزشکی مبارک بادموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٩ :: ۳:٠۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

 

حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی، در سال 434 هجری قمری در گرگان تاریخی دیده به جهان گشود و ابتدا طب را در زادگاه خود فرا گرفت و سپس به جهت افزودن بر معلومات خود رنج سفر را به جان خرید و عازم دیگر نقاط ایران شد.
طبیب زبردست گرگانی ، در سال 504 هجری رهسپار خوارزم و دربار قطب ‌الدین ‌محمد سرسلسله خوارزمشاهیان که دربارش مجمع فضلا و دانشمندان بود شد. وی در خوارزم مسئولیت بیمارستان بزرگ آن دیار را پذیرفت .
حکیم سید ‌اسماعیل جرجانی در اولین سال حضورش در خوارزم تدوین کتاب عظیم خود ذخیره خوارزمشاهی را که مشتمل بر 750 هزار اصطلاح مرتبط با علم پزشکی بود به پایان برد.
جرجانی علاوه بر ذخیره خوارزمشاهی دارای آثار دیگری در زمینه علم پزشکی همچون خفی‌ علایی ، طب الملوکی ، الاغراض‌ الطبییه و یادگار نیز می باشد که بسیاری از آنان راهگشای طبیبان آن عصر و نیز مشخص‌ کننده روش پزشکان گذشته برای طبیبان فعلی می ‌باشد . از این روست که بسیاری جرجانی را در ترازوی زمان یکی از بزرگترین پزشکان آن عصر دنیا نامیده‌ اند .
نکته جالب اینجاست که در آن عصر که زبان عربی در ایران بزرگ رایج بود حکیم جرجانی آثارش را به زبان پارسی نگاشته است .
پزشک گرگانی که 97 سال عمر کرد بیشتر از دید مشاهدات آزمایشگاهی به تشخیص بیماریها پرداخته و از این رو علاوه بر ذکر نام او به عنوان پدر علوم آزمایشگاهی ، سالروز تولد او 30 فروردین را در ایران روز علوم آزمایشگاهی نام نهاده‌ اند.
اما علاوه بر این ، تا چه حد به جهت معرفی حکیم جرجانی برای ساکنان گرگان ‌زمین زادگاه او و نیز دیگر ایرانیان تلاش شده است ؟
1- یکی از بیمارستانهای قدیمی تهران نام جرجانی را بر پیشانی خود دارد .
2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران نام جایزه معرفی پزشک برتر خود را جایزه حکیم جرجانی نهاده است.
3- یک موسسه غیرانتفاعی دانشگاهی ، یک تشکل غیردولتی و یک داروخانه در گرگان، نام حکیم جرجانی را برای خود برگزیده ‌اند.
4- بیمارستان تامین اجتماعی گرگان به نام حکیم جرجانی نام نهاده شده است.
اما هنوز نیز حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی برای گرگانیان و دیگر هموطنان ناشناخته بوده و ضرورت اقدامات بیشتر برای معرفی این طبیب بزرگ به جهت ایجاد حس‌ خود باوری در بین گرگانی ‌ها ، گلستانی‌ ها و ایرانیان احساس می شود...


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٩ :: ٢:٥٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

رشته علوم آزمایشگاهی

       علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که از رشته های شاخص دانشگاه های علوم پزشکی میباشد. آنچه که باعث اهمیت ویژه این رشته در علوم پزشکی شده است  نقش مهم آن در تشخیص، درمان پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف است. از این گذشته سهم بسزای گرایش های مختلف علوم آزمایشگاهی در پیشرفت های چشمگیر و روز افزون فن آوری های بیوتکنولوژی بر اهمیت این رشته می افزاید.

 

تاریخچه

        تا سال 1976 رشته علوم آزمایشگاهی با نام  Medical Technology خوانده می شد و پس از آن به Medical Laboratory Sciences تغییر نام داد و امروزه نیز در اکثر دانشگاههای دنیا با همین نام و یا Clinical Laboratory Sciences خوانده می شود.

       تا قبل از انقلاب فرهنگی در ایران دوره های چهار ساله کارشناسی پیوسته دایر بود که بعد از آن به شکل کاردانی و دکترای حرفه ای تغییر یافت واز سال 1372 تا کنون مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این رشته در دانشگاهها ارائه میگردد.موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٩ :: ٢:٥٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

نشریات علوم آزمایشگاهی

       نشریه تحلیلی – خبری تشخیص آزمایشگاهی، ماهنامه پزشک و آزمایشگاه، ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی پیام خون، فصل نامه خون، فصلنامه گشتک، فن آوری نانو، بولتن بیوتکنولوژی، خبر نامه نانوتکنولوژی و مجلات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و ... از جمله نشریاتی هستند که مقالات علمی – آموزشی و پژوهشی، اطلاعیه ها و مصومبات مربوط به این رشته را در اختیار علاقمندان قرار می دهند.موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٧ :: ۱:۱۳ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

سابقه تاریخی آزمایش و آزمایشگاه در ایران

آنچه از صحائف تاریخ پزشکی جهان مستفاد میگردد این است که قدما برای ادرار نقش بزرگی قائل بودهاند و با بررسی ظاهری آن به سلامت و بیماری افراد پی میبردند. میگویند اولین کسی که توجه به وجود قند در ادرار بیماران دیابتی نمود یک پزشک چینی بوده است. او ملاحظه کرده بود که سگان، ادرار برخی از بیماران را با ولعی خاص می‌لیسند، در حالیکه به ادرار دیگر بیماران توجهی ندارند. گفته فوق روایتی بیش نیست ولی آنچه مسلم است در قرن هفدهم میلادی توماس‌ویلیس Willis Thomas پزشکی انگلیسی شیرینی ادرار مبتلایان به دیابت را با چشیدن آن توصیف نمود و در حقیقت اولین آزمایش کیفی ادرار را به عمل آورد. در تمدن‌های چینی و هندی در گفته‌های اطبا به نکاتی بر‌می‌خوریم که مؤید نقش ادرار در شناسائی برخی از بیماری‌ها (البته به اعتبار زمان) بوده است.در تاریخ پزشکی ایران، اطلاعاتی از ادرار و تغییرات آن در برخی از بیماری‌ها داده شده و در تمدن ساسانی و فعالیت‌های مرکز طبی جندی شاپور پزشکان مطالبی درباره تغییرات ادرار و عرق و مدفوع در بیماری‌ها ذکر نموده‌اند که حائز اهمیت است و در نوشته‌های رازی و ابن سینا نیز از خواص ادرار و تغییرات آن در بیماری‌ها بحث فراوان شده است.این نوع بررسی‌های ظاهری از مدفوعات مختلف بدن تا اوایل قرن نوزدهم بصورت کاملاً مقدماتی و ساده رواج داشت. از اواخر سده نوزدهم و اوایل سده اخیر این مراحل مقدماتی و ساده پشت سر گذاشته شد و با کشفیات میکرب‌شناسی، انگل‌شناسی، شیمی‌حیاتی و وجود دانشمندانی نظیر پاستور و کخ تحولی در تشخیص بیماری‌ها و استفاده از روش‌های آزمایشگاهی به ظهور پیوست و با مطالعات و اکتشافات مختلف در زمینه ایمنی‌شناسی و فیزیک و شیمی رو به تکامل رفت و با توسعه علوم میکروبیولوژی و رشته های وابسته به آن و خونشناسی و بیوشیمی که از ارکان علم طب امروزی می‌باشند، همگام با تکمیل وسائل و اختراع دستگاههای آزمایشگاهی مختلف، راه برای تشخیص بیماریها و بررسیهای علمی، بهداشتی و پزشکی هموار شد تا به وضع کنونی رسید.آنچه مورد نظر خاص ماست، بررسی تاریخی و مطالعه درباره تاسیس مؤسسات آزمایشگاهی در کشور عزیزمان و یادی از بینانگذارن آن میباشد، زیرا در نتیجه توسعه و تکمیل همان مؤسسات ساده اولیه و در تعاقب خدمات و زحمات ارزنده همان بنیانگذاران قدیمی است که امروز در ایران مؤسسات آزمایشگاهی مجهزی در دانشکدههای پزشکی، بیمارستانها، مؤسسات بهداشتی- درمانی و بالاخره در سازمانهای مستقلی مانند انستیتوپاستور، انستیتورازی، انستیتو تحقیقات بهداشتی، انستیتو تغذیه، انستیتو سرطان و آزمایشگاههای خصوصی کشور فعالانه به خدمات بهداشتی و درمانی و بهداشت عمومی و سالمسازی محیط مبادرت نموده، مشکلات زیادی را از متخصصین بهداشت و پزشکان و بیماران حل مینمایندموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٧ :: ۱:۱٠ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

لیست برنامه‌های آموزشی علوم آزمایشگاهی (مدون، سمینار) که

 از سوی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار می‌گردد.1388

 

موضوع

ایام

تاریخ

کد برنامه

سمینار-آموزش مقدماتی مدیریت سیستم کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

پنجشنبه

15/5/88

 

مدون –باکتری(4)(عفونتهای گوارشی و زخم) 

پنجشنبه

30/07/88

3304042

مدون –باکتری(5)(روشهای تعیین حساسیت ضد میکروبی) 

پنجشنبه

07/08/88

3304043

مدون –باکتری(6) (عفونتهای ادراری-تناسلی) 

پنجشنبه

21/08/88

3304044

مدون –باکتری(2)(عفونتهای خون و مایعات بدن) 

پنجشنبه

28/8/88

3304040

مدون–باکتری(7) (عفونتهای تنفسی) 

پنجشنبه

05/09/88

3304045

مدون- بیوشیمی (بررسی اختلالات در متابولیسم بیلی‌روبین)

پنجشنبه

03/10/88

3304006

مدون-  بیوشیمی(هورمونها و تومورمارکرها) 

پنجشنبه

17/10/88

3304008

مدون کنترل کیفی بیوشیمی

سه شنبه

08/10/88

3304011

مدون- بیوشیمی (کلیه و اختلالات کلیوی)

پنجشنبه

19/9/88

3304010

مدون - بیماریهای قارچی(سطحی و جلدی)

چهار شنبه

25/09/88

3304025

مدون- بیماریهای قارچی(جلدی و زیر جلدی)

چهارشنبه

02/10/88

3304025

مدون- بیماریهای قارچی(عمقی و احشائی)

چهارشنبه

16/10/88

3304025

مدون- هماتولوژی ( کارگاه اختلالات گلبولهای سفید)

پنجشنبه

23/7/88

3304014

مدون- هماتولوژی ( کارگاه اختلالات گلبولهای سفید)

پنجشنبه

14/8/88

3304014

مدون- هماتولوژی ( کارگاه اختلالات پلاکتی)

پنجشنبه

10/10/88

3304014

مدون- هماتولوژی ( کارگاه کم خونیها)

پنجشنبه

12/9/88

3304015

مدون-هماتولوژی(کارگاه کلیات آنمی)

پنجشنبه

26/9/88

3304013

برنامه ارزیابی  کیفیت خارجی(EQAS)

ثبت نام تا 30/5/88

 

 

 

لیست برنامه های آموزشی علوم آزمایشگاهی
(کنگره‌، مدون، سمینار و  کارگاه )
 که از سوی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار می گردد (1387 سال)

ردیف موضوع ایام تاریخ کد برنامه
1 مدون- باکتری(عفونت‌های دستگاه گوارش) پنجشنبه 04/07/87 3304042
2 مدون-بیوشیمی(کلیه و اختلالات کلیوی) پنجشنبه 11/07/87 3304010
3 مدون- باکتری(عفونت‌های دستگاه گردش خون) پنجشنبه 18/07/87 3304040
4 مدون-بیماریهای قارچی-بیماریهای سطحی و جلدی) چهارشنبه 24/07/87 3304025
5 مدون- باکتری(عفونت‌های دستگاه ادراری- تناسلی) پنجشنبه 25/07/87 3304044
6 مدون-هماتولوژی(کارگاه اختلالات گلبولهای سفید) سه شنبه 30/07/87 3304014
7 مدون- باکتری(عفونت‌های دستگاه تنفسی) پنجشنبه 02/08/87 3304045
8 مدون- باکتری(فعالیت ضد باکتریایی آنتی‌بیوتیکها) پنجشنبه 09/08/87 3304043
9 مدون- باکتری(عفونت‌های بیمارستانی) پنجشنبه 16/08/87 3304039
10 مدون-بیوشیمی(کربوهیدرات‌ها) دوشنبه 20/08/87 3304001
11 مدون بیوشیمی(کنترل کیفی) پنجشنبه 23/08/87 3304011
12 مدون بیوشیمی(لیپیدها) دوشنبه 27/08/87 3304002
13 مدون (بیماریهای قارچی-بیماریهای جلدی و زیرجلدی) چهارشنبه 29/08/87 3304025
14 مدون-هماتولوژی(کارگاه اختلالات گلبولهای سفید) پنجشنبه 07/09/87 3304014
15 مدون-هماتولوژی(کارگاه کم‌خونیها) پنجشنبه 14/09/87 3304015
16 مدن(بیماریهای قارچی-بیماریهای عمقی و احشائی) چهارشنبه 20/09/87 3304025
17 مدون-هماتولوژی(کارگاه کلیات آنمی) پنجشنبه 21/09/87 3304013
18
سمینار-آموزش مقدماتی مدیریت سیستم کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

همه ماهه ثبت نام میگردد
(گذراندن دوره الزامی است)


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٧ :: ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)
امسال؛
نخستین آزمایشگاه ژنتیک گیلان راه‌اندازی می‌شود

خبرگزاری فارس: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه ژنتیک استان در سال جاری خبر داد.


به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مرتضی رهبر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای تجهیز این آزمایشگاه بیش از 700 میلیون ریال هزینه شده است.
به گفته وی این آزمایشگاه که به‌عنوان آزمایشگاه مرجع عمل می‌کند در شش ماهه دوم امسال پس از تعیین مکان استقرار آن افتتاح می‌شود.
رهبر تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای متخصص آزمایشگاهی برای فعالیت در این آزمایشگاه سرگرم گذراندن آموزش‌های لازم هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ارزیابی دقیق آزمایشگاه‌های استان در سه سطح خبر داد و افزود: اداره کل آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت این وزراتخانه و وزیر بهداشت و درمان، سه مرجعی هستند که مدارک کیفیت آزمایشگاه‌های استان را صادر خواهند کرد.
به گفته وی ایران از سال گذشته براساس قوانین سازمان بهداشت جهانی موظف است در مدت پنج سال همه آزمایشگاه‌های خود را به سطح استاندارد برساند.
رهبر در مورد آزمایشگاه‌های فعال استان اظهار داشت: در حال حاضر در گیلان 120 آزمایشگاه دولتی و خصوصی در بیمارستان‌ها و سطح شهرها و 58 آزمایشگاه بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی شهرها و روستاها مشغول فعالیت هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکید کرد: طرح استانداردسازی از سال گذشته آغاز شده و 25 درصد آزمایشگاه‌های استان آمادگی خود را برای بازدید و کنترل اعلام کرده‌اند.
وی کیفیت فضا و بنای آزمایشگاه، تجهیزات آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص را سه معیار سنجش و استانداردسازی آزمایشگاه عنوان کرد و گفت: در سال گذشته کارگاه‌ها و دوره‌های فشرده آموزشی برای بیش از 4 هزار نفر از پرسنل آزمایشگاه‌های استان در طول 32 جلسه برگزار شده است.
رهبر کیفیت آزمایشگاه‌های گیلان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برنامه جدید معاونت درمان ارتقای کیفیت آزمایشگاه‌های دولتی است تا با معیارهای سازمان بهداشت جهانی همخوانی داشته باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان خاطرنشان کرد: طبق اعلام وزارت بهداشت، گیلان در زمینه آزمایشگاه‌ها از سه استان برتر کشور است.
به گفته وی در سال گذشته بیش از 15 میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاه‌های دولتی هزینه شده و امسال نیز برنامه‌های ویژه برای ارتقای کیفیت این آزمایشگاه‌ها اجرا می‌شود.
رهبر همچنین از راه‌اندازی نخستین مرکز جنین‌شناسی و درمان نازایی استان در بیمارستان الزهرا (س) رشت خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 3 میلیارد ریال برای تامین تجهیزات مورد نظر این بخش هزینه شده است و این مرکز تا پایان شش ماهه نخست سال جاری تجهیز خواهد شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تشریح برنامه‌های این بخش در حوزه آزمایشگاه‌ها در سال جاری اذعان داشت: امسال علاوه بر تداوم فعالیت برای استانداردسازی آزمایشگاه‌ها در زمینه ارتقا و افزایش نکات و پایش آزمایشگاه‌های استان اقدام‌های مهمی انجام می‌شود.
به گفته وی نگاه ویژه به آزمایشگاه‌های دولتی، افزایش کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی، نظارت بر افراد شاغل در آزمایشگاه‌ها، تلاش برای جلب رضایت و همکاری با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های سال 88 دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.
رهبر با انتقاد از فروش برخی وسایل آزمایشگاهی با نام‌های تجاری تقلبی تاکید کرد: متاسفانه شاهد حضور برخی نام‌های تجاری در بازار تجهیزات آزمایشگاهی هستیم که نه تنها کیفیت ندارند بلکه تقلبی نیز هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر رئیس‌جمهور حساسیت ویژه‌ای در این زمینه دارند و آیین‌نامه‌های لازم برای نظارت بر مراکز فروش تجهیزات آزمایشگاهی ابلاغ شده است.
به گفته وی از این پس بر فروشندگان محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی نظارت جدی صورت گرفته و با متخلفان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/ر10موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٤ :: ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

دانشجو

ژاپن: به شدت مطالعه می کند و برای تفریح ربات می سازد!

مصر: درس می خواند و هر از گاهی بر علیه حسنی مبارک، در و پنجره دانشگاهش را می شکند!

هند: او پس از چند سال درس خواندن عاشق دختری می شود و همزمان برادر دوقولویش که سالها گم شده بود را پیدا می کند. سپس ماجراهای عاشقانه و اکشنی(ACTION) پیش می آید و سرانجام آندو با هم عروسی می کنند و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود!

عراق: مدام به تیر ها و خمپاره های تروریست ها جاخالی می دهد ودر صورت زنده ماندن درس می خواند!

چین: درس می خواند و در اوقات فراغت مشابه یک مارک معروف خارجی را می سازد و با یک دهم قیمت جنس اصلی می فروشد!


گینه بی صاحاب!: او منتظر است تا اولین دانشگاه کشورش افتتاح شود تا به همراه بر و بچ هم قبیله ای درس بخواند!

کوبا: او چه دلش بخواهد یا نخواهد یک کمونیست است و باید باسواد باشد و همینطور باید برای طول عمر فیدل کاسترو و جزجگر گرفتن جمیع روسای جمهوری امریکا دعا کند!

پاکستان: او بشدت درس می خواند تا در صورت کسب نمره ممتاز، به عضویت القاعده یا گروه طالبان در بیاید!

اوگاندا: درس می خواند و در اوقات بیکاری بین کلاس؛ چند نفر از قبیله توتسی را می کشد!

انگلیس: نسل دانشجوی انگلیسی در حال انقراض است و احتمالا تا پایان دوره کواترناری!! منقرض می شود ولی آخرین بازماندگان این موجودات هم درس می خوانند!

ایران: عاشق تخم مرغ است! سرکلاس عمومی چرت می زند و سر کلاس اختصاصی جزوه می نویسد! سیاسی نیست ولی سیاسی ها را دوست دارد. معمولا لیگ تمام کشورهای بالا را دنبال می کند! عاشق عبارت «خسته نباشید» است، البته نیم ساعت مانده به آخر کلاس! هر روز دوپرس از غذای دانشگاه را می خورد و هر روز به غذای دانشگاه بد و بیراه می گوید! او سه سوته عاشق می شود! اگر با اولی ازدواج کرد که کرد، و الا سیکل عاشق شدن و فارغ شدن او بارها تکرار می شود! جزء قشر فرهیخته جامعه محسوب می شود ولی هنوز دلیل این موضوع مشخص نشده که چرا صاحبخانه ها جان به عزرائیل می دهند ولی خانه به دانشجوی پسر نمی دهند! (فهمیدین به منم بگین) او چت می کند! خیابان متر می کند، ودر یک کلام عشق و حال می کند! همه کار می کند جز اینکه درس بخواند نسل دانشجوی ایرانی درسخوان در خطر انقراض است! از من می شنوین بی خیال دانشگاه بشین بهتره (تفریحات بهتر و کم دردسرتر هست)خود دانید.

 

 موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٤ :: ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

بومی‌گزینی در۱۰رشته علوم‌پزشکی

ژوئن 7, 2009

مدیر کل دفتر گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت ایران  با تشریح ظرفیت و جزییات پذیرش دانشجوی علوم پزشکی در کنکور ۸۸، از افزایش ۵ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو و اجرای طرح بومی گزینی در ۱۰ رشته علوم پزشکی خبر داد.

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به افزایش ۵ در صدی ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی، گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی در دوره گذشته ۱۷ هزار نفر بوده است.

وی درخصوص بیشترین و کمترین میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف، گفت: رشته پزشکی با پذیرش ۲ هزار و ۷۰۰ داوطلب بیشترین ظرفیت پذیرش و برخی از رشته‌های تازه تاسیس چون پرتوشناسی و ایمنی صنعتی کمترین میزان پذیرش را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت پذیرش در رشته‌های دکترای حرفه‌ای به صورت تفکیک شده، اظهار کرد: پذیرش دانشجو در رشته پزشکی به صورت تقریبی ۲ هزار و ۷۰۰ و رشته‌های دندانپزشکی و داروسازی ۷۰۰ نفر می‌باشد.

اجرای طرح بومی گزینی در ۱۰ رشته

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به اجرای طرح بومی‌ گزینی در کنکور ۸۸، گفت: وزارت بهداشت سال گذشته طرح بومی گزینی را در ۹ رشته اجرا کرد، که امسال نیز تعداد این رشته‌ها به۱۰ رشته افزایش یافته است و بر این اساس رشته علوم آزمایشگاهی با توجه به گسترش آن در دانشگاه‌های کشور، به مجموع رشته‌های بومی افزوده شده است.

اعمال سهمیه‌های جدید در رشته‌های دکترای حرفه‌ای

وی با بیان اینکه پذیرش دانشجو در رشته‌های دکترای حرفه‌ای بر اساس سهمیه‌های جدید اعلام شده توسط سازمان سنجش انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در این شیوه جدید، شانس قبولی داوطلبان آزاد و رتبه‌های بالای مناطق محروم تقریبا برابر است.

دکتر ضیایی با بیان اینکه علاقه داوطلبین در گروه علوم پزشکی، بیشتر رشته محور است، تصریح کرد: به این معنا که انتخاب رشته داوطلبی با رتبه زیر ۲۰۰ ‌معمولا از انتخاب اول به ترتیب پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و محل بومی خود داوطلب است و اگر هیچ سهمیه‌ای اعمال نکنیم به صورت طبیعی حدود ۴۰ درصد بومی‌ گزینی اتفاق می‌افتد، بنابراین خروجی این طرح با روند طبیعی در تعارض نیست.

وی افزود: ضمن اینکه در این رشته‌ها علاقمندیم توسعه ما کشوری باشد، چون ماندگاری نیروها بسیار اهمیت دارد، چراکه هنوز مشکلات زیادی در تامین نیروی انسانی در مناطق غیر برخوردار وجود دارد، بر این اساس برای ما اهمیت دارد که داوطلبان بومی شانس قبولی داشته باشند.

گسترش مشمولین شرکت در طرح پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

امکان شرکت کارشناسان رشته‌های ریاضی و فنی در این دوره
وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس، گفت: نتایج این طرح بسیار خوب بوده است، بر این اساس در شورای معین موافقت شده است که امسال علاوه بر رشته‌های علوم پزشکی رشته‌های غیرعلوم پزشکی هم بتوانند در این دوره شرکت کنند.

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت در خاتمه گفت: در گذشته کارشناسان رشته‌های علوم پزشکی می‌توانستند در این دوره شرکت کنند ولی در حال حاضر کارشناسان رشته‌های ریاضی و فنی نیز مشمول شرکت در این طرح می‌شوند.موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱۳ :: ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

نیمه شعبان 1428موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱۳ :: ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

نیمه شعبان بر همه عاشقان انتظار مبارک باد

بهاریه انتظار

شد موسم عیش و طرب، بگذشت هنگام کرب

 

جام می گلگون طلب، از گلعذاری مه جبین

 

قدش چو سرو بوستان، خدش به رنگ ارغوان

 

بویش چو بوی ضیمران، جسمش چو برگ ‏یاسمین

 

چشمش چو چشم آهوان، ابروش مانند کمان

 

آب بقایش در دهان، مهرش هویدا از جبین

 

رویش چو روز وصل او، گیتی فروز و دل‏گشا

 

مویش چو شام هجر من، آشفته و پر تاب و چین

 

با این ‏چنین زیبا صنم، باید به بستان زد قدم

 

جان فارغ از هر رنج و غم، دل خالی از هر مهر و کین

 

خاصه کنون کاندر جهان، گردیده مولودی عیان

 

کز بهر ذات پاک آن، شد امتزاج ماء و طین

 

از بهر تکریمش میان، بر بسته خیل انبیا

 

از بهر تعظیمش کمر، خم کرده چرخ هفتمین

 

مهدی امام منتظر، نوباوه‏ی خیرالبشر

 

خلق دو عالم سر به سر، بر خوان احسانش نگین

 

مهر از ضیائش ذره‏ای، بدر از عطایش بدره‏ای

 

در یاز جودش قطره‏ای، گردون ز کشتش خوشه‏چین

 

مرآت ذات کبریا، مشکوة انوار هدا

 

منظور بعث انبیا، مقصود خلق عالمین

 

امرش قضا، حکمش قدر، حُبش جنان، بغضش سقر

 

خاک رهش زیبد اگر، بر طره ساید حور عین

 

دانند قرآن سر به سر، بابی ز مدحش مختصر

 

اصحاب علم و معرفت، ارباب ایمان و یقین

 

سلطان دین، شاه زمن، مالک رقاب مرد و زن

 

دارد به امر ذوالمنن، روی زمین، زیر نگین

 

ذاتش به امر دادگر، شد منبع فیض بشر

 

خیل ملایک سر به سر، در بند الطافش، رهین

 

حبش سفینه نوح آمد در مثل، لیکن اگر

 

مهرش نبودی نوح را می‏بود با طوفان قرین

 

گرنه وجود اقدسش، ظاهر شدی اندر جهان

 

کامل نگشتی دین حق ز امروز تا روز پسین

 

ایزد به نامش زد رقم، منشور ختم الاوصیا

 

چونان ‏که جد امجدش گردید ختم المرسلین

 

نوح و خلیل و بوالبشر، ادریس و داود و پسر

 

از ابر فیضش مستمد، از کان علمش مستعین

 

موسی به کف دارد عصا، دربانیش را منتظر

 

آماده بهر اقتدا، عیسی به چرخ چارمین

 

ای خسرو گردون فرم، لَختی نظر کن از کرم

 

کفار مستولی نگر، اسلام مستضعف ببین 

 

منبع:دیوان امام خمینی، صص 262- 258 .موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱۳ :: ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
آزمایشگاه‌های دولتی گیلان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

خبرگزاری فارس: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از واگذاری آزمایشگاه‌های دولتی استان به بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.‌


به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حسن بهبودی ظهر امروز در سومین همایش آزمایشگاه‌های استان افزود: ارتقای کیفی آزمایشگاه‌های گیلان سبب برآورده شدن خواسته‌های مردم و عدم نیاز مراجعه به آزمایشگاه‌های خارج از استان شده است.
وی با گرامیداشت یاد دو پزشک متخصص فعال در آزمایشگاه‌های گیلان که سال گذشته از دنیا رفتند، خاطرنشان کرد: گیلان در دهه 60 از نظر آزمایشگاهی وضع بسیار نامطلوبی داشت اما با تلاش‌های همه جانبه برای افزایش کیفی و کمی آزمایشگاه‌ها، در حال حاضر جایگاه خوبی در سطح کشور دارد.
به گفته بهبودی در حال حاضر در شهر رشت یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌ها فعالیت می‌کند که توانایی انجام همه آزمایش‌ها را دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از واگذاری آزمایشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در آینده نزدیک در استان خبر داد و تصریح کرد: باید برای کار برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم به گونه‌ای که محیط آموزش حفظ شده و در کیفیت آموزش آزمایشگاه‌های دولتی تاثیر منفی به وجود نیاید.
وی با اشاره به تشکیل دانشکده پیراپزشکی گیلان در شرق این استان در سال گذشته، اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای بهتر شدن شرایط تحصیل دانشجویان در این دانشگاه به کار گرفته‌ایم.
بهبودی با تاکید بر لزوم توجه به پیشرفت‌های پزشکی در آزمایشگاه‌های استان بیان داشت: کیفیت کار و آزمایشگاه بسیار با اهمیت است زیرا متصدیان آزمایشگاه‌ها همیار پزشک در پیشگیری و درمان بوده و عملکرد آنان در تشخیص صحیح بیماری، شرایط روحی بیماران، مخارج و نوع درمان موثر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تلاش‌های پژوهشی این دانشگاه را حائز اهمیت خواند و تاکید کرد: در راستای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات فاسیولازیس در شمال کشور از آبان سال گذشته با همکاری سازمان بهداشت جهانی، انستیتو پاستور، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و یک مرکز تحقیقاتی از والنسیای اسپانیا راه‌اندازی شده است.
به گفته وی برنامه این مرکز بزرگ تحقیق و پژوهش در مورد بیماری‌ها به ویژه بیماری فاسیولا است و برای راه‌اندازی آن یک هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.
بهبودی از همکاری مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت برای راه‌اندازی این مرکز قدردانی کرد و افزود: تلاش مجموعه بهداشتی و درمانی استان علاوه بر پژوهش و تحقیق به ارتقای کیفیت خدمات و تبدیل استان به قطب سلامت کشور متمایز شده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این همایش اظهار داشت: همه آزمایشگاه‌های استان در سال گذشته دچار تحول شده و خود را برای رعایت اصول استانداردسازی آماده کرده‌اند.
سیمین حسینی تصریح کرد: کار بررسی کیفیت آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی استان که از سال گذشته آغاز شده است، با قوت ادامه دارد تا همه آزمایشگاه‌ها بتوانند به استانداردهای لازم از نظر تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی متخصص و فضای مناسب دست یافته و بتوانند گواهینامه کیفیت دریافت کنند.
در این همایش از 100 فعال آزمایشگاهی، بازنشستگان آزمایشگاه‌های استان و نیز پزشکان خلاق و ساعی این بخش تجلیل شد.
30 فروردین ماه هر سال همزمان با روز تولد حکیم جرجانی پزشک برجسته ایرانی روز آزمایشگاه نام گرفته است.
انتهای پیام/‌ش10موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٢ :: ۸:۱٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

WBC : مخفف گلبولهای سفید خونی است که به دو دسته گرانولوسیتها و آگرانولوسیتها دسته بندی می شوند . این سلولهای وظیفه دفاع در برابر عوامل خارجی و داخلی بدن را دارند . افزایش مقدار این سلولها در بدن و یا مشاهده آنها در ادرار نشانه محکمی از وجود عفونت در بدن است .

RBC : مخفف گلبولهای قرمز خون است . حدود 25 % سلولهی بدن را تشکیل می دهند و وظیفه انتقال اکسیژن و مواد غذایی به سایر سلولها و دفع مواد اضافی آنها را بر عهده دارند . بیشتر بحثهای کم خونی و هماتولوژی(خون شناسی) در این سلول ها بحث می شود .

Ep.cells: بدن ما از 4 بافت کلی تشکیل شده است که سلولهای بافت پوششی (اپی تلیال) جز یکی از آنها است . این سلولها حفرات بدن و سطح بدن را می پوشانند . این پارامتر در تستهای باکتریولوژِی و تستهای ادراری و ... دیده می شود و اگر مقدار آن بیشتر از حد تعریف شده باشد آزمایش را تکرار می کنند . گاهی اوقات هم به عنوان عامل تشخیصی ، فرد آزمایش کننده از آن استفاده می کند .

Mucus: جز ترشحات غلیظ دستگاه گوارشی است و از گلیکو پروتئین ،آب و الکترولیتها تشکیل شده است . مهمترین اعمالی که موکوس انجام می دهد :
1) دارای خاصیت چسبندگی است و مواد غذایی را در لوله گوارش به صورت چسبیده در کنار هم نگه می دارد.
2) برای پوشاندن جدار کل دیواره روده برای جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی
3)کمک به تولید و دفع مدفوع در روده
4) خاصیت آمفوتریک دارد و لوله گوارش را در برابر اسید و باز محافظت می کند .

HCT : مخفف هماتوکریت است که به صورت روتین در آزمایشگاه ها انجام می شود . حجم سلول متراکم هم می گویند . در واقع حجم کل گلبولهای قرمز خون یک فرد نسبت به کل بدن است . هماتوکریت یکی از مهمترین و اصلی ترین پارمترهای آزمایشگاهی برای تشخیص بسیاری از بیماری های خونی مانند سرطان ها ، سندروم ها ، کم کاری های اندام های مختلف و ... است . مقدار آن بستگی به جنس و سن فرد دارد . و اینو هم بدون که مقدار آن در افراد سیگاری بیشتر است .

MCV و MCH : این پارمترها (MCV و MCH) پارمترهای گلبولهای قرمز است که کمک فراوانی در تشخیص بیماری خونی دارد .
MCV میانگین حجم سلولی گلبولهای قرمز است و کاهش یا افزایش آن از مقدار نرمال که بین 80 تا 100 فمتولیتر است نشان دهنده انواع کم خونی است . برای مثال در کم خونی فقر آهن مقدار آن کاهش می یابد .
MCH هم میانگین هموگلوبین گلبولهای قرمز خون است و این پارامتر در برسی میزان هموگلوبین داخل گلبولهای قرمز و برسی میزان فعالیت پروتئین سازی و در درجات بالاتر برسی ژنتیکی بیماری های مختلف نقش مهمی دارد مانند : تالاسمی

PLT : پلاکتها هم جز سلولهای بدون هسته و بسیار پیچیده خون هستند و نقش آن در انعقاد خون است . پلاکتها به همراه 13 فاکتور دیگر خونی در زمان خونریزی نقش مسدود کردن رگ را بر عهده دارند و با این عمل خود باعث می شوند علاوه بر اینکه خون از بدن دفع نشود عوامل خارجی را که وارد بدن شده اند در یک شبکه توری به دام بیاندازند و باعث بازخوانی سلول های دفاعی به محل عفونت شوند .

NEUT , LYMP , MONO : همانطور که قبلا هم گفتم گلبولهای سفید به دو دسته گرانولوسیتها و آگرانولوسیتها تقسیم بندی می شوند . نوتروفیل ، بازوفیل ، ائوزینوفیل جز گرانولوسیتها و لنفوسیت و مونوسیت جز آگرانولوسیتها هستند .
هماهنگی و دنیایی که بین این سلولها دفاعی در بدن وجود دارد واقعا آدمو حیران می کند .

MONO: مونوسیتها در خون به این نام خوانده می شوند ولی وقتی از خون خارج شدند(از طریق عمل دیاپدز) ماکروفاژ نامیده می شوند . مهمترین وظیفه مونوسیتها بیگانه خواری است و عوامل خارجی را با ایجاد پای کاذب از بین می برد . همچنین این سلولها در تعامل کامل با سایر سلولها از جمله لنفوسیتها هستند .

LYMP: لنفوسیتها هم جز گلبولهای سفید خون هستند و به دو دسته B , T طبقه بندی می شوند . نوع B باعث تولید آنتی بادی می شود و این آنتی بادی با آنتی ژنهای عوامل خارجی قفل شده و باعث شناسایی عوامل خارجی به ماکروفاژها می شود . گاهی اوقات هم این آنتی بادی ها کار دست بدن می دهند و باعث ایجاد بیماریهای خطرناک مانند تب روماتئید می شوند . نوع T هم امروزه زیاد روش کار می کنند چون افرادی که ایدز دارند فاقد این سلولها هستند . نوع T خودش انواع خاصی دارد که مهمترین انها T کمک کننده نوع 1 و 2 و T سیتوتوکسیک و T ناظم است . نوع T مهترین نوع سلولهای سفید و دفاعی بدن است که تمام سلولهای سفید دیگر یه جورایی وابسته به آن هستند . در دفاع در برابر سرطان ها و ویروسها هم نقش دارند .

NEUT : نوتروفیلها بیشترین سلولهای دفاعی بدن هستند در زیر میکروسکوپ هسته از 2 تا 6 قسمتی دیده می شود . نوتروفیلها هم مانند ماکروفاژها بیگانه خوار هستند . نوتروفیلها توسط آنزیمهای قوی که در درون لیزوزمهای خود دارند مانند هیدرولازها و پراکسیدازها با عث از بین رفتن عوامل خارجی می شوند .
موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱٢ :: ۸:٠۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ٩:٢٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

تلاش می کنم به امید روزی که رشته اول تجربی ها علوم آزمایشگاهی باشه .به امید روزی که هیچ تفاوتی بین رشته ها نباشه.موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ٩:٢٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

ولی اگه یه علوم ازمایشگاهی نباشه دکتر هیچ کاری نمی تونه بکنه ولی من   احساس  میکنم مفیدم دوست دارم مفید باشمموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ٩:٢۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

دیروز نتیجه اولیه کنکور بچه ها اومد حال غریبی داشتمیاد پارسال افتادم چقدر ناراحت شدم من دوست داشتم دکتر بشم ولی نشد ولی ..........................موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ٩:٢۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٧ :: ۳:٠۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

 

سلیاک چیست؟

 

بیماری سلیاک، نوعی بیماری گوارشی است که به پرزهای روده کوچک آسیب می‌رساند و سبب اختلال در جذب مواد مغذی می‌شود. افرادی که به بیماری سلیاک مبتلا هستند پروتئینی به نام گلوتن را که در گندم، جو، چاودار و احتمالاً جودو سر وجود دارد، نمی‌توانند تحمل کنند. زمانی که بیماران مبتلا به سلیاک، غذاهای حاوی گلوتن مصرف می‌کنند، سیستم ایمنی بدن آن‌ها پاسخی را به صورت تخریب روده کوچک صادر می‌کند. این تخریب به خصوص در پرزهای انگشتانه‌ای روده که مواد مغذی داخل آنها جذب می‌شوند، ایجاد می‌شود. به دنبال آسیب پرزهای روده‌ای فرد بدون توجه به مقدار غذایی که می‌خورد، مبتلا به سوء تغذیه می‌شود. به دلیل این که سیستم ایمنی خود فرد سبب تخریب و آسیب پرزهای روده کوچک می‌شود، این بیماری، به عنوان یک بیماری خود ایمنی نامیده می‌شودو از طرف دیگر به علت این که مواد مغذی جذب نمی‌شوند، می‌تواند به عنوان یک بیماری سوء جذبی مورد نظر قرار گیرد.

بیماری سلیاک هم‌چنین به نام‌های اسپروی سلیاک، اسپروی غیر حاره‌ای و آنتروپاتی حساس به گلوتن هم نامیده می‌شود.

سلیاک، بیماری وراثتی است و نسلی به نسل دیگر، و در خانواده انتقال می‌یابد.گاهی اوقات این بیماری برای اولین بار به دنبال رژیم غذایی بعد از عمل جراحی ، بارداری، تولد نوزاد، عفونت‌های ویروسی و یا استرس‌های روحی فعال می‌شود. بیماری سلیاک، افراد را به گونه‌ای متفاوت، تحت تاثیر قرار می‌دهد. در گروهی از بیماران، علائم از دوران کودکی، و در تعداد دیگر در بزرگ‌سالی بروز می‌کند.

یکی از عوامل مهمی که در زمان و نحوه شروع بیماری موثر می‌باشد، مدت زمانی است که یک فرد از شیر مادر تغذیه کرده است. هر اندازه این دوران طولانی تر باشد، علائم، دیرتر بروز می‌کنند و علائمی نیز که بروز می‌کنند، بیشتر شامل نشانه‌های معمول بیماری هستند.

از عوامل مهم دیگر، سن شروع به مصرف غذاهای حاوی گلوتن و مقدار مصرف این مواد است.

علائم ممکن است خود را به صورت گوارشی یا غیر گوارشی نشان دهند.برای مثال فردی ممکن است اسهال و دردهای شکمی داشته باشد، در حالی که فرد دیگر تحریک‌پذیر و افسرده باشد. در حقیقت تحریک‌پذیری از عمومی‌ترین علائم بیماری سلیاک در کودکان است.

به طور کلی علائم بیماری سلیاک ممکن است یک یا چند مورد از موارد زیر باشد: دردهای تکرار شونده شکمی، اسهال خونی، کاهش وزن، اسهال چرب، کم‌خونی غیر قابل توضیح، نفخ، دردهای استخوانی، انقباضات عضلانی، خستگی، تاخیر رشد، درد در مفاصل، تشنج، سوزن سوزن شدن پاها، آفت‌های دردناک دهانی، آسیب‌های پوستی دردناک به نام Herpetiforms، تاخیر در قاعدگی یا نامنظم شدن دوران عادت ماهانه، تاخیر در رشد دندان‌ها، کم خونی و تاخیر در رشد و کاهش وزن از علائم سوء تغذیه یعنی دریافت ناکافی مواد مغذی که این موارد به عنوان یک مشکل جدی برای تمامی افراد به خصوص کودکان، ممکن است پیش آید.
بعضی از افراد مبتلا به سلیاک هیچ علامتی ندارند، زیرا قسمت سالم روده قادر به جذب مواد مغذی کافی برای پیش گیری از بروز علائم است. با وجود این مسئله، این افراد همچنان در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های همراه سلیاک خواهند بود.

به طور معمول تشخیص سلیاک سخت است. زیرا تعدادی از علائم آن شبیه به علائم بیماری‌های دیگر مانند نشانگان روده تحریک‌پذیر، بیماری کرون، کولیت زخمی، دیورتیکولوزیس، عفونت‌های روده کوچک، نشانگان خستگی مزمن و افسردگی است.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که سطح آنتی بادی‌های خاص در خون افراد مبتلا به سلیاک بالاتر از حد طبیعی است.این آنتی‌بادی‌ها توسط سیستم ایمنی خود فرد در پاسخ به ترکیباتی که به بدن آسیب می‌رساند، ایجاد می‌شوند. بنابراین برای تشخیص بیماری سلیاک، پزشکان، سطح آنتی‌بادی‌هایی از خون را که، به گلوتن حساس هستند می‌سنجند، این آنتی‌بادی‌ها آنتی گلیادین، آنتی‌اندومیزیوم و آنتی‌رتیکولین هستند.

به دنبال تایید بیماری سلیاک توسط نتایج آزمایشگاهی و علائم موجود، پزشک ممکن است بخش کوچکی از روده کوچک را برای تعیین میزان آسیب به پرزهای روده کوچک از طریق نمونه برداری، مورد بررسی قرار دهد، زیرا نمونه برداری از روده کوچک بهترین روش برای تشخیص سلیاک است.

غربال گری برای بیمارن سلیاک روشی است که می‌توان به وسیله آن افراد بدون علامت را مشخص کرد. در این افراد نیز آزمون آنتی‌بادی‌های بیماری سلیاک در آنها تشخیص داده شده است. که باید تحت آزمایش و بررسی قرار گیرند. آمار نشان می‌دهد که در حدود 10 درصد از اقوام درجه یک بیماران، مانند پدر و مادر و فرزندان آن‌ها مبتلا به سلیاک هستند. باید خاطر نشان کرد هر چه قدر طول مدت تشخیص بیماری، طولانی تر و زمان عدم درمان، مدت‌دارتر باشد شانس پیشرفت بیماری، سوءتغذیه و ایجاد بیماری‌های همراه، افزایش خواهد داشت.

درمان بیماری سلیاک

اساس درمان بیماری سلیاک، رژیم غذایی فاقد گلوتن است که در آن کلیه مواد غذایی حاوی گلوتن حذف می‌شوند. در بیشتر افراد، رعایت رژیم ذکر شده سبب توقف علائم می‌شود، به دنبال رعایت رژیم بدون گلوتن، آسیب‌های ایجاد شده در روده کوچک ترمیم و از ایجاد آسیب‌های بیشتر پیش‌گیری می‌شود. ترمیم پرزهای روده کوچک از زمان آغاز رعایت رژیم فاقد گلوتن شروع می‌شود و زمان دوره بهبودی، به طور معمول 3 تا 6 ماه خواهد بود، که البته این دوره در بزرگسالان به 2 سال هم می‌رسد.

رژیم فاقد گلوتن، نیاز همیشگی فرد مبتلا به سلیاک است. خوردن هر نوع ماده حاوی گلوتن به هر اندازه و هر مقدار، می‌تواند به روده کوچک آسیب برساند. در رژیم فاقد گلوتن، مصرف کلیه مواد غذایی حاوی گندم، جو، چاودارواحتمالاً جودوسر ممنوع است. بیشتر حبوبات، ماکارونی، غلات و اکثر غذاهای فراوری شده، دارای گلوتن هستند. با وجود محدودیت‌هایی که وجود دارد، بیماران مبتلا به سلیاک می‌توانند رژیمی متعادل با انواع غذاها، شامل نان و ماکارونی داشته باشند. برای مثال به جای آرد گندم از آرد سیب زمینی، برنج، سویا و آرد لوبیا استفاده کنند. لازم به ذکر است که برای مصرف جو دوسر نظریات متفاوتی وجود دارد، زیرا بعضی از افراد قادر به تحمل آنها هستند و بعضی دیگر نمی‌توانند آن را تحمل کنند. تحقیقات بیشتری برای تایید مصرف یا عدم مصرف جو دوسر توسط بیماران سلیاک ادامه دارد و تا تایید کامل این مطلب، بیماران می‌توانند طبق نظر پزشک یا مشاور تغذیه‌ای خود عمل کنند.

گوشت، ماهی، برنج، انواع میوه و سبزی، فاقد گلتون هستند. بنابراین این گروه از بیماران می‌توانند به راحتی از این گروه‌های غذایی در برنامه غذایی روزانه خود استفاده کنند.

پیروی از رژیم فاقد گلوتن نیاز به دقت ویژه‌ای دارد. زمانی که در رستوران یا مدرسه و... غذا می‌خورید، باید مراقب منابع پنهانی گلوتن باشید. منابع پنهانی گلوتن شامل نگه‌دارنده‌ها و تثبیت کننده‌های استفاده شده در مواد غذایی مختلف هستند که در محصولات غذاهای تولید شده در داروها و دهان شویه‌ها وجود دارند. در صورتی که ترکیبات موجود در محصولات، بر روی آن درج نشده باشد شما می‌توانید با کارخانه تولید کننده تماس بگیرید و از وجود یا عدم وجود این مواد مطلع شوید.

 

 موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٧ :: ٢:٥٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)
هشتمین پایش استانی آزمایشگاه مرجع سلامت در دوم و سوم خرداد ماه 1388در استان مازندران برگزار شد
 
 

  در این پایش استانی از 93 آزمایشگاه درمانی (دولتی و خصوصی) و 19 آزمایشگاه بهداشتی در 15 شهر این استان بازدید به عمل آمد.
هشتمین پایش استانی آزمایشگاه مرجع سلامت در دوم و سوم خرداد ماه در استان مازندران، با حضور مدیر کل و جمعی  از مسئولان و کارشناسان آزمایشگاه مرجع سلامت و 80 نفر از مسئولان و کارشناسان ادارات امور آزمایشگاه های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید. در این پایش استانی از 93 آزمایشگاه درمانی (دولتی و خصوصی) و 19 آزمایشگاه بهداشتی در 15 شهر این استان بازدید به عمل آمد و نتایج حاصل از بازدیدها که توسط نرم افزارهای تخصصی آنالیز گردید، در روز آخر پایش با حضور معاونین درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی شد.لازم به ذکر است در این دوره از پایش های استانی 4 جلسه نیز برگزار شد: جلسه اول در رابطه با GPS  (Geographic Positioning System) و راهکارهای استفاده از آن با سخنرانی معاون فنی مدیریت امور عمومی معاونت سلامت و حضور رئیس اداره اطلاعات آزمایشگاه مرجع سلامت و تعدادی از مسئولان و کارشناسان ادارات امور آزمایشگاه ها برگزار شد و استان قزوین به عنوان پایلوت انجام آن انتخاب شد. جلسه دوم با حضور مسئولین ادارات آزمایشگاه مرجع سلامت و مسئولین فنی آزمایشگاه های استان مازندران، در رابطه با بررسی چالش ها و مشکلات آزمایشگاه‌ ها برگزار گردید. جلسه سوم با حضور مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت و تعدادی از مسئولان ادارات امور آزمایشگاه‌های دانشگاه های کشور در رابطه با آزمایشگاه‌های مرجع دانشگاهی برگزار شد. جلسه نهایی با حضور مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت و معاونین درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص بازخورد نتایج حاصل از بازدیدهای انجام شده از آزمایشگاه های استان مازندران بود. 

 
 


موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٤ :: ٢:٠۳ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

 مبانی الکتروفورز

الکتروفورز روشی است که در آن نمونه هایی که بار الکتریکی دارند، تحت تأثیر یک میدان الکتریکی از میان شبکه ای متخلخل حرکت می کنند. سرعت حرکت مولکولها در این شرایط نه تنهاتحت تاثیر بار الکتریکی اشان است بلکه عواملی دیگری نظیر اندازه و شکل مولکول نیز در این امر دخیل هستند. به همین دلیل الکتروفورز روشی مناسب و کارآمد در جداسازی مولکول مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا" الکتروفورز برای جداسازی مولکولهای بزرگی چون پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک به کار برده می شود, اما در مواردی نیز برای جداسازی مولکولهای باردار کوچکتری نظیر قندها, اسیدهای آمینه, پپتیدها و حتی یونهای ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا" برای الکتروفورز یک مخلوط مولکولی, لایه نازکی از آن, بر روی شبکه ای متخلخل که محلولی را درون خود محبوس کرده است, قرار داده می شود. پس از برقرای میدان الکتریکی با اِعمال اختلاف پتانسیل در دو سوی این شبکه, مولکولهای موجود در نمونه با سرعت های متفاوتی درون شبکه متخلخل شروع به حرکت می کنند. این اختلاف سرعت مبنای جداسازی در الکتروفورز است. در پایان, مولکولهای پروتئینی مختلف به صورت باند هایی مجزا در قسمت های مختلف شبکه آشکار می شوند. شبکه متخلخل در ممانعت از انتشار مولکولها در اثر گرمای ایجاد شده به خاطر جریان الکتریکی نقش مهمی دارد. علاوه بر این در مواردی که از ژل های آگاروز و پلی آکریل آمید استفاده می شود, شبکه متخلخل نقش یک الک غربال کننده بر اساس اندازه مولکولها را نیز ایفا می کند.

در اغلب دستگا ه های الکتروفورز, ژل مابین دو محفظه ی بافری قرار می گیرد به طوریکه ژل تنها واسطه در عبور جریان الکتریسیته بین این دو محفظه باشد (شکل 5-1).

شکل 5-1- شمایی از سیستم الکتروفورز

جداسازی توسط الکتروفورز تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. ماهیت مولکولهای نمونه نظیر بار الکتریکی و اندازه آنها و شدت جریان و میدان الکتریکی و بالاخره اثرات محیطی نظیر نوع و نحوه ی استفاده از بافرها و حرارت ایجاد شده در حین کار عواملی هستند که بر نحوه ی جداسازی مولکولهای نمونه اثر می گذارند.

5-1-1-1-  اثر عوامل الکتریکی

در الکتروفورز سرعت حرکت مولکول ها تناسب مستقیم با اختلاف پتانسیل اِعمال شده دارد. قانون اُهم  Ohm در الکتروفورز از اهمیت زیادی برخوردار است (معادله 5-1)

V=IR

معادله 5-1- قانون اهم؛ V ولتاژ یا اختلاف پتانسیل برحسب ولت, I شدت جریان بر حسب آمپر و R مقاومت بر حسب اُهم است

معادله فیزیکی دیگر که از آهمیت برخوردار است, معادله توان است. این معادله مقدار حرارت ایجاد شده در حین الکتروفورز را مشخص می کند.

P=V2/R یا P=I2R یا P=VI

معادله 5-2- معادله توان که در آن P توان بر حسب وات است.

این حرارت ایجاد شده بر اثر مقاومتی است که الکترودها, بافر مورد استفاده, و ژل دارند و به گرمای ژول Joule heat موسوم است. منابع الکتریکی Power supply مورد استفاده در الکتروفورز ایجاد جریان مستقیم می کنند و معمولا" یکی از پارامترهای الکتریکی,یعنی یاجریان یا اختلاف پتاتسیل یا توان را ثابت نگاه می دارند. باید توجه داشت که مقاومت مدار مورد استفاده در الکتروفورز را به هر حال نمی توان ثابت نگاه داشت. برای مثال در حین الکتروفورز, مقاومت بافر بر اثر گرمای ژول, کاهش می یابد. بنا بر نوع بافر بکار رفته و پارامتر الکتریکی که ثابت نگاه داشته می شود, گرمای ژول در حین انجام الکتروفورز ممکن است کاهش یا افزایش یابد (جدول 5-1). برای مثال در "SDS-PAGE" ناپیوسته ثابت نگاه داشتن شدت جریان منجر به افزایش دما می شود که نیاز به سیستم خنک کننده را در چنین وضعیتی الزامی می کند.

جدول 5-1- تاٍثیر ثابت نگاه داشتن پارامترهای الکتریکی در سیستم های بافری مختلف

 

انتخاب نوع پارامتر ثابت در منبع الکتریکی در حین الکتروفورز, با در نظر گرفتن متغیر های مختلفی صورت می پذیرد. برای مثال مدت زمان مورد نظر برای انجام الکتروفورز, الزام به حداقل رساندن انتشار نمونه و مقدار از دست دادن فعالیت نمونه که بر اثر حرارت و در طول زمان رخ می دهد, و نیاز به حفظ دمای خاص برای انجام الکتروفورز. معمولا" پروتئین ها با جریان ثابت الکتروفورز می شوند, در حالیکه الکتروفورز اسید های نوکلئیک با ولتاژ ثابت انجام می شود.

5-1-1-1- اثر سیستم های بافری و pH

پروتئین ها به علت خصوصیت آمفوتری خود تحت تاثیر pH  محیطی که در آن قرار داشته باشند بارالکتریکی خاص خود را نشان می دهند. بدین ترتیب در جداسازی توسط الکتروفورز باید pH  محلول های  مورد استفاده ثابت باقی بماند از آنجا که الکترولیز آب در آنود یونهای "H+" و در کاتود یونهای "OH-" ایجاد می کند, برای ثابت نگاه داشتن pH محلولهای مورد استفاده, آنها باید بافر شوند.

5-1-1-2- اثر حرارت

برای حفظ تکرار پذیری, ثابت نگاه داشتن حرارت در تمام مراحل الکتروفورز بسیار مهم است. برای مثال پلی مریزه شدن آکریل آمید یک واکنش گرمازا است, از اینرو گرمای ایجاد شده در حین پلی مریزاسیون, به خصوص در مورد ژل های غلیظ تر, ممکن است با انتقال گرما باعث بروز بی نظمی در اندازه ی منافذ ژل گردد. انتقال گرما معمولا" مشکلی در ژل هایی با غلظت کمتر از 15% T نمی کند. به هر حال گرمای زیاد در حینالکتروفورز مشکلات دیگری را نیز پدید می آورد؛ شکستن شیشه های الکتروفورز, آسیب به دستگاه. وقتیکه حرارت بصورت یک دست در تمام نقاط ژل نباشد شکل باندهای جدا شده نامنظم » شود و در اصطلاح باندها خندان می شوند چون نمونه ها در ردیف های وسط سریع تر از ردیف های کناری حرکت خواهند کرد.

5-2-      الکتروفورز با ژل پلی آکریل آمید

اکثر روش های مربوط به تفکیک پروتئین ها که امروزه از آنها استفاده می شود بر مبنای الکتروفورز منطقه ای یا ناپیوسته ژل های پلی آکریل آمید استوار است . الکتروفورز منطقه ای  روی ژل پلی آکریل آمید تحت عنوان "PAGE" شناخته می شود. در این روش از تفاوت وزن مولکولی و بارالکتریکی پروتئین ها به طور همزمان برای تفکیک آنها از یکدیگر استفاده می شود.

اساس این روش بر مبنای حرکت مولکولهای باردار در یک میدان الکتریکی مشخص است. مشخصات میدان الکتریکی نظیر اختلاف پتانسیل، فاصلة بین الکترودها ، مشخصات مولکول نظیر بار الکتریکی, اندازه و شکل مولکول ، و عوامل دیگری نظیر دما و زمان بر نحوه ی انجام این روش تاثیر می گذارند.

درسیستم ناپیوسته "Laemmli" دو نوع ژل وجود دارد: ژل ردیف کننده و ژل تفکیک کننده Resolving  ژل ردیف کننده ژلی با طول کم و با منافذ بزرگ است که در بالای ژل بلند و با منافذ کوچک تفکیک کننده قرار می گیرد. در سیستم "Laemmli" ژلهای ردیف کننده و تفکیک کننده با تو جه به ترکیب بافریشان نیز ناپیوسته اند.

این دو پارامتر ; بافرهای متفاوت و ترکیب آکریل آمید متفاوت به نمونه هایی با حجم نسبتاً بزرگ این اجازه را می دهد که در بخش بالای ژل ردیف کننده متمرکز شوند پیش از آنکه بواسطة ورود به ژل پائینی تفکیک کننده عمل جداسازی رویشان انجام گیرد.

مزیت مهم ژل ردیف کننده توانایی آن در تمرکز پروتئین نمونه های بسیار رقیق است . این کار بطور مؤثری تفکیک مراحل بعدی را بهبود می بخشد چراکه نمونة اصلی در ناحیة خیلی باریک و بسیار متمرکزی جمع می شود و همة مولکولهای پروتئینی جداسازی الکتروفورتیک خود را تقریباً از یک نقطه شروع می کنند.

ردیف شدن  ناشی از ایجاد یک گرادیان محدودو با ولتاژ بالا است که در آن پروتئین ها مقید به یک ناحیة باریک کاملاً متمرکز بین یونهای کلراید پیشتاز و گلایسین دنباله رو می شوند. وقتی جریان الکتریکی از نمونه عبور می کند، یون کراید از سایر یونها که حرکت آرامتری دارند ( مثلاً گلایسین ) سریعتر مهاجرت می کند. یون های نمونه با حرکت حد واسط خود بین یونهای کلرید و گلایسین کمپرس شده و در نتیجه  یک ناحیة باریک یا باندی شکل بسیار متمرکز ایجاد می شود. بنابراین ژل ردیف کننده قادر است  پروتئین ها را بصورت باندی باریک ساندویچ کند. برای انجام جداسازی الکتروفورتیک، پروتئین ها بعد از انباشته شدن روی یکدیگر از آن محدوده جدا شوند. تفکیک بدون ردیف کردن و با با افزایش ناگهانی pH و کاهش قطرحفرات ژل نیز امکان پذیر است . تحت این شرایط ، یونهای نمونه به ژل تفکیک کننده مهاجرت کرده و یونهای عقب دنباله رو ( گلایسین ) متناوباً از یونهای نمونه پیشی گرفته و جلو می زنند. بنابراین گرادیان ولتاژ نسبتاً ثابتی ایجاد می شود که در آن جداسازی الکتروفورتیک نمونه رخ می دهد.

5-2-1-     نحوه ی ایجاد منافذ با اندازه های متفاوت

ژل پلی آکریل آمید محدودة گسترده ای از اندازه های حفرات ژلی را دربر می گیرد .

 


ژل پلی آکریل آمید با پلیمریزاسیون آکریل آمید مونومریک و مونومر ایجاد کنندة پیوند متقاطع  Cross linker, بیس آکریل آمید شکل می گیرند( شکل 5-2).

 

 

شکل 5-2- نحوه ی پلی مریزاسیون آکریل آمید

پلیمریزاسیون آکریل آمید و بیس آکریل آمید می تواند به صورت شیمیایی, با  تترامتیل اتیلن دیامین N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (TEMED) و آمونیوم پرسولفات, یا سیستم فتوشیمیایی باشد.

رادیکالهای آزاد پرسولفات که با حل آمونیوم پرسولفات در آب ایجاد می شوند مونومر آکریل آمید را فعال کرده و "TEMED" در این واکنش با انتقال الکترون این واکنش را کاتالیز می کند . در عین حال ریبوفلاوین می تواند در حضور اکسیژن و اشعة UV رادیکال آزاد تولید کند . بعضی مواقع از ریبوفلاوین و آمونیوم پرسولفات برای ایجاد رادیکالهای آزاد استفاده می شود.

اندازة منافذ ژل عامل اصلی در تعیین قدرت تفکیک پروتئین ها و پلی پپتیدها در ژلهای پلی آکریل آمید است. اندازه ی منافذ با دو پارامتر مشخص می شوند: محتوای کل ماده ی جامد یا %T ونسبت مونومر ایجاد کننده ی پیوند متقاطع به مونومر آکریل آمید یا %C.

 

شکل 5-3- تعیین %T و %C در ژلهای پلی آکریل آمید

بدین ترتیب پلیمرهای آکریل آمید می توانند منافذی با اندازه های بسیار متفاوتی را ایجاد کنند. با تغییر در غلظت آکریل آمید و نسبت اتصالات متقاطع کنترل اندازه ی منافذ امکان پذیر است. برای مثال، با افزایش نسبت پیوندهای متقاطع ، اندازه ی منافذ کاهش می یابد. انتخاب دقیق و درست غلظت ژل آکریل آمید برای جداسازی بهینه پروتئین ها در الکتروفورز ضروری است(جدول 5-2(.

محدوده اندازه ی مولکولی قابل تفکیک (kD)

درصد آکریل آمید در ژل

205-36

5%

205-24

5/7%

205-14

10%

66-14

12%

45-14

15%

جدول 5-2- در صد آکریل آمید برای جداساژط پروتئین هایی با اندازه های مختلف

نکات دیگری نیز در نحوه ی پلی مریزه شدن موثرند, برای مثال با افزایش دمای پلیمریزاسیون، میزان پلیمریزاسیون افزایش می یابدو اندازه ی منافذ ژل کوچک می شود. درحالیکه کاهش دمای پلیمریزاسیون می تواند ژلهایی با منافذ بزرگ تولید کند. عواملی که کارایی تبدیل مونومر به پلی مر را تحت تأثیر قرار می دهند نیز می توانند اندازة حفرة ژل را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال ، استفاده از آکریل آمید کیفیت پائین و نیز pH بسیار بالا یا پایین سبب تبدیل ناکامل مونومر به پلی مر شده و سبب ایجاد منافذ بزرگی در ژل شود. مواد افزودنی ژل نیز می تواند بطور قابل توجهی ساختار منافذ ژل را تحت تأثیر قرار دهدمثلاً اوره 8 مولار سبب ایجاد ژلهایی با منافذ کوچک می شود, چون سبب تسهیل پلیمریزاسیون کامل می شود.

 موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٤ :: ۱:٢۸ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

حسین جان گرچه من خوار و ملولم               به حق مادرت بنما قبولم

شفاعت کن زمن در روز محشر                 که شد مدح وثنای تو قبولمموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٤ :: ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

میلاد سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) بر تمام شیعیان جهان مبارک بادموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/۳ :: ۱:٥٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

در قالب تصویر - طبیعت سر سبز استان گیلان

وقتی که تنها در طبیعت سبز گیلان قدم میزنی و تحت تاٍثیر از مناظر عطر و رنگ ها و زیبایی‌های آن هستی، فکر می‌کنی که الان می‌تونی از زیبایی‌ها لذت ببری و آزادترین موجود دنیا باشی. خوب که به اطراف دقت می‌کنی ، می‌بینی که تنها نیستی و احساس می‌کنی که شاید پروانه‌ها، سنجاقک‌ها، زنبورهای عسل و خیلی از موجوات دیگر خیلی بیشتر از تو آزادنه و از زیبایی‌های طبیعت لذت می‌برنموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)


موضوع مطلب :

پل خشتی لنگرود
این پل روی رودخانه ای که لنگرود نام دارد و آب آن از یکی از نهرهای سفیدرود است،و از میان داخل شهر می گذرد، بناء شده است.طول این پل بالغ بر 37 متر است و عرض آن 5/4 متر و ارتفاع بلندترین نقطه پل از سطح رودخانه 70/9 سانتی متر است. که دو قسمت شهر فشکالی محله را به راه پشته متصل می سازد.این پل را شخصی به نام (حاجی آقا پرد) ساخته و بنابر روایتی پل مزبور در محل پل قدیمی بدستور حاجی آقا بزرگ منجم باشی، در زمان سلطنت فتحعلی شاه، ساخته شده است.و در کتاب (دارالمرز ولایت ،گیلان،رابینو) در مورد این پل چنین آمده است:
پل خشتی لنگرود،پلی که با آجر و ساروج ساخته شده و دارای دو دهانه فراخ برای عبور کشتی است،37 متر طول و12 متر ارتفاع دارد و مربوط به دوران صفویه است،گو آنکه بعضی به عهد تیموری نسبت می دهند ولی سندی در این باره در دست نیست.
منزل قدیم منجم باشی
این خانه که در فشکالی محله لنگرود است،یکی از آثار قدیمی و تاریخی لنگرود به شمار می رود.خانه منجم باشی در فشکالی محله و جنب سبزه میدان لنگرود از املاک این خاندان است که تا امروز باقی مانده و در اصل شامل بیرونی ،اندرونی،خلوت خانه،مسجد،حمام و اصطبل بوده است.

باغ معروف منجم باشی
یکی دیگر از آثار دیدنی لنگرود باغ معروف منجم یاشی لنگرودی در روستای دیوشل بوده است.وی در این دهکده کاخی ساخته و طرح باغی ریخته بود و بنای این کاخ را از افتخارات خود می دانست.
مجتمع جهانگردی چاف-چمخاله
یکی از آثاری که اخیرا بنا گردیده و از آثار دیدنی لنگرود به شمار میرود،مجتمع جهانگردی چاف چمخاله است این بنا که در 15 کیلومتری شهر لنگرود و در کنار رودخانه ای که مسیر آبش به طرف دریا است،قرار دارد.اراضی محدود این مجتمع 110 هکتار است که در مرحله اول احرای ساختمانی آن در 40 هکتار متر مربع بوده که جمعا 22000 متر مربع وسعت زیر بنای آن بوده و یک میلیون متر مربع نیز فضای محوطه سازی شده دارد.این مجتمع دارای 41 دستگاه ویلا،30 مهمانخانه،2 بلوک آپارتمانی، و همچنین دارای یک ساختمان اداری و یک سینما و تأسیساتی ورزشی مانند استخر شنا و یک درمانگاه است و از آبانماه سال 1261 در اختیار سپاه گیلان است و اخیراً سپاه مجدداً آن را در اختیار سازمان جهانگردی قرار داده است.
پل خشتی قدیمی نالکیاشر
یکی از آثار باستانی،قدیمی و دیدنی در شهرستان لنگرود است که قدمتش به حدود دوره صفویه می رسد.این پل خشتی که در مسیر روستای لیالستان از روستاهای لاهیجان،به نالکیاشر است،از ابنیه قدیمی محسوب می شود.که به طرز جالب و زیبای دیدنی ساخته شده است.
لیلاکوه
لیلاکوه کوهی است در نزدیکی شهر لنگرود در استان گیلان در شمال ایران که دامنه‌های این کوه امروزه تبدیل به قطب قهوه‌خانه‌ای گیلان شده است.موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

19 12 2008 دیباچه: علوم‌ آزمایشگاهی‌ از جمله‌ رشته‌هایی‌ است‌ که‌ در بهداشت‌ و کاهش‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ بسیار مؤثر است‌. زیرا فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ در مقطع‌ کاردانی‌ با نمونه‌برداری‌ مدفوع‌، ادرار و خون‌ و آماده‌سازی‌ نمونه‌ و آزمایش‌های‌ مختلف‌ بیوشیمی‌ و هماتولوژی‌ می‌تواند پزشک‌ را در انتخاب‌ بهترین‌ راه‌ درمان‌ و مقابله‌ با بیماری‌ راهنمایی‌ کند. فارغ‌التحصیل‌ کارشناسی‌ این‌ رشته‌ نیز می‌تواند آزمایش‌های‌ تخصصی‌ هورمون‌شناسی‌ یا ایمونولوژی‌ را انجام‌ دهد و مسؤول‌ بخش‌های‌ مختلف‌ یک‌ آزمایشگاه‌ تشخیص‌ طبی‌ مانند بخش‌ نمونه‌برداری‌، انگل‌شناسی‌ و ادرار، هورمون‌شناسی‌، ایمونولوژی‌ و… شود و بر نحوه‌ کار و آزمایش‌های‌ کاردان‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ نظارت‌ کرده‌ و کار او را تأیید نماید.
توانایی‌های‌ لازم‌ :
رشته‌ علوم‌آزمایشگاهی‌ به‌ ویژه‌ در مقطع‌ کاردانی‌ یک‌ رشته‌ عملی‌ است‌ و جوانانی‌ که‌ علاقه‌مند به‌ کار عملی‌ هستند و نسبت‌ به‌ نمونه های مختلف بدن‌ حساس‌ نیستند، در این‌ رشته‌ موفق‌ می‌شوند. در ضمن‌ لازم‌ است‌ که‌ دانشجو به‌ دروس‌ شیمی‌ و زیست‌شناسی‌ علاقه‌مند باشد.

مقاطع :

تا سال 86 در مقطع کاردانی دانشجویان پذیرفته میشدند ولی از سال 87 دانشجویان درمقطع کارشناسی پذیرفته میشوند . گفتنی‌ است‌ که‌ رشته‌ علوم‌آزمایشگاهی‌ در کشور ما تا مقطع‌ دکترا به‌ صورت‌ ناپیوسته‌ دانشجو می‌پذیرد. از کارشناسی ارشد به بعد دانشجویان برحسب علاقه و توانایی های خود در یکی از تخصص های این رشته به تحصیل میپردازند .

تخصص ها :

ایمنی شناسی ( ایمونولوژی )

حون شناسی و بانک خون( هماتولوژی )

بیوشیمی بالینی

قارچ شناسی

انگل شناسی ( پارازیتولوژی )

میکروب شناسی ( میکروبیولوژی )

ویروس شناسی ( ویرولوژی )

بیوتکنولوژی پزشکی

نانوتکنولوژی پزشکی

ژنتیک انسانی

سم شناسی

فیزیولوژی

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران :
رشته‌ علوم‌آزمایشگاهی‌ از جمله‌ رشته‌هایی‌ است‌ که‌ بازار کار نسبتاً خوبی‌ دارد. زیرا امروزه‌ جامعه‌ ما به‌ امر بهداشت‌ و سلامتی‌ پی‌ برده‌ است‌ و بی‌ شک‌ بدون‌ استفاده‌ از آزمایشگاه‌های‌ تشخیص‌ طبی‌ حفظ‌ سلامت‌ جامعه‌ و جلوگیری‌ از شیوع‌ بیماری‌های‌ عفونی‌ و آلرژی‌ها یا مبارزه‌ با بیماری‌های‌ ژنتیکی‌ امکان‌پذیر نیست‌موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب (س) شرق گیلان

 

ریاست دانشکده : آقای دکترایرج نیکوکار(دکترای Ph.D میکروب شناسی  - عضو هیئت علمی )

 

 دانشکده پرستاری ومامائی حضرت زینب (س)  شرق گیلان از سال 1384  با ادغام دو دانشکده پرستاری لنگرود و پرستاری ومامائی حضرت زینب (س) لاهیجان  در شهرستان لنگرود شروع به کار نموده  و همچنین بر اساس مصوبات مورخ 20/5/87 چهل وچهارمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه و شورای دانشگاه (مورخه 13/6/87 ) دانشکده پیراپزشکی نیز در مجموعه فوق استقرار یافت .براین اساس دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در مقاطع کاردانی وکارشناسی از سال 1386  و 1387  مورد پذیرش قرار گرفتند . از سال آینده (1388 ) نیز به حول قوه الهی دانشجویان رشته های اتاق عمل و هوشبری براساس مصوبه  شورای دانشگاه به مجموعه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی اضافه خواهند شد.

 موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

مصاحبه با رتبه 1 ارشد هماتولوژی وزارت بهداشت 88_87

ایمیل پرینت PDF

 

سلام لطفا خودتان رامعرفی کنید؟

ناهید نصیری ،رتبه اول،سال 88-87 ،استان فارس،دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال گذشته هم در کنکور شرکت کردید؟
خیر

آیا سر جلسه آزمون استرس زیادی داشتید؟ اگر داشتید بر کیفیت پاسخگویی شما به سوالات تاثیر هم داشت؟

هیچ استرسی نداشتم.


قبل از کنکور چه رتبه ای را برای خودتان متصور بودید؟ و بعد از آن چه طور؟


قبل از کنکور امید به قبولی نداشتم.ولی بعد از کنکور رتبه زیر 10(البته این حرف دکتر گل افشان بود).بعد از اینکه کلید اومد رو سایت امید من و دکتر گل افشان هم بیشتر شد.

به نظر شما اگر سال آینده دوباره در این آزمون شرکت کنید بازهم موفق میشوید؟
نمی دونم.

در مورد نحوه درس خواندن خود کمی توضیح دهید، مثلا از چه زمانی قبل از آزمون شروع به خواندن کردید و روزانه چند ساعت مطالعه داشتید و...؟

من از بهمن 86با روزی 7-6ساعت شروع کردم.ازاواخر فروردین 87 تا روز امتحان روزی 13-12 ساعت مطالعه داشتم.
نظر شما در مورد شرکت در آزمونهای آزمایشی در طول دوره مطالعه چیست؟
چون استفاده نکردم نظر خاصی ندارم.

درآزمون امسال زبان انگلیسی را چند درصد زدید؟ برای این درس  با چه روشی مطالعه میکردید؟

57 درصد.فقط لغت حفظ کردم.


در چه مکانی مطالعه میکردید(سالن مطالعه یا در منزل و یا اتاق خوابگاه...)؟

منزل

به تنهایی مطالعه میکردید یا به همراه شخص یا اشخاص خاصی پیش میرفتید؟ چقدر مفید بود؟
به تنهایی.

از کی شروع به تست زدن کردید؟

من اصلا تست کار نکردم.


اگر فرضا دوباره به زمان قبل از این آزمون برگردید درمورد نحوه درس خواندن خود چه تغییری میدهید؟
سعی می کنم برنامه دراز مدت داشته باشم.


به داوطلبان متقاضی ورود به این رشته چه توصیه دیگری دارید؟
سعی کنند اصولی درس بخوننداز پایه.

 موضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

جاذبه های طبیعی استان گیلان

 

دانستنیهایی درباره ی استان گیلان

 

جاذبه های طبیعی استان گیلان

گیلان به لحاظ موقعیت طبیعی ، دارای جاذبه های گسترده ای است که سرتاسر این استان را در بر گرفته است. برخی از این جاذبه ها در فصول خاصی مورد استفاده قرار می گیرند اما برخی دیگر محدودیت فصلی نداشته و در همه فصول قابل استفاده هستند . به طور کلی جاذبه های طبیعی گیلان عبارت اند از :

سواحل دریا

طول سواحل دریا در استان گیلان به 22 کیلومتر می رسد. در این مسیر شهرهای آستارا ، بندر انزلی و کیانشهر مستقیماً در کنار دریا قرار دارند. یکی از مشخصات و امتیازات سواحل گیلان ، ماسه ای بودن بخش عمده آن و نزدیکی به جنگل است. در سواحل گیلان می توان به قایقرانی و دیگر ورزش های آبی پرداخت .

تالاب ها ، دریاچه ها

تالاب انزلی ؛ از جمله زیباترین مناظر آبی گیلان است. این تالاب محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مأمن پرندگان بومی ومهاجر است. در داخل تالاب ، جزایر زیبایی وجود دارد ودوشهر زیبای انزلی وآب کناردرساحل آن قراردارند. ازدیدنی های چشم نواز تالاب انزلی می توان از گل های نیلوفر آبی نام برد که غنچه ها و برگ های آن سر از آب برآورده و سطح وسیعی از تالاب را می پوشاند. رویش نی در تالاب هم هر چند از نظر اکولوژیکی مشکلات زیادی ایجاد کرده است، اما در جای خود یکی از مظاهر اصلی اکوسیستم طبیعی تالاب به شمار می آید. انبوه پرندگان در این نیزار زندگی می کنند و ضمن تهیه غذای خود ، به تخم گذاری و تولید مثل در آن ادامه می دهند. تالاب برای پرندگان مهاجر نیز زیستگاه مطلوبی به شمار می رود.

همه ساله هزاران هزار پرنده مهاجر از بخش های شمالی برای زمستان گذرانی و ادامه حیات به تالاب انزلی روی می آورند. نیزارها ، گذشته از آن که زیستگاه  مناسبی برای پرندگان به شمار می روند، رویشگاه گیاهانی با قابلیت انعطاف فراوان هستند که در صنایع دستی و بومی گیلان کاربرد قابل توجهی دارند. حصیر ، زنبیل ، سبد ، ظروف حصیری و .... از این گیاهان ساخته می شود.

تالاب انزلی محل مناسبی برای ورزش های آبی از جمله قایق سواری است.

 

دریاچه ؛در جنوب شهر آستارا ، یکی از دریاچه های زیبای ساحلی گیلان در مساحتی کوچک قرار دارد. این دریاچه در شمار بهترین زیستگاه های طبیعی پرندگان است. برای جلوگیری از هجوم مردم به این دریاچه ، این محل جزو مناطق حفاظت شده است.

در روستای جوکندان واقع در 12 کیلومتری شمال شهر تالش ، برروی رودخانه کوچکی که در پای کوه از دره ها خارج می شوند، یک آب بند مصنوعی ساخته شده که در پشت آن دریاچه کوچکی به وجود آمده است.

عمق این دریاچه به حدود سه متر می رسد و در میان آن درختان جنگلی ، سازگار با محیط آبی از آب سر برآورده اند. گیاهان آبی ساحل دریاچه مانند زنبق در رنگ های مختلف ، چشم انداز زیبایی به دریاچه می بخشند.

در حوالی

فومن ، صومعه سرا ، ضیابر و جمعه بازار برکه های کوچکی وجود دارد که علاوه بر اهمیت اکولوژیکی ، چشم انداز طبیعی زیبایی به نواحی جلگه ای ، واقع در حاشیه شهرهای فوق می بخشد.

در کناره های سفیدرود و شعبات فرعی آن نیز دریاچه های ساحلی زیبایی را مشاهده می کنیم. این دریاچه ها که در مواقع پرآبی گسترش می یابند ، به نواحی ساحلی شهرستان های لنگرود و رودسر زیبایی خاصی می بخشند.

دریاچه هایی که در پشت سدهای ساخته شده بر روی سفیدرود به وجود آمده ، به سهم خود از مناظر زیبای گیلان به شمار می روند. دریاچه اصلی سد سفیدرود که در دره های جنوبی و غربی شهر منجیل تشکیل شده است، نخستین منظره آبی برای مسافرینی است که از جاده قزوین وارد گیلان می شوند. در پشت سد انحرافی ، تونل تاریک فومن و سد سنگر ، دریاچه های موضعی کوچک با دره های پوشیده از جنگل و یا زمین های کشاورزی ، جاذبه های چشم نوازی را به وجود آورده است.

رودها

بستر رودهای گیلان عمدتاً در مسیر دره های کوهستانی و کوهپایه ای که از جنگل های سرسبز و انبوه پوشیده شده اند قرار گرفته است. از این رو ، برای استفاده از مظاهر طبیعت از بهترین نمونه ها و امکانات طبیعی به شمار می روند و از نظر گردشگری در اغلب فصول سال ، گردشگران زیادی را به خود جلب می کنند. اغلب این رودها برای ورزش های آبی بسیار مناسب هستند.

 

جاذبه های طبیعی استان گیلان

آب های معدنی

چشمه ی آب گاز سنگرود؛ در روستای سنگرود از توابع دهستان عمارلو شهرستان رودبار قرار دارد.

 

چشمه کلشتر منجیل ؛ این چشمه حدود یک کیلومتر پایین تر از سد سفیدرود در فاصله پانصدمتری جاده اصلی قزوین به رشت قرار دارد.

 

چشمه آب معدنی ماسوله ؛ در ابتدای ورودی شهر تاریخی ماسوله در کنار پارک شهر قرار دارد.

 

چشمه چشماگل ؛در روستای طالم از توابع سنگر قرار دارد.

 

چشمه ماستخور؛در روستای ماستخور نزدیک رودبار در جبهه غربی سد منجیل قرار دارد.

 

چشمه آب معدنی سجیران ؛ در اشکور بالا، نزدیکی روستای سجیران واقع است.

جنگل ها

جنگل های گیلان از مناظر طبیعی زیبای گیلان است. جذابیت جنگل های گیلان در تنوع گونه های جنگلی آنهاست و همین امر آنها را از جنگل های سوزنی برگ متمایز می سازد. سطح زمین های جنگلی گیلان را در فواصل درختان ، فرشی از چمن می پوشاند. جنگل های گیلان با این بستر سبز، امکانات زیادتری را از نظر تغذیه ، حیات وحش و اوقات فراغت فراهم ساخته است. جنگل های سراوان - نزدیک رشت – جنگل های تالش ، جنگل های لاهیجان و جنگل های دیلمان از جمله جنگل های زیبا و دیدنی گیلان است.

ییلاق ها

مناطق ییلاقی گیلان که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد عبارت اند از :

 

نواحی ییلاقی جواهر دشت؛ در ارتفاعات شرق گیلان قرار دارد و ییلاقِ نواحی چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد به شمار می روند.

 

ییلاق های واقع در مسیر دره رودخانه پل رود؛ دره بسیار زیبای پل رود ، پس از گذشت از روستای دیماین به نواحی ییلاقی این ناحیه می رسد. دره پل رود به دو شاخه تقسیم می شود و هر یک به ییلاق های واقع در مسیر خود می رسد.

 

ییلاق های دیلمان و اسپیلی؛ ییلاق های این ناحیه ، هم از نظر چشم انداز و هم از نظر آثار  تاریخی و فرهنگی دارای اهمیت بسیار است.

 

ییلاق های نواحی رودبار ؛ این ییلاق ها را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: نخست ییلاق های واقع در شرق سفیدرود که عمدتاً در عمارلو ، توتکابن و پره سر قرار دارند.

 

ییلاق های تالش و آستارا ؛ ماسوله جنوبی ترین ییلاق تالش است و پس از آن ییلاق های ماسال و شاندرمن قرار دارند. ییلاق « تالش دولاب » ، ییلاق « مریان» ، ییلاق « سوباتان » در این منطقه ، از این زمره اند. شهر آستارا ، از طریق گردنه حیران به نواحی ییلاقی آستارا مربوط می شود.

 

کتاب میراث فرهنگی استان گیلان

زهره پری نوش - سایت تبیانموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱:٠٥ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

درسهای ارائه شده درترم ٣ شامل :بافت شناسی،آزمایشگاه بافت شناسی،ایمونولوژی،خون شناسی٢،آزمایشگاه خون شناسی٢،بیوشیمی پزشکی،آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ،ژنتیک،کامپیوتر،آئین زندگیموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ::  نويسنده : راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

شوری که حسین بهر شهادت بسرش بود                     از روز ازل کشته شدن در نظرش بود

بگذاشت قدم تاکه به میدان شهادت                         دل جای دگر،دیده به جای دگرش بودموضوع مطلب :
۱۳۸۸/٥/٢ :: ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ::  نويسنده : پرشین بلاگ
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

موضوع مطلب :
درباره وبلاگ
راضیه کفایتی(مدیر وبلاگ)

مدیر وبلاگ

پيوندها
صفحات وبلاگ
RSS Feed
Azmayeshkadeh
<
بزرگترین سایت جاوا اسکریپت ایران

كد چت روم